(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko výboru? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 337, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 153, proti 3. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu kolegy Bendy označeném E2.4 a to je pozměňující návrh, který se týká vyhrazeného prostoru ke kouření stavebně odděleného. Je tam 25 % celkové plochy a jídlo si donesou návštěvníci sami.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se zeptám pana zpravodaje, o kterém návrhu budeme hlasovat - E2.4? (Zpravodaj souhlasí, že to říkal.) Ale to je úplně o něčem jiném, pane zpravodaji. To vůbec není o stavebně oddělených prostorách. To je E1. O tom jsme už hlasovali.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, pane zpravodaji, upřesněte, o čem budeme tedy hlasovat. Hlasujeme o bodu E2.4.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Pardon, pane místopředsedo i pane předsedo, máte pravdu. Už jsem asi unaven. (Smích v sále.) Týká se to přestupků a správních deliktů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Týká se to úplně něčeho jiného. Zrušení sankce zákazu výkonu povolání. Já bych poprosil pana zpravodaje, aby se tomu věnoval pořádně. Jestli je unavený, tak si dejme pauzu. Říkáte to úplně jinak a pak poslanci mohou být zmateni, že hlasují o něčem jiném, než reálně hlasujeme! Máme zákonnou sankci výkonu povolání za nějaký přestupek. Drakonická sankce - zákaz výkonu povolání se ruší. (Zpravodaj si vyjasňuje. Ruch v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Myslím, že přistoupíme k hlasování. Každopádně zopakuji to, že jednací řád neukládá zpravodaji, aby říkal, o čem jsou jednotlivé body.

Prosím, máte slovo, ale tak mluví jednací řád. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ano, pane místopředsedo, to skutečně víme. Ale když pan zpravodaj uvede chybnou informaci? Já nevím, kam spěcháte! Třikrát jste mi už zopakoval... Já vím, že to neukládá jednací řád. Ale taky když někdo uvede chybnou informaci, tak bychom snad mohli požadovat správnou informaci. Jednací řád nám taky neukládá opravit chybnou informaci. Ale je to snad logické a pochopitelné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Ale pokud vím, pan zpravodaj uznal, že se spletl.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Uznal chybu, ale neřekl nám správný text! To je všechno.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Myslím, že jste napravil stav věci. Řekl jste, o čem budeme hlasovat. V tom případě bych přistoupil k hlasování o bodu E2.4 a požádám tedy pana zpravodaje, aby upřesnil, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Týká se to přestupku, kdy společně s pokutou lze uložit i zákaz činnosti. A týká se to bohužel zákazu činnosti od jednoho roku do dvou let.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Požádám pana ministra o stanovisko. (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 338, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 48, proti 92. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom abyste věděli, co jste odhlasovali. Mimo jiné v tom zákoně je povinnost vykazovat osobu, která vykazuje známky opilosti. Už to je poměrně problematické to říct. A vy jste schválili, že pokud to někdo neudělá, tak může dostat zákaz výkonu činnosti až na dva roky. To jsem chtěl, ať řekne. To znamená, když nepoznám opilce, protože jsou i tiší opilci, že jo, tak můžu dostat až zákaz výkonu povolání na dva roky. A to nám nebyl pan zpravodaj ani vysvětlit, o čem vlastně hlasujeme. Takhle tady postupujeme. A taky není v jednacím řádu napsáno, že zpravodaj má být připraven. Já tomu rozumím. Ale předpokládá se, že by měl být připraven! (Potlesk poslanců KSČM, ODS a TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, pane zpravodaji, abychom pokračovali dál v jednotlivých bodech tak, jak byla schválena procedura. (Velký hluk v sále.) A požádám vás, kolegyně a kolegové, o klid, abych rozuměl stejně tak jako vy, o čem pan zpravodaj hovoří. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Luzara F67 a F73. Týká se správních deliktů a podnikajících fyzických osob.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 339, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 8, proti 104. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Bendy pod označením E3 a týká se také správních deliktů, za které může být uložený trest odnětí svobody šest měsíců až dva roky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 340, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 45, proti 87. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu F68, taktéž se týká správního deliktu, podaném panem poslancem Luzarem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 341, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 7, proti 98. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: F70 pana kolegy Luzara a týká se propadnutí věci, propadnutí kuřáckých pomůcek, elektronických cigaret, alkoholických nápojů... (Smích a ruch v sále.) Byly-li spáchány správní delikty.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám o klid! Kolegyně a kolegové, požádám vás o klid, ať je rozumět.

 

Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 342, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 3, proti 120. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP