(9.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Nyní do obecné rozpravy řádně přihlášená paní poslankyně Radka Maxová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom v krátkosti budu reagovat. Ano, souhlasím s panem poslancem Opálkou, souhlasím s panem poslancem Stanjurou. Právo obcím rozhodovat o tom, kteří lidé by měli na jejich území být, bychom měli jednoznačně zachovat. Už vzhledem k tomu, že připravovaný zákon o sociálním bydlení, který tento týden ukončil vnější připomínkové řízení, obcím dává pouze povinnosti. Toto právo rozhodovat o tom, zda toho občana podpořím na své obci, či nepodpořím, obcím musíme jednoznačně zachovat. Protože pokud jste studovali připravovaný zákon o sociálním bydlení, tak tam opravdu obcím dáváme pouze povinnosti. Bude zase úřad práce rozhodovat o tom: ty máš právo na stav bytové nouze, běž za tamtím panem starostou, on se o tebe musí postarat. Ale už ta obec nemá právo říci: ten občan s námi nespolupracujeme, my ho tady nechceme. Takže jednoznačně pokud neprojde pozměňovací návrh paní Pastuchové, budu hlasovat proti tomuto zákonu. To je jeden důvod.

Druhý důvod. Tato novela zákona má pouze kosmetické úpravy. Neřeší systém ubytoven. To, že snížíme o 10 % výplatu, je neřešení problému. Naopak se budeme ptát toho, kde ti lidé vezmou ten zbytek, který my jim teď vezmeme. A mně vůbec nejde o ty lumpy, kteří s tím kšeftují. Ale jak se i ti lidé, kteří jsou v nouzi, a víme, že tam je určitý počet lidí, kteří opravdu jsou v nouzi, k tomu postaví? Jak se k tomu postaví obec?

A poslední věc. Zásadně nesouhlasím s novým motivačním programem pro lidi, kterých by se to mělo týkat. Ministerstvem práce a sociálních věcí nebyl úplně vysvětlen finanční dopad na to, kolik zaměstnanců na to bude potřeba a jak se s těmi lidmi bude pracovat, kolik nás to bude stát atd. Mluvíme imaginárně o 200 lidech, nebo možná 350. Další přijdou s novým zákonem o sociálním bydlení.

Opravdu, tato novela je naprosto zbytečná, a pokud neprojde pozměňovací návrh paní Pastuchové, tzn. že my obcím necháváme to právo, tak si myslím, že by Sněmovna pro něj neměla hlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Zatím posledním řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem, tak jak to dělám vždycky, poslouchal příspěvky předřečníků. A zaznívá tady z toho, co říkají kolegové i kolegyně Radka Maxová, kolega Mirek Opálka, všichni vyjadřují své nepřesvědčení o tom, že tento zákon je dobře připraven a že vyřeší problémy, které by vyřešit mě.

Já jsem se začal tou problematikou zabývat jako místopředseda petičního výboru, kde do petičního výboru doputovaly v tuto chvíli tři petice občanů, kteří jsou členy společenství vlastníků a kteří narážejí na obrovské problémy se zneužíváním bytů, které jsou dále pronajímány. V tuto chvíli totiž dochází k tomu, že ten problém se z takzvaných ubytoven, kde ke zneužívání vyplácení dávek docházelo dříve, přesouvá nikoli na ubytovny, ale přímo do bytových domů, kde dochází v podstatě ke stejnému, nebo velmi podobnému mechanismu kšeftování s těmito byty a neoprávněným čerpáním sociálních dávek. Dochází tam k vykazování pravděpodobně dvojích smluv. Příspěvky, které vyplácejí úřady práce - podívejme se, jakou funkci dneska plní úřady práce: vyplácejí příspěvky na bydlení - jsou sice vypláceny těm podnájemníkům, ale nedostanou se na účty nebo na konto tam, kde mají, správcům bytových fondů nebo společenství vlastníků. Ti se dostávají do velmi kritické situace, kdy nemají na zaplacení nájmů, voda je odpojována z jednotlivých bytů nebo z jednotlivých domů a slušní vlastníci se dostávají do obrovských problémů. Petice už jsou tři a v podstatě poukazují na stejný problém.

Zaznělo tady několikrát, že tato novela není až tak důsledná v tom, co by měla řešit. Padají pochybnosti o tom, jestli to vyřeší, co bude realizovat. A to, že zákon o sociálním bydlení teprve bude, a víme, kdovíkdy.

Z tohoto důvodu dávám předsedům klubů a jednotlivým klubům, abychom se nad tím zamysleli, návrh na opakování druhého čtení, abychom na tomto zákonu ještě mohli popracovat. Abychom ho vylepšili tak, aby měl opravdu smysl. Myslím, že kolegyně Maxová říkala, že pokud některé pozměňovací návrhy neprojdou, je zbytečný a nic to neřeší. A to jsou přesně ty důvody, které mě vedou k tomu, abych podal návrh na opakování druhého čtení. Ne abychom zákon neschválili, aby spadl, ale abychom ho nechali živý, mohli bychom na něm popracovat a aktuálně podle těch informací - já se tou problematikou opravdu začínám zabývat intenzivně a jsem v kontaktu s těmi lidmi, s předsedy společenství vlastníků, jaký tam je problém - abychom se do toho zákona mohli co nejvíce těch podnětů pokusit implementovat a dosáhnout tak toho, aby ten zákon měl větší smysl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Paní ministryně s přednostním právem. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Ráda bych tady komentovala některé věci. Co se týče toho, jak obce dnes rozhodují, nerozhodují, co dělají úřady práce. Tak ten systém byl na úřady práce přenesen za úřadování pana bývalého ministra Drábka. Když jsme my nastoupili do vlády, tak jedna z prvních věcí, kterou jsem udělala, bylo, že jsme měli schůzku se Svazem měst a obcí a ptali jsme se: Chce to zpátky? A většina starostů řekla že ne. Že to chce nechat tak, jak je. Takže tady bychom si tohle měli opravdu vyjasnit. Většina lidí ze Svazu měst a obcí nám řekla, že to chce nechat takhle. To znamená, oni se nechtěli tou hmotnou nouzí zase tak moc zabývat. A to je opravdu potřeba, aby tady úplně jasně zaznělo.

Sociální bydlení. Ten systém zas tak moc nepřevrací, co se týče toho, co má a nemá dělat obec a co budou dělat úřady práce. Ale ta podstatná změna je v tom, že většina bytového fondu, do kterého jdou státní peníze, má být spravována obcemi, když to tak řeknu. Nebudou to všechno byty jenom v jejich vlastnictví, protože se bohužel tady mohutně privatizovalo, ale má to být tak, že když obec nemá svůj bytový fond, tak si prostě určí partnery, vybere si třeba soukromníky, vybere si neziskovky, církev a to sociální bydlení se bude provozovat v těchto bytech. Ale bude to pod dozorem obce. A dokud tohle nebude, tak zneužívání, které je, resp. problémy, které třeba teď nastávají zejména v severních Čechách v bytových domech, tak to prostě nezmizí! My v tuto chvíli nemáme nástroj, jak říct, že do takových druhů bytů ty dávky nebudeme platit vůbec! A my jsme předložili na vládu materiál, který úkoluje i ostatní resorty, protože tady jsou situace, které se vymykají kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí. My tady potřebujeme součinnost ostatních. A opravdu nejsme schopni říct, že do bytů za určitých podmínek ten příspěvek na bydlení vyplácet nebudeme. Ale až to bude v rukou obcí a nebudeme krmit soukromé majitele, ty byznysmeny s chudobou, tak to je podle mě jediné řešení. (Ministryně hovoří hlasitě, poslanci hlasitě diskutují v lavicích i v hloučcích.)

Ano, ten zákon teď dokončuje vnější připomínkové řízení, nicméně už předtím bylo uděláno jedno kolo s Ministerstvem financí, s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem vnitra. Takže tohle už je kolo druhé. A myslím si, že do Poslanecké sněmovny by to mělo doputovat v lednu příštího roku.

A co se týče toho, že tady zaznělo několikrát, že my ten souhlas obce z toho zase vyjímáme. Tak já nevím, tak asi nějak špatně čteme, nebo čteme každý něco jiného.

Já bych chtěla, byste mě trochu poslouchali, protože tady...!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám, prosím sněmovnu o klid! Pane poslanče Schwarzi, prosím, běžte diskutovat do předsálí. Děkuji. Prosím, paní ministryně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP