(9.40 hodin)
(pokračuje Chalánková)

Pokud se podíváme na dopady do rozpočtu, kapitola příspěvku na bydlení vzrůstá. Jedná se jednak o nárůst počtu těchto osob, které pobírají tento příspěvek na bydlení, zejména z kategorie osamělých seniorů, na druhé straně je možné a je také potřebné více kontrolovat takzvané nájemní smlouvy, především fiktivní nájemní smlouvy. Kapitola doplatku na bydlení přece jen z roku na rok poněkud klesá.

Zároveň bych se chtěla spolu se svými předřečníky zeptat paní ministryně, v jaké fázi se nyní nachází zákon o sociálním bydlení a zda již došlo k dohodě na společném postupu s Ministerstvem pro místní rozvoj a také se Svazem měst a obcí.

Za TOP 09 bych chtěla sdělit, že podpoříme pozměňovací návrh paní poslankyně Pastuchové, pana poslance Vilímce, ale jako celek budeme proti.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, dovolte mi několik poznámek, neboť si to zaslouží i pohled do historie.

Předně bych chtěl poznamenat, že jde o problém, kdy dochází k zneužívání sociálních dávek ne ze strany potřebných, ale ze strany majitelů domů a bytů. To podtrhuji. Za druhé hlavní problém, který byl takhle nastaven, vznikl při divoké privatizaci bytového fondu v jednotlivých městech a obcích. Obce si nenechaly potřebnou jednu třetinu bytů, která by mohla sloužit sociálně slabším. A vzpomínám si na jednání zastupitelstva statutárního města Opavy, kdy jsem se snažil ovlivnit, aby nebyla privatizována budova, která byla postavena jako bezbariérová pro zdravotně postižené, a i ta byla privatizovaná a obec s ní dneska nenakládá.

Co se týká doplatku na bydlení, ten tady taky měl určitou podstatu při svém vzniku, neboť spousta občanů sociálně slabých, a já to zas obrátím třeba na statutární město Ostrava, bydlela v takzvaných dřívějších ubytovnách jednotlivých průmyslových podniků, ale neměla tam trvalé bydliště, takže neměla nárok na příspěvek na bydlení. Proto se hledala cesta, jak pomoci i těm, a byl vymyšlen a schválen doplatek na bydlení. Pak přišel pan exministr Nečas, ministr práce a sociálních věcí, a přišel s tezí, že vlastně ty příplatky a doplatky na bydlení jsou vypláceny osobám potřebným, ale ne vždy dochází k tomu, aby doputovaly k majiteli bytu či domu, a propadnou se někde v hernách. Proto Poslanecká sněmovna schválila výjimečně v tomto případě, že tento sociální příspěvek bude moci být vyplácen ne těm potřebným, ale přímo majitelům. Ale to jsme netušili, co se stane. Od této chvíle nastal obrovský boom s obchodem s chudobou, nákup hygienicky zcela nevyhovujících budov a sestěhovávání často nepřizpůsobivých občanů, ale často i těch, kteří neměli jinou možnost, do různých lokalit. A nyní si s tím nevíme moc rady. A tady bych vůbec neobviňoval Ministerstvo práce a sociálních věcí, protože oni s tou iniciativou svým způsobem počítali.

Já si myslím, že ten návrh pana poslance Stanjury byl správný, a taky proto jsme pro něj hlasovali a taky proto nesouhlasíme s jeho zrušením. Snažili jsme se na ministerstvu ukazovat příklad Karviné. Těch příkladů je určitě více, ale v Karviné máme náměstka primátora, který má toto na starosti, a ten už popsal nemálo papírů a poslal to jak do médií, tak na Ministerstvo práce a sociálních věcí, kdy ukázal, že tento prostředek umožňuje obci, aby komunikovala a ovlivňovala tuto skupinu občanů. Podmínili souhlas obce tím, že tito lidé budou aspoň částečně v nějakém splátkovém kalendáři platit své dluhy. A ejhle, ono to funguje. Samozřejmě že vyřadili ty, kteří mají malé děti, vyřadili seniory, neřešili situaci před Vánocemi. Prostě ten systém nabíhal postupně. Jako každý systém určitě má nějakou vadu, ale byla to jedna z možností, jak obec vstupuje do ovlivňování chování jejích občanů. A my jim ji chceme vzít.

Rozumím tomu, že Ministerstvo vnitra se do toho pustilo a byla tady obava z toho přechodného období, než najedeme na nový systém, že najednou ze dne na den velká skupina lidí se ocitne na ulici. Měli jsme tedy více diskutovat o přechodném období a o ochraně, aby tato situace byla sociálně citlivě řešena. Ale zrušení této možnosti obci, se nám jeví jako nesprávné. Proto konstatuji, že poslanecký klub KSČM tento návrh podpořit nechce. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Podle jednacího řádu bych chtěl reagovat na vystoupení svého předřečníka. A to je přesně ono. To je ta důvěra v samosprávu, že ti radní a ti zastupitelé, náměstek, který to má na starosti, zná situaci ve svém městě, umí rozlišovat, umí třeba počkat a chce vidět dobrou vůli. A pokud někdo prokáže dobrou vůli, tak mu samospráva vychází vstříc. Ale kdo neprokáže dobrou vůli, nespolupracuje, směje se ostatním, tam mu prostě samospráva pomáhat nebude. A je to tak správně.

Zákon, který dneska platí, není tak, že obec nesmí dát souhlas. Tak buď věříme zastupitelům, že vědí lépe než státní zastupitelé, a já tomu věřím, protože jsou v terénu, pracují s těmi lidmi. Ti lidé, když mají problém, tak jdou na radnici. Málokdy jdou na nějakou pobočku... Nepřijedou do Prahy na Ministerstvo práce a sociálních věcí za paní ministryní nebo jejím týmem. Logicky jdou za svým starostou na radnici a tam chtějí řešit problém.

Takže pokud to zrušíme, tak v zásadě říkáme, že nevěříme zastupitelům, radním, starostům, místostarostům, kteří to mají na starosti, že tomu rozumějí a že to zvládnou. A my máme přesně opačný názor. Oni tomu rozumějí, oni to zvládnou. A nic se nestane, když to zůstane. Nic se nestane!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, chtěla bych podtrhnout všechna slova kolegy Opálky i jeho shrnutí. My jsme také podporovali pozměňovací návrh pana Stanjury a chceme říci, že poslanecký klub Úsvit - Národní koalice bude podporovat pozměňovací návrh jak kolegyně Pastuchové, tak kolegy Vilímce z výboru pro sociální politiku. Myslíme si, že pozměňovací návrh, který zde pan Stanjura přede mnou hodnotil, byl správný, protože to bylo nástrojem obcí a měst k tomu, aby se s touto skupinou obyvatel pracovalo. Myslím si, že bychom měli přiblížit sociální práci více obcím a městům, že nám zde chybí zákon o sociálním bydlení. Že po třech letech ho zde nemáme, je veliká chyba, protože by se dalo spoustu věcí tímto vyřešit.

Děkuju vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP