(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozhodneme v hlasování číslo 225, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 225 z přítomných 117 pro 67, proti 21. Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno, mohu tedy ukončit bod číslo 220.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

221.
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2014
/sněmovní tisk 582/

Tento sněmovní tisk projednal volební výbor a usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 582/1. Žádám zpravodaje volebního výboru poslance Martina Kolovratníka, aby nás informoval o jednání výboru, přednesl návrh usnesení, kterým se bude zabývat Poslanecká sněmovna. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Přeji ještě jednou hezký den. Kolegyně, kolegové, s vaším laskavým svolením, než se pustím do informace zpravodaje, tak si dovolím, a snad mi bude odpuštěno, vyslat pozdrav na naši galerii. Jsem rád, že jsme sledováni mladými studenti a zájemci o práci Poslanecké sněmovny. Je to jedna ze základních škol v Pardubicích, tak jí posílám osobní pozdrav.

Ale abych nebyl veden k věci panem předsedajícím, tak se té věci budu věnovat.

Projednávání této zprávy, kolegyně, kolegové, je trochu složitější z hlediska času, protože když se podíváte na to datum, dnes máme podzim 2016. Tato zpráva byla ve volebním výboru -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás, pane zpravodaji, přeruším. Přestože máte poměrně silný hlas, je tady zase velký hluk. Žádám kolegy a kolegyně, kteří diskutují jiné téma, než je výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu, aby diskutovali v předsálí a tady nechali projednávat ty věci v prostředí, které je únosné pro jednání. Děkuji. Pokračujte.

 

Poslanec Martin Kolovratník: A já děkuji za zjednání pořádku. Svůj hlas už bych nerad zesiloval ještě více.

Připomenu, že tohle je zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2014, tedy dva roky zpět. Ve volebním výboru byla projednávána na podzim, konkrétně 14. října 2015, takže teď předkládáme bohužel plénu rok starý materiál. Ale bohužel buďme rádi, že aspoň takto tu věc stihneme vypořádat.

Nejdříve několik vět k samotnému obsahu výroční zprávy, tak jak jsme ji projednávali před rokem. Jako zpravodaj i ve výboru jsem konstatoval, že plánované výnosy i náklady Českého rozhlasu v roce 2014 byly podle plánu, hospodaření tedy bylo dodrženo. A jedna z mých otázek mířila na poměrně dramatický nárůst personálních nákladů. I to bylo tehdy zástupci Rady Českého rozhlasu a managementem obhájeno a vysvětleno, že k těm nákladům dochází z důvodu programových změn.

Připomenu také to, že na výboru byla poměrně vzrušená debata v tom smyslu, že během projednávání této staré zprávy za rok 2014 docházelo v rozhlase k turbulentním změnám. Byl to loňský podzim, kdy zhruba týden před tímto výborem odstoupil generální ředitel Peter Duhan, a my jsme na výboru nemohli jinak než i na toto se ptát. S kolegy jsme si nějakým způsobem vysvětlili, že bychom v té debatě měli oddělit obsah samotné výroční zprávy za předloňský rok a aktuální dění v Českém rozhlase. Nakonec jsme se shodli, tehdejší náměstek ředitele pro program a vysílání René Zavoral odpověděl poslancům na dotazy ohledně restrukturalizace a personálních nákladů, a dále už jsme se tedy ve výboru věnovali této zprávě.

Tolik teď mé úvodní vystoupení. Snad zmíním ještě jednu věc, pokud se o média a jejich zprávy zajímáte. Na výboru jsme dohodli minimálně na té změně zákonů, že zprávy, které jsou v tuto chvíli dvě, to znamená o hospodaření a o činnosti jak rozhlasu, tak televize, že bychom je výhledově chtěli sloučit do jedné, abychom, když se bavíme o činnosti toho média, mohli sloučit jednu rozpravu, kde se díváme na to, co se tam dělo, jak bylo vysíláno, jaké pořady byly nakupovány a zároveň tedy kolik to stálo a jak byly koncesionářské poplatky utráceny, aby to bylo najednou v jedné zprávě. Ten návrh za výbor máme připraven, ale zatím ještě nebyl na Sněmovně projednáván. Budu optimista a věřím, že se to brzy povede. Tolik úvodní slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám zatím žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa k této zprávě. Pokud se nikdo nehlásí, nebudeme se zabývat závěrečnými slovy, přistoupíme k rozpravě. A vidím - paní poslankyně Fischerová. (Omyl.) Nehlásí se dobře. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Požádám tedy pana zpravodaje, aby jenom zopakoval návrh na usnesení.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh na usnesení je standardní. Je to ke sněmovnímu tisku 582 - Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2014. Volební výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2014 dle sněmovního tisku 582.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Ještě před hlasováním vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom měli aktuální stav ve sněmovně.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme v hlasování číslo 226 a ptám se, kdo je pro toto usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 226 z 97 přítomných pro 60, proti 18. Návrh byl schválen. Usnesení bylo schváleno a končím bod číslo 221.

 

Pokračovat budeme bodem číslo

222.
Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2015
/sněmovní tisk 767/

Předloženou zprávu projednal volební výbor. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 767/1. Paní zpravodajka Nina Nováková je tady přítomna, požádám ji tedy, aby o jednání výboru informovala a přednesla návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, zprávou Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2015 se velmi podrobně zabýval volební výbor na své 31. schůzi 12. května 2016 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2015 dle sněmovního tisku 767.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Pokud tomu tak není, všeobecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu a požádám paní zpravodajku, aby jenom zopakovala návrh na usnesení. Prosím.

 

Poslankyně Nina Nováková: Dovolujeme si tedy navrhnout usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2015 dle sněmovního tisku 767.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozhodneme v hlasování číslo 227, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 227 z přítomných 99 pro 62, proti 18. Návrh byl schválen. Usnesení bylo schváleno a můžeme skončit bod číslo 222. Děkuji zpravodajce.

 

Budeme pokračovat. Tím jsme vyčerpali předřazené zprávy a budeme se zabývat body 224 a následujícími. Pan ministr obrany je připraven. Požádám ještě pana zpravodaje pana kolegu Alexandra Černého, kterého tady ale nevidím, tak ho upozorňuji, že bude mít zpravodajskou zprávu. Už ho vidím. Už vidím kolegu Černého. On byl připraven jistě.

 

Máme bod

224.
Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu
v operaci NATO Joint Enterprise v Kosovské republice
/sněmovní tisk 662/

Materiál za vládu ČR uvede ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP