(12.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Máme před sebou bod

219.
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2014
/sněmovní tisk 577/
 

Tento sněmovní tisk projednal volební výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 577/1. Zpravodajskou zprávu měl mít pan zpravodaj volebního výboru kolega Birke, ale protože není přítomen, je řádně omluven, zpravodajem tohoto tisku bez hlasování bude Vladimír Koníček, protože to výbor projednal, je to zpráva výboru. Tisk 577/1 vám byl doručen včas, můžeme se jím tedy zabývat. Prosím kolegu Koníčka, aby přednesl zpravodajskou zprávu.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji, vážený pane předsedající. Ano, tisk vám byl předložen opravdu včas, už je to skoro rok, protože volební výbor se i tímto tiskem 577 zabýval na své 26. schůzi dne 14. října a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2014 dle sněmovního tisku 577.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám v tuto chvíli žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Závěrečné slovo asi pan zpravodaj nechce mít. Přistoupíme k rozpravě podrobné a požádám tedy konstatování toho usnesení, které má přijmout Poslanecká sněmovna.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Ano, děkuji. Návrh usnesení je: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2014 dle sněmovního tisku 577.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 224, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 224. Z přítomných 114 pro 70, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že usnesení bylo schváleno a Výroční zpráva o hospodaření České televize za rok 2014 byla schválena. Končím bod 219.

 

Budeme pokračovat bodem

220.
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2015
/sněmovní tisk 769/

Předloženou zprávu projednal volební výbor, usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 769/1. Žádám zpravodaje pana poslance Vladimíra Koníčka, aby nás o jednání výboru informoval, přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji, pane předsedající. Kontrolní výbor se sněmovním tiskem 769 zabýval na své 31. schůzi dne 12. května 2016 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o činnosti České televize v roce 2015 dle sněmovního tisku 769.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu a vidím přihlášku pana poslance Marka Černocha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych tady velmi rád zmínil situaci, která nastala včera. Dozvěděli jsme se přes média, že Česká televize změnila parametry pro vybírání účastníků superdebaty, kdy stranu Úsvit - Národní koalice, ačkoliv původně byla zařazena do debaty, tak změnou klíče ji v průběhu z této debaty vyřadila a místo toho zařadila jiné, neparlamentní strany. Považujeme to za, když to řeknu slušně, podraz ze směru veřejnoprávního média, které je financováno z koncesionářských poplatků, je financováno z daní občanů České republiky. A Úsvit, ať se to někomu líbí, nebo nelíbí, tak je parlamentní stranou a budeme požadovat mimořádný bod na sněmovně, kde tento bod bychom chtěli řešit a projednat, a budeme žádat, aby zde mohli vystoupit i zástupci České televize jako veřejnoprávního média, kteří tento krok učinili. Nejenom že ho neučinili oficiálně, učinili ho ještě přes média, ale principiálně zařazení jiných stran a vyřazení parlamentní strany ze superdebaty považujeme, ještě jednou to zopakuji, za podraz. Proto se u tohoto bodu Úsvit zdrží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní se hlásí do rozpravy pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo, přeji dobré odpoledne, čerstvé. Jakkoli můžu nespokojenosti kolegy Marka Černocha rozumět, tak ho chci upozornit nebo mu připomenout parlamentní procedury, a to, jaká jsou místa tady ve Sněmovně, co kde můžeme a máme projednat. Pokud Úsvit není spokojen s nějakým postupem, tak máme volební výbor, nebo tzv. volební výbor, říkáme mu mediální. Podle mého názoru toto by mělo být téma, je tady předseda výboru Martin Komárek, k projednání ve výboru. Nemyslím si, že by to měl být zvláštní bod v rámci pléna Poslanecké sněmovny. Je to faktická reakce, poznámka na toto vystoupení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Kolovratníkovi a ptám se, kdo je další v rozpravě. Ještě než si rozmyslíte, budu konstatovat dvě došlé omluvy, a to omluvu pana poslance Karla Fiedlera od 12.00 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pana poslance Igora Jakubčíka od 11.45 do 13.00 hodin a ještě od 11.00 do 13.15 paní poslankyně Kristýny Zelienkové.

Ještě pan kolega Marek Černoch se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. V reakci na pana kolegu Kolovratníka. Samozřejmě, já s tím souhlasím, budeme chtít, aby to projednal volební výbor, ale na druhé straně si myslím, že poškození parlamentní strany je natolik vážná věc, že by si zasloužila i mimořádný bod tady na sněmovně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to samozřejmě je možné navrhnout, ale bude záviset na většině Poslanecké sněmovny, jestli takový bod zařadí.

Nyní se hlásí do rozpravy pan poslanec Martin Komárek, takto předseda volebního výboru. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji za slovo. Nebudu zdržovat, ale myslím si, že jakkoli si Sněmovny vážím, nám to nepřísluší. My nemáme co zasahovat do programu České televize. Myslím si, že namístě je stížnost Radě České televize, případně Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, a teprve když to tyto orgány, které to mají skutečně na starost, projednají a dojdou k nějakému výsledku, volební výbor nebo Sněmovna se jich může dotázat, případně je hnát až k zodpovědnosti. Ale skutečně jsem přesvědčen o tom, že tato Sněmovna nemá z hlediska naší Ústavy a našich zákonů jakkoli co diktovat České televizi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Slyšeli jste názor předsedy volebního výboru. Pan kolega Marek Černoch samozřejmě se s tím nespokojil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Respektuji slova pana kolegy Komárka. V případě, že je poškozena parlamentní strana, nějaké demokratické systémy, postupy, tak řešit to po volbách, kdy už to v té chvíli nemá téměř cenu, tak si myslím, že je pozdě. A proto s tím přicházíme hned, protože to chceme řešit co nejdříve. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, dobře, ale to samozřejmě není možné řešit teď hlasováním, protože takový procedurální návrh není možné hlasovat, nejsme v situaci, podle jednacího řádu jsme v bodu, který se týká činnosti České televize, to ano, ale v roce 2015.

Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, všeobecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné a žádám zpravodaje, aby zopakoval návrh na usnesení.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Zopakuji návrh, ale ještě se chci omluvit, prý jsem řekl, že kontrolní výbor. Tak ne, volební výbor se zabýval tímto sněmovním tiskem 769 a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje výroční zprávu o činnosti České televize v roce 2015 dle sněmovního tisku 769. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP