(19.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Birke. Prosím. (Poslanec se rozhodl, že nebude vystupovat.) Pan poslanec Birke stahuje svou přihlášku. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo. Není zájem o závěrečné slovo pana poslance Váni. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat. Nejprve vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Navrhnu postup hlasování. Pokud budete souhlasit, tak bych navrhl postup v pořadí pozměňovacích návrhů tak, jak byly předneseny, od konce. Takže nejprve pan poslanec Hájek, poté pan poslanec Brázdil, poté pan poslanec Chalupa a nakonec původní návrh předkladatelů předložený panem poslancem Váňou. Je proti tomuto postupu, prosím, nějaká námitka? (Reakce na hlas z lavic ANO.) Paní poslankyni Válkovou zapracoval pan poslanec Váňa do svého původního návrhu, což je jeho právo. Takže její návrh je zapracován v jeho návrhu. Jestliže proti tomu není námitka, tak budeme hlasovat.

 

Nejprve návrh pana poslance Hájka, který v původním návrhu jako protinávrh chce v bodě III stanovit lhůtu místo do 31. října do 30. září 2016. Je to tak? Je to tak.

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Hájka. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 32, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro 31, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším hlasováním bude hlasování o návrhu pana poslance Brázdila, který chce, a můžeme to hlasovat najednou, taktéž stanovit lhůtu do 30. září, ale zároveň chce, aby počet členů vyšetřovací komise byl navýšen na 200. Je to tak? Současně.

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Brázdila. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 33, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců a pan poslanec tu má čtyři... tři kamarády, kteří jsou pro, proti 101. Návrh nebyl přijat. (Pro hlasovali 4.)

 

Pak je tu návrh pana poslance Chalupy, který navrhuje, aby v odstavci I a stejně tak v odstavci II bylo - přečtu: I. zřizuje podle článku 30 Ústavy České republiky a podle § 48 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny k prověření činnosti - a pan poslanec navrhuje "k prověření postupu" - změna slova "činnosti" na slovo "postupu" - příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie atd., atd. a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s rozhodnutím o reorganizaci místo "o reorganizaci". Takže jedná se o dvě slova: slovo "činnosti" na návrh slovo "postupu". Místo "s reorganizací" "s rozhodnutím o reorganizaci". Stejný postup, stejnou slovní výměnu navrhuje pan poslanec Chalupa v odst. II. Je to tak? Je to tak.

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh pana poslance Chalupy, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 34, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 31, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Poslední hlasování je o návrhu, tak jak jej předložil pan poslanec Váňa jako zástupce skupiny navrhovatelů. Se změnou, kterou navrhla paní poslankyně Válková, tzn. místo slov "Vrchního státního zastupitelství v Olomouci" bude "a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci" v odst. I, stejně tak v odst. II. Souhlasí s tím pan navrhovatel takto? Ano.

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 35, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro 132, proti 1. Návrh byl přijat. Návrh usnesení byl schválen a já konstatuji, že komise byla zřízena.

 

Protože nebylo prodlouženo jednání, tak končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny a přerušuji 48. schůzi Poslanecké sněmovny do zítřejšího rána, kdy budeme pokračovat body z bloku třetího čtení. Přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.46 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP