(19.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí... Pardon, pan poslanec Štětina. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý večer. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Možná že se usmíváte, proč zrovna teď já. Tak já vám to řeknu. Ta situace není vůbec jednoduchá. Já jsem z toho docela nervózní, protože jsem přesvědčen, že drtivá většina policistů jsou naprosto poctiví lidé. To všichni víme. A jestliže někdo říká něco jiného, tak to není pravda.

Ale já jsem tady z jednoho prostého důvodu - že se vrátím do minulého volebního období. Jak říkal pan ministr naprosto správně, tak reforma nebo reorganizace policie se chystá několik let. Já jsem byl svědek toho, když pan plukovník Lessy přišel na jednání podvýboru pro reformu policie a z tohoto výboru byl vykázán. Ano, byl vykázán. Čili já jsem přesvědčen o tom, že reformu policie musí dělat ministr vnitra s policejním prezidentem. Ale musí ji dělat tak, aby to mělo, slušně řečeno, štábní kulturu. A já se obávám pouze jedné věci. Jestliže máme z roku 2013 pokyn policejního prezidenta - a teď si můžete doložit, kdo byl policejním prezidentem - č. 103, kde je naprosto jasně vymezeno, jak se všechny tyto útvary mají chovat a co mají vyšetřovat - tam je to naprosto jasně napsáno.

A teď to poslední. Já se jenom obávám, aby náhodou toto nesměřovalo k tomu, co bylo zavedeno na Policejním prezídiu, resp. u útvaru ÚOKFK. To byl vnitřní předpis 123 z 9. srpna, kdy každý policista musel hlásit svému nadřízenému, příp. koordinátorům, kteří byli zřízeni někým - já nebudu říkat kým, ale zase to všichni víme, protože to je člověk, který by zase mohl někoho žalovat, takže já to jméno říkat nebudu. Ale toho já se bojím. Já nechci tady mít žádnou kontrolu policistů, kteří vyšetřují a pracují slušně a poctivě.

Já vám děkuji, že jste mě vyslechli.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Štětinovi. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Není tomu tak. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Váňa: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych si jenom dovolil několik drobností k tomu, co tady proběhlo.

Pan poslanec Chalupa vystoupil s několika tématy. V podstatě pokračoval v debatě, která začala již na výboru pro bezpečnost, přes reformu policie, přes vyšetřovací komisi. Tam ten jeho podnět skutečně přišel už šestnáctého, ale vysvětlili jsme si, proč nebyl zodpovězen. Doufám, že to na výboru stačilo.

Co se týče doplnění paní poslankyně Válkové, tam bych doporučoval, abychom to vzali za základ toho usnesení tak, abychom jej doplnili už rovnou.

Co se týče ještě pana poslance Chalupy, který říkal, že je možné šetřit reformu několik let zpět. Domnívám se, že to skutečně takto možné v rámci toho zadání bude. Nebude to však moci trvat dva roky, neboť v rámci usnesení se předpokládá lhůta do 31. října 2016, kdy by měla vyšetřovací komise podat svou závěrečnou zprávu. Takže může vyšetřovat, jak daleko chce, ale musí to stihnout zpracovat do konce října.

Chtěl bych se zastat také pana poslance (správně ministra) Pelikána. Pan poslanec Korte říkal, že by měl odstoupit. Já, pokud jsem tu situaci sledoval, pan ministr Pelikán nikdy neříkal, že odstoupí. Pouze říkal, že to zváží, a to nepochybně udělal. O odstoupení mluvil nějaký jiný ministr - tedy o odstoupení pana Pelikána. Takže prosím to nesměšujme.

Co se týče pana ministra Chovance, který vystupoval ve věci projednávání reformy na výboru pro bezpečnost, tam bych chtěl jenom vysvětlit, že pan poslanec Chalupa byl omluven ze zdravotních důvodů, takže nebyl přítomen té debatě. A skutečně, byť výbor pro bezpečnost vyjádřil poměrně silné výhrady k té reformě, tak jak byla předložena, přesto jsme se shodli většinově na tom, že je v kompetenci policejního prezidenta a ministra vnitra a oni za to také nesou zcela jasně danou odpovědnost.

Tak to je, co se týče výhrad, které v průběhu jednání zazněly.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Váňovi za jeho závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Váňa. Prosím.

 

Poslanec Roman Váňa: Dovolím si tedy přihlásit se k předloženému usnesení ve znění pozměňovacího návrhu paní poslankyně Válkové, jestli je to takto možné. (Předsedající souhlasí.) Pokud by nebyla žádná námitka, pak tedy se jedná, jenom pro upřesnění, o návrh usnesení, tak jak jej máte na svých stolech, doplněný v bodě I - prověření činnosti příslušníků Policejního prezídia Policie České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci - věta dále pokračuje. A stejně tak v bodě II by bylo k Vrchnímu státnímu zastupitelství doplněno tedy přesně - státních zástupců. Aby bylo jasné, že se nevyšetřuje instituce, nýbrž konkrétní osoby. To k navrženému usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže místo Vrchního státního zastupitelství v Olomouci bude státním zástupcům v Olomouci. (Poslanec Váňa upřesňuje mimo mikrofon.) Státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. To stejné v bodě II. Děkuji.

Pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Já souhlasím s tím úvodem, kde se přeformulovaly věci ohledně státního zastupitelství a příslušníků. Nicméně navrhuji zaměnit slovo činnosti za slovo postupu a za slova "v souvislosti s reorganizací" navrhuji "v souvislosti s rozhodnutím o provedení reorganizace ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já prosím, jestli bych mohl dostat ten protinávrh písemně. Je to protinávrh, budeme o něm hlasovat jako první. Pan poslanec Brázdil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Já bych si taky dovolil změnu, a to v bodu IV změnit počet členů vyšetřovací komise na 200. A tím pádem, že nás bude dost a máme před sebou prázdniny, tak bychom mohli zkrátit ten výsledek na lhůtu do 30. září. Čili změnu ještě jednou - ne na počet 7 lidí, ale 200 a zkrátit to vyšetřování nebo ten výsledek do 30. září. Děkuji. (Šum v sále, různé poznámky mimo mikrofon.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já ho za hlasovatelný zatím považuji jako protinávrh, pokud legislativa nebude mít námitku.

Prosím, pan poslanec Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se omlouvám. Nedělá se to většinou v podrobné debatě, ale já se nemohu zdržet komentáře vůči předcházejícímu pozměňujícímu návrhu. Je to přesně ta logika, jako když jeden parník přejede Atlantik za deset dní, tak dva parníky to stihnou za dva dny. Já myslím, že bychom se nad tím měli zamyslet. (Smích a potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, jestli ještě někdo v podrobné rozpravě má nějaký jiný návrh. Pan poslanec Hájek, prosím.

 

Poslanec Josef Hájek: Dobrý večer. Já budu stručný. Jenom v bodě III lhůtu do 30. září. Jsou krajské volby 7. října. Já si myslím, že zástupci všech stran, které kandidují - zejména ČSSD by měla mít ten eminentní zájem, že skutečně chceme před občany předstoupit před těmito krajskými volbami, že skutečně nemáme co skrývat, padni komu padni. Takže v bodě III lhůta do 30. září. Děkuji za podporu všech politických stran a hnutí. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP