(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím poslance, aby na sebe nepokřikovali. (K poslancům z řad ANO.) Děkuji.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl malé edukativní okénko, mám ještě 29 vteřin. Milí členové klubu hnutí ANO 2011, členové vlády na vládě hlasují. Vím, že někteří z vás jsou přesvědčeni, že paní ministryně přijde na vládu a nehlasuje. Tak to na mě aspoň nekřičte, nechte si tu hloupost pro sebe. Děkuji vám. (Ozývá se potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní ministryně, prosím.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom chtěla říct, že si kolegové z Občanské demokratické strany protiřečí. Má pravdu pan předseda Stanjura, že ano, všechny ty údaje, o kterých tady tak vášnivě diskutujeme, musí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovávat už nyní. Co ale není schopno zajistit - a to je dáno, bych řekla, otázkou pokroku, času - z hlediska množství dat a množství žádostí, které musíme zpracovat, a je nám to vytýkáno např. Nejvyšším kontrolním úřadem nebo kontrolním výborem této Poslanecké sněmovny, tak nejsme schopni samozřejmě zajistit dostatečné ověření toho, že se aktualizují ta daná data z hlediska členské základny, že jsme schopni zpracovat nějaký relevantní plán kontrol. Já to nepokládám za nic sprostého. Navíc pokud mě k tomu vyzývá Nejvyšší kontrolní úřad nebo kontrolní výbor Poslanecké sněmovny, jsem povinna jako ministryně to akceptovat. To je všechno pravda.

Co se týká elektronizace, tak se bavíme jedním slovem o tom, jak máme elektronizovat, abychom měli moderní veřejnou správu. Na druhé straně tady slyšíme, že to má být snad nějaké zvěrstvo, které má zničit český sport. Opak je pravdou. Také naše poslední kroky tomu nasvědčují. My chceme co nejvíce zlepšit metodickou podporu směrem k žadatelům, aby správně rozuměli tomu, jakým způsobem si mají požádat, o co, bylo to co nejjednodušší.

A musím se ohradit důrazně vaším prostřednictvím, vážený pane předsedající, proti výroku pana poslance Bendla o nějakém kradení. Já se domnívám, že jsem za poslední rok udělala všechno pro to, aby se namířilo co nejvíc finančních prostředků směrem ke sportovním klubům, a koneckonců také koncepce sportu, která byla vládou schválena v tomto týdnu, vládní politiku směřuje tímto směrem, směrem ke sportovním klubům. Nic takového se v minulých deseti letech nedělo. To znamená, prosím - vaším prostřednictvím, vážený pane předsedající - nepovídejte nám o velkých klucích. My je neznáme, naše koalice.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Ptám se na závěrečná... Pardon. S přednostním právem ještě pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

 

Poslanec Jiří Mihola: Tak napotřetí mě pan předseda přehlédl.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane poslanče, vy jste takový nenápadný.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem rád, že tady z té dlouhé debaty vysvítá, že všichni máme zájem o sport. To je jistě pozitivní zpráva. Aspoň verbálně jsem si jistý, že tomu tak je. Doufám, že i doopravdy.

Co se týká té faktické podpory sportu, s tou nemá tento návrh bohužel mnoho společného, protože tam chybí i z našeho pohledu to nejdůležitější, totiž financování.

Dál se připojuji také ke kolegům, kteří tady pranýřovali byrokracii nebo přílišné regulace. Ani já to nemám rád. Z tohoto důvodu upřednostňujeme senátní verzi návrhu zákona. Ta vypouští povinnost obcí zpracovávat plán rozvoje sportu, který považujeme za naprosto zbytečné byrokratické nařízení. Stát na tento plán nedává obcím ani korunu. Původní znění z Poslanecké sněmovny nutí tedy obce pouze ke zbytečné byrokracii. Obce buď ze svého rozpočtu peníze na podporu sportu vyčlení, nebo ne, je to pouze na jejich vůli. Není tedy důvod jim zákonem nařizovat pouze další papírování. A toto my kritizujeme od počátku. Smysl bude mít až nový zákon o podpoře sportu, kde budou jasně nastavená pravidla ohledně financování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Jsme u ukončené rozpravy. O závěrečná slova zatím není zájem. Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení, které přečtu, je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přivolám naše kolegy z předsálí a všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 590/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 590/6."

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 26, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 18, proti 106. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem nevyslovili souhlas.

 

Budeme tedy hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlas 101 poslanců, kvorum již je nastaveno.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 590/5.

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 27, přihlášeno je 155 poslankyň a poslanců, pro 128, proti 22. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. (Ozývá se ojedinělý potlesk zleva i zprava.)

 

Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

 

Jak mně bylo avizováno, byla již splněna podmínka, abychom se mohli vrátit k návrhu zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, a to je přítomnost navrhovatele ze Senátu.

1.
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
/sněmovní tisk 275/6/ - vrácený Senátem

Je tady pan senátor Bublan za navrhovatele, nicméně my jsme doposud neodhlasovali jeho přítomnost v jednacím sále. Čili nejprve dám hlasovat o přítomnosti pana senátora Bublana v jednacím sále.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 28, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro 131, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Vítám pana senátora Františka Bublana a pana senátora Karla Kratochvíleho a prosím tedy, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil pan senátor František Bublan. Prosím, pane senátore.

 

Senátor František Bublan: Vážené dámy, vážení pánové, já bych se především chtěl omluvit za svoji předchozí nepřítomnost. Byla dána trošku nedorozuměním, protože v usnesení Senátu je, že Senát pověřuje senátory Karla Kratochvíleho a Miroslava Nenutila odůvodnit to poslední usnesení Senátu. Nicméně po dohodě i s legislativou jsme dospěli k tomu, že zde musím být jako původní navrhovatel, a ti dva zmínění páni senátoři jsou jakoby zpravodajové na to nové usnesení Senátu. Takže bylo to nedorozumění. Já jsem s tím nepočítal. Naštěstí jsem byl v nedaleké senátní budově, takže jsem to ještě trošku stihl. To jenom na omluvu. (V sále je veliký hluk.)

Jinak co se týče návrhu zákona, ten už jsme tady probírali asi čtyřikrát, takže není třeba ho připomínat. Jedná se o regulaci prodejní doby v těch velkých obchodech, bazarech s použitým zbožím. A vymezuje to na vybrané státní svátky a svátky. Vůle Senátu byla taková, že - ***
Přihlásit/registrovat se do ISP