(16.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Budou nové volby. Přijde nová politická reprezentace na komunální úrovni. A řeknou: A my už nebudeme podporovat volejbal mužů, ale budeme podporovat volejbal žen. To je legitimní politické rozhodnutí zastupitelstva. Teď ale budou muset udělat dodatek číslo jedna k plánu rozvoje a podpory sportu, protože paní ministryně a úředníci si podle mě docela pyšně myslí, že to vědí lépe než ty samosprávy. Já se nestačím divit, a to opakovaně, kde ta státní správa neustále naznačuje, že to ty obce neumějí. A malé obce nejsou hloupé. Jediné, co nemají, nemají na to, aby měly úředníky. A čím víc jim dáte úředních povinností, ony to pak musí nakupovat a zbývá jim málo peněz na samostatnou samosprávnou činnost. Pak nemohou podporovat svoje sportovní oddíly v obcích tolika penězi, kolika by mohly. To si myslíte, že v obci, kde není žádný úředník nebo úředník na 0,2 úvazek, že to bude psát starosta? Nebo si to někde objedná, aby splnil zákonnou povinnost? Za B je správně. A ty peníze na nesmyslné koncepce rozvoje sportu jsou na úkor přímé podpory oddílů na vesnicích.

Pokud někdo tvrdí něco jiného, tak nikdy na obecním zastupitelstvu nebyl, nikdy nečetl rozpočet malé obce, nikdy se nepodíval, kolik jim vlastně zbude na podporu sportu jako takovou. Ale slibuje paní ministryně a socialistická vláda: když tak uděláme ještě jiný dotační titul. Ale dotační tituly jsou ze samé podstaty nespravedlivé! Rozpočtové určení daní je spravedlivé! Dotační tituly jsou nespravedlivé. Ale vy milujete dotace. A je to docela jednoduché. Kdo rozděluje peníze, má moc. Tak chodí starostové za těmi, kdo rozhodují, a žádají o podporu svého projektu. A ty projekty jsou všechny stejné. Jenom někdo je napíše lépe, někdo je napíše hůře. Nic jiného v tom není.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. (Vpravo se hlásí poslanec Bendl.) Pardon. Ještě pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Snad to stihnu v rámci faktické, hned se přihlásím do řádné. Zkusím tady odcitovat jeden z těch paragrafů. "Sportovní organizace se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3a odst. 2 nesplní povinnost zapsat se do rejstříku, anebo nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje a jejich změny v rozsahu stanoveném v § 3a odst. 3." To znamená, že každá ta organizace bude muset do rejstříku zapsat všechny své sportovce a bude povinně aktualizovat změny, jinak se vystavuje správním deliktům, a bude-li odsouzena ve správním deliktu, nemůže dosáhnout na dotace, protože porušila pravidla. To tady máte v tom zákoně napsané.

Tak bych se chtěl zeptat, jak to bude vypadat v praxi. Kdo to bude kontrolovat? Kolik na to máte lidí v rámci České republiky, že se tam nebudou dít takové věci? A jak to vlastně v praxi bude? Protože samozřejmě jedna věc je organizace profesionálního klubu, který hraje špičkovou třeba extraligu, tak ti to samozřejmě budou mít v pořádku. Ale jak to na těch vesnicích a malých městech budete kontrolovat, že se tam někdo dopustil toho, že už se někdo přestěhoval, nebo přišel jiný trenér, který je zrovna teď trénuje? Protože často ti trenéři jsou rodiče dětí, nebo podobně. Koho seženete, aby vůbec byl ochoten se tomu věnovat, aby se nevystavoval té vaší nařízené povinnosti, že budou muset pod sankcí ze správního deliktu vyplývající tyhle ty věci aktualizovat. Jak to máte zařízené? Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní ministryně s přednostním právem. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, samozřejmě zareaguji na dotaz, byť se tedy netýká obsahu vráceného návrhu. Co se týká této obavy, tak jenom zopakuji to, co už bylo diskutováno při projednávání novely v Poslanecké sněmovně, že tady tato sankce se týká té situace, kdy ten, kdo je příjemcem veřejných dotačních prostředků ze strany státu, v tomto případě neinvestičních i investičních, například spolek, a víte, že součástí je velmi často diskutovaná členská základna - členská základna -, tak tohle je delikt za to, že pokud bude někdo předstírat, že má více členů, než má, je to záležitost, kterou ve sportovním prostředí řešíme dlouhé roky. Zpochybňuje to sportovní prostředí, vede to k různým kauzám. Toto reaguje na situaci, kdy v podstatě někdo uvádí vadné údaje, které jsou ale klíčové pro to, jaká míra podpory mu má být přidělena. Je to zcela obvyklý způsob. Pokud někdo nemá zájem o podporu, nemusí nic uvádět a v tom případě se nemusí ani obávat toho, že pokud neaktualizuje ta data, na základě kterých dochází k přiznání podpory, tak bude sankcionován. A byla bych velmi nerada, kdybychom zpochybňovali z hlediska veřejných prostředků, ať jsou kohokoli, že je nelegitimní sledovat pravdivost údajů, na základě kterých získává od státu, kraje nebo obce veřejné prostředky. To by snad mělo platit pro každého. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Nebo řádně přihlášený? (Ano, řádně.) Řádně. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Řádně. Děkuju. Ale budu samozřejmě krátký.

Co nám tady řekla paní ministryně, to je přece úplně průzračné jak křišťál. My vám ty peníze nedáme cestou rozpočtového určení daní, abyste si sami o nich rozhodli, ale my vám je vlastně jakoby sebereme, dáme vám je na základě toho, že vy jste povinni vytvořit rejstříky, každého evidovat, každou změnu zanést, a na základě toho přeci logicky dostanete ty státní peníze, které my jsme vám sebrali předtím z toho obecního rozpočtu, a běda vám, jakmile tam uděláte nějakou chybu, to už na vás skočíme, protože to musíme, protože to je přeci podle zákona a my jsme povinni hlídat ty státní peníze. No to je asi pravda, že jste povinni hájit státní peníze, ale jednak nepůjde v praxi - nepůjde - u těch neprofesionálních, často na malých obcích existujících sportovních oddílů, které tam jsou a které by byly hloupé, kdyby nechtěly peníze, když jste jim je předtím sebrali jaksi z jejich obecních rozpočtů, aby si o ně státu neřekly. Takže oni vyplní ten dotazník, řeknou: trenérem je dneska pan Novák, máme tady jedenáct dětí, pošlou to k vám. Mezitím některé dítě odejde, trenér se změní, to se stane třikrát v roce, protože prostě ti trenéři úplně nejsou. A do toho přijde kontrola z ministerstva, ještě dostanou pokutu, nebudou si moct sáhnout na žádné peníze nikdy jindy. Anebo budete tak hodní a řeknete: Hele, tak to nějak spravíme, trošku to ošulíme. Vždyť to vlastně není úplně... Tak vy to tady nemusíte dělat tak přesně.

Vždyť to je úplný nesmysl, co tady chcete schvalovat. Ale úplný blábol. To prostě nemůže fungovat. To není ani socialismus. To je prostě byrokratická překážka toho, jak z nich udělat vazaly, aby dosáhli na nějaké finanční prostředky pidi. Možná se vám na to nakonec někteří úplně vykašlou, protože v praxi nakonec zjistí, že to je jenom těm velkým, jenom těm velkým klukům, kterým ty prachy chcete dát a kteří na vás tlačí, abyste něco takového udělali. Ale pro obecný sport, pro to, aby mládež byla na nějaké rozumné úrovni, aby fungovala na každé vesnici a obci, pro to neděláte vůbec nic. Vy jim ty peníze v podstatě jenom kradete!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, paní ministryně, jste sice dáma, ale první se s přednostním právem přihlásil pan předseda Stanjura. (Poslanec Stanjura: S faktickou!) S faktickou? Tak pardon. Tak s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Zas ten politický jazyk. Já s paní ministryní souhlasím, že stát si má kontrolovat prostředky, které někomu dává, například formou dotací. Copak se to doposud nedělo? Potřebujeme nové povinnosti? Bez toho zákona to neumíte dělat? Odpověď zní: Umíte! Takhle jednoduché to je.

Ale v těch úvahách mi chybí jiná věc. V republice máme přece mnoho sportovišť, která nejsou využívána tak, jak by být mohla, a to jsou školní sportoviště. A řeknu vám, jak funguje samospráva třeba v mém městě. Rozhodli jsme, že školní sportoviště nabídneme i mimo vyučovací hodiny. Stojí nás to poměrně hodně, asi milion korun ročně, protože tam platíme nějaké správce, někoho, kdo ta hřiště nebo ty zahrady mateřských škol kontroluje. To je správná podpora. A kdybyste tohle dali obcím v rozpočtovém určení daní, tak se k tomu možná přidají i jiné obce a nemusíte stavět nové tělocvičny, když máte postavené ty školní, které jsou mnohdy plné. A rozumím tomu, že ředitel školy nemá na to, aby tam platil dohled i mimo výuku. Tak dejte peníze těm obcím, ať to udělají. Takhle jednoduché to je.

A možná se vás zeptám, paní ministryně, vy jste byla pro, nebo proti zvýšení rozpočtového určení daní pro obce a města? (Výkřiky z pléna: Ona o tom nehlasovala. Ona nemá právo o tom hlasovat.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP