(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pro pořádek, pane předsedo Laudáte, ten bod je hlasovatelný, protože se nejedná o zákon, to znamená, můžeme o něm jednat po 19. hodině. Je to odkonzultováno.

S přednostním právem, prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Tohle jsem nezpochybňoval. Já zpochybňuji, jestli můžeme zařadit body na časy, když není jasné, zda se bude po 19. hodině jednat. A pro mě je to nová informace. Prostě proti tomuto protestuji. Klidně můžu říkat, že dneska tady po 21. hodině budeme navrhovat body a projednávat, například opoziční, kterých už jsou tam desítky a desítky. Z tohohle důvodu mi to přijde jako absurdní. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Myslím, že jsem zaregistroval všechny návrhy, které navrhujete ke změně programu schůze.

Ještě se hlásí pan poslanec Soukup. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Chtěl bych upravit ten termín na středu na 18.30.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, to znamená ve středu 29. 6. v 18.30 pevně zařadit bod uznání arménské genocidy.

Vzhledem k tomu, že všechny návrhy na úpravu a změnu pořadu schůze zazněly, přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány.

Nejprve budeme hlasovat o návrzích z grémia a já navrhuji, abychom hlasovali o těchto návrzích jako o celku. (Všeobecný souhlas.) Nikdo to nerozporuje. Pouze je zde žádost o odhlášení. Odhlásím tedy všechny poslankyně a poslance a požádám vás o opětovné přihlášení do systému. Každopádně pro pořádek návrhy z grémia ještě jednou přečtu, aby bylo jasné, o čem hlasujeme.

Na úterý 28. 6. po třetím bodu návrhu pořadu 48. schůze Poslanecké sněmovny zařadit nový bod. Jeho název je Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016. Dále ve středu 29. 6. za již pevně zařazený bod 196, který je zařazený ve 14 hodin 30 minut, návrh pořadu 48. schůze, zařadit nový bod, a to je Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Je to prvé čtení podle § 90 odst. 2. A v 18 hodin ve středu zařadit pevně nový bod a tím je Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016. Ve čtvrtek 30. 6. ve 13 hodin zařadit pevně nový bod a tím je Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 468 z 19. schůze dne 23. října 2014 ke zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při realizaci stavby dálnice D47. A ve čtvrtek v 18 hodin po ústních interpelacích zařadit pevně nový bod a to je Informace předsedy vlády k situaci v Evropské unii po referendu ve Velké Británii o vystoupení z Evropské unie. V pátek 1. 7. v 9 hodin zařadit pevně nový bod a to je Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016. Dále bod 41, sněmovní tisk 226, návrh pořadu 48. schůze Poslanecké sněmovny, zařadit jako první bod v bloku prvních čtení. A dále do bloku zákony vrácené Senátem zařadit dva nové body a tím je Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 510/5, vrácený Senátem, a Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, je to sněmovní tisk 555/7, vrácený Senátem.

S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: S tím návrhem nemám žádný problém. Nicméně bych vás požádal, abychom dostáli jednacímu řádu, což je zákon, abyste nám řekl, kolik poslanců požádalo o zřízení té vyšetřovací komise, protože jednací řád říká, že k tomu musí být podpisy, nemůže to být pouze návrh z pléna nebo i z gremiálky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, ten dotaz je na místě. Požádalo o to 74 poslanců, čímž byl naplněn jednací řád.

 

Nyní tedy přistoupíme k hlasování o návrzích, které vzešly z grémia.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 2, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 164, proti nikdo. Konstatuji, že s těmito návrhy byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat o dalších návrzích, které zazněly. První bod je přednesený panem poslancem Černochem, aby bod č. 74 byl projednáván dnes jako první bod, je to zákon o referendu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 3, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 47, proti 90. Tento návrh byl zamítnut.

 

Jako druhý přednesl své návrhy pan předseda Faltýnek. U jeho návrhů je žádost, aby byly hlasovány jednotlivě, to znamená, nejprve budeme hlasovat o zařazení vládního návrhu zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, sněmovní tisk 752.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 4, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro návrh 48, proti 42. Návrh byl zamítnut.

 

Dále budeme hlasovat o vládním návrhu zákona o majetkových trestních sankcích, sněmovní tisk 650.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 5, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro návrh 92, proti 14. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o novém zařazení do bloku druhých čtení - vládní návrh zákona občanský zákoník, sněmovní tisk 642.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 6, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro návrh 97, proti 29. S návrhem byl vysloven souhlas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP