(13.40 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem se nikdy nedožadoval opozičních okének, protože to jsou takové ty chiméry, jak vám vždycky říkám. Tak tento týden ne, příští týden. A pak přijde příští týden a tento týden zase ne. Chápejte nás, naši ministři jsou čirou náhodou ve Sněmovně, tak musíme projednat i jejich návrhy zákonů. A pak přijde variabilní týden, kde už je automaticky Poslanecká sněmovna, už je to schváleno na organizačním výboru koaliční většinou, že už my vlastně nemáme variabilní týdny. Tak to nazvěme i v tom harmonogramu, že tento týden zasedá Poslanecká sněmovna, a nehrajme si se slovíčkem variabilní týden. Nejsme to schopni schválit během léta. Nicméně pan zpravodaj nám to sice potvrdil a říká, ale je to dobře, protože my to tak chceme. My všichni z ANO, ministr, předseda hospodářského výboru i já jako místopředseda hospodářského výboru, my jsme z jedné party a nám to přijde dobré.

Ale já jsem se hlásil kvůli něčemu jinému. Já už jsem o tom mluvil minule, když jsme projednávali tu novelu. A dneska zase pan zpravodaj tak radostně říká: to je nová novela, která navazuje na minulou dílčí novelu, a teď zase máme dílčí novelu. Tak já mám dva konkrétní dotazy na pana ministra. Která je to novela tohoto zákona v tomto volebním období a kolik bezesporu výborných dílčích novel ještě chystáte na Ministerstvu do konce volebního období? Že pak můžeme skutečně spravedlivě po občanech vyžadovat, aby ty nové zákony neustále a neustále sledovali? To není nic k obsahu této novely, jestli si rozumíme. To si myslím, že tohleto jsme mohli vyřešit minule, anebo příště. Anebo pokud zazní, že už v tomto volebním období do toho nesáhneme, tak já budu spokojený, a pak není žádný důvod, abychom to v září, až na to přijde ten čas, projednali a podpořili i hlasy opozice. (Hluk a neklid v jednací síni.) Ale kdo nám zaručí, že v listopadu, v prosinci, v lednu příštího roku nepřijde ministr dopravy s další dílčí novelou a pan zpravodaj nám neřekne "a ta přece tak pěkně navazuje na tu minulou a předminulou"? A nemyslím si, že bychom měli novelu těchto zákonů projednávat tak často a tak opakovaně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Černoch. Prosím.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím k panu předsedovi Kováčikovi. Ono je tragické, že nejenom opoziční návrhy nejsou zařazovány, ale bohužel když se snažím zařadit teritorialitu exekutorů, což je senátní návrh, vládních senátorů, tak se nedaří zařazení ani tohoto návrhu. Myslím si, že to je škoda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže se tedy nikdo další nehlásí, jestli je tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se na případná závěrečná slova pana navrhovatele nebo pana zpravodaje. Není tomu tak.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Žádný návrh nevidím. V tom případě přistoupíme k hlasování.

 

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 396, přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro návrh 107, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh by přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo další návrh k přikázání dalšímu výboru nebo výborům. Prosím, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mluvil o tom pan zpravodaj, že se to týká obcí s rozšířenou působností, tak já bych to navrhl přikázat i do výboru pro veřejnou správu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Táži se, zda je další návrh k projednání. Nevidím další návrh. V tom případě budeme hlasovat pouze o tomto návrhu.

 

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání výboru pro veřejnou správu k projednání, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 397, přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro návrh 50, proti 48. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o zkrácení lhůty na projednání, která zazněla, a je zde návrh, aby lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 398, přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro návrh 8, proti 57. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas a lhůta na projednání nebyla zkrácena.

 

Já vám děkuji a končím projednání tohoto bodu. S přednostním právem se hlásí pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji pane místopředsedo. Pane ministře, paní a pánové, já udělám ještě jeden pokus. My jsme nedoprojednali ve středu bod číslo 30, tisk 699, zákon o registru smluv. A vzhledem k tomu, že je to rozjednaný bod, tak jsem přesvědčen vzhledem k tomu, že podle pořadu schůze by teď měl přijít na řadu zákon o státním zastupitelství, pana ministra tady nevidím, takže jsem přesvědčen, že existuje zvláštní důvod pro to, abychom se znovu zabývali programem schůze a doprojednali bod číslo 30.

Tedy žádám Poslaneckou sněmovnu, aby hlasovala, že taková situace nastala, a byl zařazen bod číslo 30 jako poslední bod dnešního jednání.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že není otevřena rozprava, eviduji přihlášku, ale mohou vystupovat pouze poslanci s přednostním právem. Takže pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: No, já žádný důvod zvláštního zřetele nevidím kromě toho, že nám zbylo 14 minut. To je jediný důvod. Pokud vím, předkladatelem na prvním místě je pan ministr Jurečka, toho tu také nevidím. Nevidím, skutečně tady není. Takže je napsaný jako první.

(Hlas z levé části jednací síně: To je poslanecký návrh.) Nekřičte na mě.

Podívejte se, je přece první na pásce, je podepsaný jako první předkladatel. Měl by tady být.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: V tomto vás, pane předsedo, podporuji. Nekřičte po sobě, vážení poslanci a poslankyně. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, pane místopředsedo. Já tedy navrhuji, procedurálně ten návrh mohu dát, abychom přerušili jednání naší schůze do úterý 28. června do 14. hodiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, je to procedurální návrh. Jenom pro pořádek, abych napsal, o čem budeme hlasovat: do úterý 28. června do 14. hodiny. Je zde procedurální návrh, o kterém... (Nesouhlasné výkřiky v plénu.)

Táži se pana místopředsedy Filipa, zda se i ve vašem případě jednalo o procedurální návrh? (Místopředseda Filip mimo mikrofon: Ano, to byl procedurální návrh, ten má přednost, protože byl první v pořadí.) Já vás požádám, abyste to řekl na mikrofon.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tomu dobře rozumím, ale můj návrh je také procedurální, jenom má jinou hierarchii hlasování, protože se nemůže hlasovat v jednom kroku, ale ve dvou, kdežto to přerušení je hlasování najednou. Ale já jsem ho podal dříve, takže o mém návrhu se musí hlasovat předtím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, budeme hlasovat tedy o procedurálních návrzích. Při svém úvodu jste to neřekl, to znamená, nejprve budeme hlasovat o tom, zda nastal zvláštní důvod. (Hluk v jednací síni. O slovo se intenzivně hlásí poslanec Stanjura. Hlas z pléna: Tady se hlásí o slovo.)

Budeme o tom hlasovat bez rozpravy, omlouvám se. (Poslanec Stanjura se stále hlásí.) Došlo k upřesnění toho návrhu, že se jedná o procedurální návrh.

Vznášíte námitku proti způsobu vedení schůze, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vznáším, dneska to bylo oblíbené slovo, zásadní námitku proti vedení schůze. Pane místopředsedo, nemůžete rozlišovat mezi poslanci. Pokud jste pustil k mikrofonu pana místopředsedu Filipa s diskusním příspěvkem, s přednostním právem, tak pusťte k mikrofonu také ty, kteří mají přednostní právo. Měřte všem stejně. Kdybyste nepustil pana místopředsedu Filipa, nenamítal bych vůbec nic. Vy jste ho pustil, dovolil jste mu, nevyzval jste ho, ať něco upřesní, nevěděl jste, co řekne, dopředu a pustil jste ho k mikrofonu. Když se hlásím já, tak říkáte, že mě k mikrofonu prostě nepustíte.

Vznáším námitku proti způsobu řízení schůze, protože to není možné, abyste jedněm to umožnil, a druhým ne. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP