(13.30 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

A možná si z těch debat ještě vzpomenete, ať na plénu, tak na hospodářském výboru, také na snahu o takzvané vyčištění registru vozidel. Skončily polopřevody, už není možné mít nepoužívané auto, musí být vozidla buď přihlášena, nebo odhlášena, to znamená, že musí zaniknout a už není možné je znovu uvádět do provozu, takže díky té poslední novele tohoto zákona, o které teď mluvím, se Ministerstvu dopravy povedlo ten registr začít čistit a dávat do pořádku.

Jak před chvílí řekl pan ministr, teď se jedná o další dílčí novelu, odstranění některých nedostatků a mezer. Také už proběhlo v médiích další zlepšení, služba pro občany České republiky. To je z mého pohledu asi to nejzajímavější, co tato novela přinese. Je to nově skutečnost, že při změně v registru, to znamená ať přihlášení, tak odhlášení nebo zapsání nějaké změny, už se nebudete muset řídit svým místem bydliště, například řešit to mezi kupujícím a prodávajícím, ale tu změnu budete moci provést na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Teď se dívám na některé z vás, kteří jsou starosty obcí a napjatě poslouchají. V té analýze je jasně řečeno, že na státní rozpočet a veřejné rozpočty nebude dopad. Naopak by to mohlo mít jistý drobný pozitivní dopad na podnikatelské subjekty, které nebudou mít tolik cestování, ale dá se samozřejmě předpokládat, že u těch menších obcí s rozšířenou působností dojde k malému nárůstu agendy. Asi zatím těžko odhadovat, v jak velkém množství to bude.

Tolik na úvod v prvním čtení tohoto zákona. Za sebe jako zpravodaj vám ještě naznačím, pokud tedy schválíme požadavek předkladatele na zkrácení lhůt, tak představu, jak bude konat hospodářský výbor. My příští týden stanovíme harmonogram projednávání před druhým čtením ve středu 8. června. V tuto chvíli předpokládáme, že finální projednávání hospodářského výboru před druhým čtením bude ve středu 22. 6. 2016. Jak to bude projednávat Sněmovna, o tom já zatím nebudu spekulovat. Uvidíme, jestli a jak stihneme do léta tento zákon projednat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane zpravodaji. Přečtu omluvu. Dnes od 13.20 hodin do konce jednání z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Klaška.

Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Prosím, pan ministr.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, rád bych v obecné rozpravě opět navrhl, nebo chtěl bych požádat Sněmovnu o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výborech na 30 dnů. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Ale uvědomil jsem si ještě jednu věc. Návrh na zkrácení lhůty je důležité, aby dal ministr, je-li poslancem, případně to musí navrhnout někdo jiný, takže případně pan zpravodaj.

Nyní tedy pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já bych si jenom chtěl vyjasnit, co ten návrh na zkrácení lhůty má znamenat. Jestli to znamená, že bude další nějaká mimořádná schůze během léta, nebo jestli je to jenom prostě plnění ministerského programu, který mu takhle napsali jeho úředníci. Ale jestli se podíváte na to, jaký máme program schůzí před sebou, tak jedna schůze má být někdy od 26. do 29. června, přibližně, do té doby nepochybně třicet dní neuplyne, pak máme další schůzi kolem 10. až 14. července, tam nemůžeme stihnout zcela zjevně obě čtení, takže by se udělalo jenom druhé čtení, a další dva měsíce do podzimu to tady bude ležet.

Já prostě nemám rád návrhy, které se dávají jenom proto, aby to vypadalo, že něco chceme zrychlit. Jestli si opravdu navrhovatelé, vláda a ministr, myslí, že se tohle musí schválit a že kvůli tomu budeme v létě zasedat, tak ať je mi to prosím sděleno. Ať vím, že ještě první týden v srpnu se musím kvůli novele zákona o provozu vozidel na silničních komunikacích, kterou za tohle volební období projednáváme už asi sedmou, že sem ještě musíme v srpnu jít. Jinak, jestli to tak není, tak prosím, nenavrhujte věci, které jsou úplně zbytečné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, kdo další se hlásí. Pan ministr. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, není ambicí, anebo tady to není žádné plnění řekl bych vládních priorit, tohleto je zaměřeno kvůli občanům. Nechceme dělat žádnou speciální schůzi. Já tady mám od mého úřadu, že to zkrácení je proto, aby mohl tenhle návrh vzít na pořad hospodářský výbor, abychom vyhověli jeho programu zasedání. Není to tady kvůli tomuto.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já se samozřejmě nezlobím na pana ministra. Naprosto chápu, že není poslancem, nikdy nezažil, ale velmi bych upozornil Ministerstvo dopravy a jeho úředníky, že tato Sněmovna si svůj program řídí sama a není to tak, že k tomu potřebuje nějaký souhlas z ministerstva. Hospodářský výbor si může vzít zákon, který je mu přikázán, dokonce i předem, ale nepochybně druhý den, kdy je mu přikázán. Je na něm, kdy si ho projedná, a vůbec k tomu nemusí mít stanovenou zkrácenou lhůtu.

Takže já doporučuji, abychom - zatím ten návrh nevím, jestli už oficiálně zazněl, protože zatím zaznívá jenom z úst ministra, ale velmi doporučuji, abychom pro takový návrh nehlasovali, protože ho pokládám za naprosto zbytečný.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Hlásí se pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak ten návrh teď oficiálně zazní mými ústy. Vážení kolegové a vážené kolegyně, rád bych vás požádal jako zpravodaj o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výborech na 30 dnů.

Teď v rámci rozpravy si dovolím svůj komentář a reakci na ctěného kolegu Bendu. My přece ve Sněmovně jsme dobrota sama a jistě koaličnímu panu ministrovi a ministerstvu vyjdeme vstříc. Já jsem místopředsedou hospodářského výboru, dívám se bedlivě, sleduji pana předsedu. My to stihneme, jak už jsem řekl, projednat, jak stanovení harmonogramu 8. 6., tak projednání před druhým čtením 22. 6. do těch třiceti dnů. Je tedy reálné, že na té avizované červencové schůzi může proběhnout alespoň druhé čtení zákona. Přece to má nějaký smysl, někam se posuneme do září, pak na tu zářijovou schůzi můžeme přijít už s vypořádáním druhého čtení a můžeme být připraveni na čtení třetí. Takže i vás, kolegy z opozice, prosím o toleranci. Myslím si, že zas takový spor v tom není a tolik negativních nebo sporných věcí v této novele není, abychom se tu zasekli a hádali se kvůli tomuto návrhu na zkrácení lhůty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní s přednostním právem pan předseda Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jenom velmi krátce. Paní a pánové, jen se tak ptám, kdy dojde na skutečně důležité věci, jako například registr smluv, který se tady odsouvá bez důvodu, a přitom hrozí velké škody. Ale hlavně kdy dojde při tom neustálém přesouvání, zkracování, posouvání a tak podobně vládních návrhů také na poslanecké návrhy zákonů. A já tady naposledy upozorňuji, že v případě, že nebudou návrhy zákonů brány do pořadu schůze v pořadí, jak přišly, to znamená podle čísla tisku, tak prostě a jednoduše se opoziční strany domluvíme a budeme dělat jednu mimořádnou schůzi za druhou pouze na opoziční návrhy zákonů.

A snad se konečně dokážeme také dohodnout také na tom, že volič rozdal své hlasy se stejnou silou jak opozičním, tak koaličním stranám, jak opozičním, tak koaličním poslancům a že není důležitější vládní návrh zákona před návrhem zákona poslaneckým.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan předseda Stanjura. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP