(10.20 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Pozměňovací návrh F1.9 - pan kolega Huml - vyloučení závazků mezi osobami blízkými.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.) Výbor? (Výbor nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 343, přihlášeno je 175, pro 2, proti 134. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Hlasování o pozměňovacím návrhu F1.10 - pan kolega Huml - zúžení požadavku na odbornost a důvěryhodnost pouze na osobu oprávněnou podepisovat smlouvy.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.) Výbor? (Výbor nepřijal stanovisko.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 344, přihlášeno je 175, pro 9, proti 122. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Dál konstatuji, že hlasování o pozměňovacím návrhu F1.11 je nehlasovatelné pro totožnost s již hlasovaným D2.1. F1.12 taktéž nehlasovatelné - totožnost s D2.2. O F1.13 jsme vlastně nehlasovali - hlasovali jsme o něm. Tak. (Ano.)

Takže následující hlasování je o pozměňovacím návrhu F1.14 pana kolegy Humla - výkaznictví vůči České národní bance tři měsíce od skončení účetního období místo pevného data.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Ještě počkám na poradu. (Neformální domluva zpravodaje a poslance Stanjury.) F.14.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: F1.14. Výbor nepřijal stanovisko. Já to ještě ověřím. Ano. Nepřijal stanovisko.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: A pan ministr nesouhlas.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování 345, přihlášeno je 175, pro 9, proti 120. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Hlasování o pozměňovacím návrhu F1.15 pana kolegy Humla - vnitřní předpisy v souladu s tímto zákonem.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 346, přihlášeno je 175, pro 34, proti 122. Návrh přijat nebyl. Další?

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Hlasování o pozměňovacích návrzích F1.16 a F1.17 pana kolegy Humla - poskytovatel platebních služeb ex lege a poskytovatel platebních služeb.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 347, přihlášeno je 175, pro 7, proti 124. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Společné hlasování o pozměňovacích návrzích F1.18 a F1.20 pana kolegy Humla - možnost registrovat... spotřebitelský úvěr vícekrát? A umožnění vícenásobného - ne, ne - samostatného zástupce vícekrát a umožnění vícenásobné registrace vázaného zástupce.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 348, přihlášeno je 175, pro 7, proti 125. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Já jenom zkonstatuji, že pozměňovací návrh F1.19 je nehlasovatelný pro totožnost s již hlasovaným D2.4, stejně jako F1.21 je nehlasovatelný pro totožnost s D2.5 a stejně tak F1.22 je nehlasovatelný pro totožnost s D2.6.

Takže další hlasování bude hlasování o pozměňovacím návrhu F1.23 pana kolegy Humla. Jedná se o zrušení odpovědnosti poskytovatele za zástupce vázaného spotřebitelského úvěru.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Výbor nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 349, přihlášeno je 175, pro 2, proti 131. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Teď jsme měli hlasovat společně o F1.24 až F1.30, odsouhlasili jsme si samostatné hlasování o F1.24. Takže nyní samostatně F1.24 - pan kolega Huml - zrušení požadavku na maturitu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.) Výbor? (Nepřijal stanovisko.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 350, přihlášeno je 175, pro je 7, proti 119. Tento návrh přijat nebyl. Další?

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Teď bude společné hlasování o zbývajících návrzích, jak mělo být předtím, čili F1.25 až F1.30. Autorem pan kolega Huml. Přeje-li si někdo, abych přečetl, o čem to je, tak to přečtu samozřejmě.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já myslím, že to je jasné. Pan ministr - stanovisko? (Zásadní nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Výbor nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 351, přihlášeno je 175, pro 7, proti 122. Návrh přijat nebyl. Další?

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Hlasování o pozměňovacím návrhu F1.31 pana kolegy Humla. Znalec je ex lege odborně způsobilý pro distribuci spotřebitelských úvěrů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Zásadní nesouhlas.) Výbor? (Nepřijal stanovisko.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 352, přihlášeno je 175, pro 1, proti 121. Návrh přijat nebyl. Další?

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další je společné hlasování o pozměňovacích návrzích pana kolegy Humla F1.32 až F1.36.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 353, přihlášeno je 175, pro 1, proti 125. Návrh přijat nebyl. Další?

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Hlasování o pozměňovacím návrhu F1.37 pana kolegy Humla - zrušení kvalitativních kritérií pro informace vstupující do posouzení úvěruschopnosti.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Výbor nepřijal stanovisko.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 354, přihlášeno je 175, pro 2, proti 126. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další je hlasování o pozměňovacím návrhu F1.38 pana kolegy Humla. Je to návrh, kterým navrhuje 30 dní předem místo přiměřeného předstihu v § 102. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP