(10.30 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Výbor? (Výbor doporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 355, přihlášeno je 174, pro 31, proti 89. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Konstatuji, že hlasování o F1.39 není možné, návrh je nehlasovatelný, totožnost s D2.7.

Dalším hlasováním bude hlasování o pozměňujícím návrhu F1.40 pana kolegy Humla, vypuštění dlouhodobé nemoci jako důvodu pro předčasné splacení hypotéky zdarma.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 356, přihlášeno je 174, pro 3, proti 132. Tento návrh přijat nebyl.

 

Já předám řízení schůze. Prosím o strpení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Budeme pokračovat bodem F1.41. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Ano. Dalším hlasováním je hlasování o pozměňujícím návrhu F1.41 pana kolegy Humla, umožnění požadovat za předčasné splacení hypotéky úrok až do konce splatnosti místo do konce doby fixace.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra prosím. (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu F1.41. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 357, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 2, proti 136. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Dále bych konstatoval, že pozměňující návrh F1.42 je nehlasovatelný pro totožnost s D2.8. Pozměňující návrh F1.43 je taktéž nehlasovatelný pro totožnost s pozměňujícím návrhem D2.9 a E2 a E1. Pozměňující návrh F1.44 je nehlasovatelný pro totožnost s D2.10.

Takže budeme hlasovat společně o návrzích F1.45 až F1.53. Autorem je pan kolega Huml.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Zásadní nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Nedoporučuje.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrhy F1.45 až F1.53, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 358, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 1, proti 134. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další hlasování je hlasování o pozměňujícím návrhu F1.54 pana kolegy Humla, vyvinění se pomocí vynaložení přiměřeného, nikoliv veškerého úsilí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Výbor nepřijal stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu F1.54. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 359, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 3, proti 118. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další hlasování je o pozměňujícím návrhu F1.55 kolegy Humla, navýšení spotřebitelského úvěru až o 30 % bez posouzení úvěruschopnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Výbor nedoporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu F1.55. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 360, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 1, pro 136. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Dále konstatuji, že hlasování o pozměňujícím návrhu F1.56 není možné, je nehlasovatelný pro totožnost s pozměňujícím návrhem A rozpočtového výboru.

Další hlasování je společné o pozměňujících návrzích F1.57 až F1.64 pana kolegy Humla.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Výbor nepřijal stanovisko.)

Zahajuji hlasování o návrzích F1.57 až F1.64. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 361, pro 2, proti 131. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další hlasování by mělo být o F1.65, ten je však nehlasovatelný, protože byl schválen pozměňující návrh A.

Takže další hlasování bude o pozměňujícím návrhu F2 pana kolegy Humla. Týká se oprávnění ke správě nasmlouvaných spotřebitelských úvěrů po zániku oprávnění.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Výbor nedoporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu F2 pana kolegy Humla. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 362, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 1, proti 134. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Přecházíme od pozměňujících návrhů F k pozměňujícím návrhům G. Následuje tedy hlasování o pozměňujícím návrhu G1 pana kolegy Syblíka, vyloučení telefonické distribuce spotřebitelských úvěrů z působnosti regulace.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Výbor nepřijal stanovisko.)

Zahajuji hlasování o návrhu G1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 363, pro 6, proti 133. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další je hlasování o pozměňujícím návrhu G2 kolegy Syblíka, prodloužení doby trvání oprávnění vázaných zástupců z jednoho na tři roky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Zásadní nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Výbor nepřijal stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu G2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 364, pro 22, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další je hlasování o pozměňujícím návrhu G.3 kolegy Syblíka, záměna slov potvrzení místo kvitance.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální stanovisko.) Stanovisko výboru? (Výbor doporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu G3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 365, pro 146, proti 12. Návrh byl přijat.

 

(Potlesk z levé strany sálu, poslanci se hlasitě baví.)

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další hlasování je o pozměňujícím návrhu G4 kolegy Syblíka.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane kolego. Poprosím, aby se Sněmovna uklidnila přes všeobecné veselí a radost nad pozměňovacím návrhem G3. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji. Prosím, soustřeďme se. Ještě máme před sebou několik hlasování.

Následující je o pozměňujícím návrhu G4 kolegy Syblíka. To jsme ale vyřešili legislativně technickou úpravou, nicméně já o tom musím nechat dát hlasovat, i když pan kolega už měl pozměňující návrh stáhnout. Tento pozměňující návrh se týkal - zástupce by splátku od spotřebitele měl místo předání v hotovosti poskytovateli vyúčtovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Výbor nepřijal stanovisko.)

Zahajuji hlasování o návrhu G4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 366, pro 33, proti 38. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP