(9.50 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Vážení kolegové a kolegyně, přišlo celkem 155 pozměňovacích návrhů, proto budeme mít trošku delší hlasovací proceduru. Já bych ji teď přečetl, protože dojde k některým drobným úpravám kvůli různým vyjádřením nebo hlasováním na rozpočtovém výboru.

Za prvé to budou legislativně technické úpravy, nebo úprava, kterou jsem před chvilkou četl. Za druhé to bude pozměňovací návrh A, který předkládá rozpočtový výbor, vyjma A34, A37, A39 a A51. Třetí hlasování bude A37, potom A39 - A51 je potom nehlasovatelné. Páté hlasování B1, pak L1. Za sedmé B2.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pardon, pane zpravodaji. Já prosím všechny v sále, aby se utišili. Ta procedura není jednoduchá, budou v ní změny a opravdu k tomu potřebujeme klidnou atmosféru. Děkuji.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Tak já se připojuji k panu předsedovi. Skutečně tady dojde k nějakým změnám, tak abychom si rozuměli.

Za sedmé B2, za osmé budeme hlasovat o pozměňovacím návrh B3, potom C1, za desáté C2 jako celek, pak C3, pak C4, za třinácté A34, za čtrnácté D1 - a teď pozor, nastávají změny.

V původní hlasovací proceduře, kterou máte ve sněmovním tisku 679/8, je uvedeno za patnácté, že budeme hlasovat společně o pozměňovacích návrzích D2.1 až D2.3., ale já navrhuji to rozpojit a hlasovat o každém návrhu zvlášť, tzn. o D2.1 zvlášť, D2.2 zvlášť a D2.3 zvlášť, a to z toho důvodu, abych mohl říci, jak se k tomu vyjádřil rozpočtový výbor.

Za šestnácté bude F1.13 a zároveň, protože je uveden ve třicátém hlasování s poznámkou hlasovatelné, pouze pokud je neschválen D2.3, tak je to duplicitní hlasování, což není možné, takže hlasování číslo třicet si prosím škrtněte.

Potom za sedmnácté jsme měli hlasovat D2.4 až D2.6, ale abych mohl říct, jaké je doporučení rozpočtového výboru, tak navrhuji, abychom opět hlasovali rozděleně, samostatně o D2.4, potom D2.5 a potom D2.6.

Pak budou další hlasování, která máme pod čísly 18, 19, 20, 21 atd., čili o pozměňovacích návrzích D2.7, D2.8, D2.9 společně s E2, D2.10, D2.11, D2.12, tak jak o tom říká sněmovní tisk, dvacáté čtvrté hlasování bude F1.1, pak hlasujeme stejně podle sněmovního tisku až k hlasování třicet pět, tj. F1.23. Potom mělo být třicáté šesté hlasování F1.24 až F1.30. Navrhuji rozpojit na F1.24 samostatně a potom společně F1.25 až F1.30. Potom se bude hlasovat dále, tak jak je předepsáno, až do konce.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k proceduře? Není tomu tak. Pan poslanec Votava? Tak prosím pana zpravodaje, aby umožnil vystoupení pana poslance.

 

Poslanec Václav Votava: Já jenom že pan kolega říkal, že třicáté hlasování si můžeme škrtnout. My si ho tady samozřejmě škrtnout nemůžeme, tady dopředu, protože záleží, jak bude hlasováno patnácté hlasování o D2.3. A vy jste řekl, že si to můžeme škrtnout.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já mám za to, že o F1.13 hlasujeme v šestnáctém hlasování, tzn. tam došlo k duplicitě, takže to třicáté hlasování je zbytečné.

 

Pokud dál nikdo nechce k proceduře, tak o ní nechám hlasovat, protože opravdu není jednoduchá.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem procedury. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 313. Přihlášeno je 175, pro 175, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

V tom případě prosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a společně s panem ministrem nám sdělili stanoviska.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Ta za prvé, legislativně technická úprava, kterou jsem zde četl, že v § 162 odst. 2 písm. 6, se slovo "bezodkladně" nahrazuje "bez zbytečného odkladu". Doporučuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 314. Přihlášeno je 175, pro 174, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Druhé hlasování, pozměňovací návrh rozpočtového výboru A vyjma A34, A37, A39 a A51.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Výbor? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 315. Přihlášeno 175, pro 173, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji. Jenom konstatuji, že teď už není hlasovatelný pozměňovací návrh D2.12 a F1.65.

Další hlasování je o pozměňovacím návrhu A37. Výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Neutrální stanovisko.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 316. Přihlášeno je 175, pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Čtvrté hlasování o pozměňovacím návrhu A39, výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já prosím, aby nejprve mohl říct pan ministr, aby to bylo v souladu s jednacím řádem, byl jsem na to minule upozorňován, takže prosím pana ministra. (Neutrální stanovisko.) Výbor? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 317. Přihlášeno je 175, pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Musím ještě říci, že přijetím A39 je nehlasovatelný A51. Další - hlasování o pozměňovacím návrhu B1.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování 318. Přihlášeno je 185, pro 67, proti 96. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Další hlasování je o pozměňovacím návrhu L1.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím stanovisko pana ministra? (Zásadní nesouhlas.)

Dobrá, jestli můžete vždycky okomentovat, kdo je aspoň autorem toho návrhu.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Tak autorem tohoto pozměňovacího návrhu, o kterém hlasujeme, L1, je kolega Benda a jedná se o snížení toho základního kapitálu poskytovatele spotřebitelského úvěru na pět milionů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím ještě jednou stanovisko, pane ministře, omlouvám se. (Zásadní nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 319. Přihlášeno je 175, pro 30, proti 102. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP