(9.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A tady ta naivní představa pana poslance Votavy, když vezmeme zákonem některému segmentu trhu zisk nebo část zisku, že se nepokusí tu samou část zisku získat tam, kde ten prostor necháme. Já souhlasím naprosto s panem předsedou rozpočtového výboru, že na trhu hypoték funguje konkurence, a silná. Tak proč vstupujete zákonem a chcete regulovat odvětví, kde jak vy sám říkáte, funguje silná konkurence? Každý si může dojednat i v rámci konkurenčního boje obě dvě věci, které navrhuje, individuální ve smlouvě. A že existují takové dohody, to přece víme oba dva. A může si klidně někdo nasmlouvat, že může bez sankcí splatit 50 %, protože velmi často ručíte dvěma majetky za jednu hypotéku a je docela běžné si smluvně říct, pokud budu prodávat tu druhou zástavu, je možné buď celý výnos, nebo velkou část výnosu použít na jednorázovou splátku této úvěrové smlouvy bez sankcí v nějakém termínu. A protože ten trh skutečně funguje, je silný, proto ty smlouvy takové vznikají a není žádný důvod do toho vstupovat. Takže úplný logický nesmysl. Máme fungující nabitý trh. A proto ho budeme regulovat? To nemá žádnou logiku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Zelienková.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuju za slovo, pane předsedající. Reagovala bych na předřečníky. Nejprve je třeba zdůraznit, že rozšíření dohledu České národní banky je návratem k původnímu návrhu Ministerstva financí, protože ještě do září 2015 dohled nad ilegálními poskytovateli půjček v návrhu zákona byl. Dále bych ráda uvedla na pravou míru teze o tom, že Česká národní banka nemůže dohlížet na takzvané ilegály. Ve skutečnosti banka na finanční služby už dnes samozřejmě dohlíží, resp. sankcionuje. A nejblíže tomu zákonu je dohled nad směnou peněz, kde by subjekt měnící peníze bez licence byl vystaven správní sankci, a to i v případě jednotlivého, teď mi promiňte to slovo, veksláka. Jejich nepostihování by naopak bylo mezi činnostmi banky naprostým unikátem. Nepostihování subjektů půjčujících peníze bez licence by bylo také unikátem v rámci Evropské unie. Velká Británie, Nizozemí, Švédsko, Rakousko, řada států bývalého východního bloku - ve všech těchto zemích a v řadě dalších dohledový orgán postihuje samozřejmě subjekty, které půjčují peníze bez licence. Pokud jde o orgán dohledu, v EU jsou tímto dohledem pověřeny de facto tři typy subjektů a u nás by to tedy vykonávala Česká národní banka.

Zákon o úvěru pro spotřebitele byl kvalitně navrženým zákonem, avšak na konci exekutivního procesu došlo ke změně, která by fakticky vedla k tolerování neférových půjček pohybujících se často daleko za hranou lichvy. Můžeme si říkat, že problém lichvy spočívá v lidech, což tady bylo samozřejmě zmíněno, finanční negramotnost a tak dále (upozornění na čas), kteří si chtějí u lichvářů půjčit. - Jednu větu. Ale pokud máme milion lidí v exekuci, tak je zřejmé, že takto zoufalého jednání se mohou dopouštět statisíce lidí, kteří nakonec nezaplatí, a zaplatí to místo nich daňoví poplatníci. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Černoch, potom ještě pan poslanec Stanjura. Stále faktické poznámky.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Pan ministr říkal, že soudy už rozhodují. Zeptal bych se tedy, jestli je nějaká statistika, kolik těch lidí nebo kolik těch soudů proběhlo a kolik lichvářů bylo odsouzeno. Protože, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, ne každý člověk má armádu právníků, brilantních právníků, kteří jsou schopni se soudit třeba s půl republikou. Ne každý člověk půjde do toho soudního sporu, protože na ty právníky prostě nemá peníze a mají strach z toho, že by je to stálo ještě více peněz než do té doby.

Takže opět říkám, zastropování RPSN je efektivní systém, který má své místo. Je to věc, která si myslím, že je naprosto rozumná. A opět bych tímto způsobem požádal o podporu našeho pozměňovacího návrhu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: K paní poslankyni Zelienkové vaším prostřednictvím. Já jsem přece říkal, že to není český výmysl, že se to v mnoha zemích aplikuje. Na rozdíl od vás, která tak vášnivě obhajujete tento princip a ty ostatní, kteří mají názor, řekl bych až hanlivě označujete, že něco dovolují. Já jsem říkal, že to považuji za nešťastné. Nepostavil jsem to militantně. Ale říkal jsem, že to je v jiných zemích. Ale v tom vašem vystoupení se ukázalo, jak je ten zákon provázaný. Vy jste zcela správně mluvila o milionu exekucí. Tak já věřím, že všichni, kteří chtějí například tento podle mě nešťastný - ale když to projde, tak se svět nezboří - dohled nad ilegálním trhem, budou hlasovat pro můj pozměňovací návrh, aby těch exekucí nevznikalo tolik, aby existovala možnost uzavřít splátkové kalendáře a ty exekuce by vůbec nevznikaly a nemusely se řešit.

A trošku mi to trhá uši sémanticky - dohled nad ilegálním trhem. S ilegálním trhem bychom měli bojovat, ničit ho, vytlačovat a tak dále. A to není podle mě úkol České národní banky. Ale nevadí. To není opravdu ten hlavní spor v tomto návrhu zákona. Tak neříkejme dohled, ale říkejme boj. To zní mnohem lépe, protože sémanticky to nedává význam, když ta česká slova pospojujete do této věty.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Žádné další faktické poznámky nemám. Slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Mám dvě části svého příspěvku, který bych chtěl zde říci.

Za prvé bych chtěl načíst z důvodu mého zmocnění legislativní úpravu, legislativně technickou úpravu, která vznikla v poslední době a týká se pozměňovacího návrhu G4 kolegy Syblíka. V minulých dnech došlo k dohodě po nějakých jednáních mezi panem předkladatelem a Ministerstvem financí a pozměňovací návrh G4 lze řešit následující legislativně technickou úpravou, kterou přečtu a se kterou jak pan předkladatel, tak Ministerstvo financí souhlasí. Ta legislativně technická úprava zní takto: § 162 odst. 2 písmeno b) nutná terminologická úprava, vhodnější legislativní vyjádření: slovo "bezodkladně" se nahrazuje slovy "bez zbytečného odkladu". Tak to je předmětem legislativně technické úpravy, která bude předmětem prvního hlasování v hlasovací proceduře.

A teď ještě malinko k proběhnuté diskusi. Rád bych velmi stručně zareagoval na dva příspěvky, které se týkají takzvaného dohledu nad nelegálními poskytovateli spotřebitelských úvěrů. Připojuji se k argumentaci paní kolegyně Zelienkové. A chtěl bych ještě dodat to, že Česká národní banka nebude muset vysílat nikoho do terénu. Tam jde o to, že ten terén mají velmi dobře zmapovaný nestátní neziskové organizace, popřípadě také starostové jednotlivých obcí a bude úplně stačit, pokud ty neziskovky nebo starostové zašlou žalobní návrhy těch nelegálních poskytovatelů buďto exekutorům, nebo soudům. A víceméně toto bude úplně stačit, když Česká národní banka bude řešit.

Dál bych chtěl uvést, že živnostenské úřady a Česká obchodní inspekce už nadále nebudou moci trh žádným způsobem kontrolovat, neboť k tomu nebudou mít žádné zmocnění. Takže jediným orgánem, který tento segment trhu řekněme nelegálních poskytovatelů může dnes kontrolovat, je pouze Policie České republiky. Co se týče toho ohlášení, kdo ohlásí Policii České republiky tento trestný čin nelegálního nebo nepovoleného podnikání, je každý. Každý, kdo se o tom dozví! To není jenom třeba Česká národní banka.

A ještě k RPSN a judikátům. Judikáty jsou. Já už si to moc nepamatuji, protože se to probíralo před dvěma lety, ale myslím si, že poslední judikát hovořil, a teď se omlouvám za tu přesmyčku, buď 34, nebo 43 procent že už je neopodstatněné plnění, nebo tak nějak se to jmenovalo. Takže soudní praxe, poslední judikát upravuje RPSN na tuto míru, a pokud je vyšší, tak ji považuje za neoprávněné plnění.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud ne, rozpravu končím. Zeptám se pana ministra, zda si přeje závěrečné slovo. Není tomu tak. Pane zpravodaji? Nepřejete si závěrečné slovo? (Ne.) Ještě pan poslanec Vondráček za ústavněprávní výbor? Také ne. V tom případě budeme hlasovat. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s postupem hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP