(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14.30, budeme pokračovat v odpoledním jednání Poslanecké sněmovny pevně zařazenými body.

 

Prvním bodem je

57.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí
svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 588/ - prvé čtení

Z pověření vlády návrh uvede pan ministr spravedlnosti - ale vidím zde přihlášku s přednostním právem pana předsedy Faltýnka.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl poprosit o následující záležitost. Když jsme projednávali bod 226, působení Armády České republiky, vyslání mise do Iráku, tak tento bod byl přerušen do přítomnosti pana ministra obrany Martina Stropnického. Tato podmínka byla splněna, pan ministr se dostavil a já bych poprosil Sněmovnu, jestli by bylo možné, abychom hlasovali, že nastala mimořádná situace, a mohli zařadit tento bod v tuto chvilku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je procedurální návrh. Já jen zopakuji, o čem budeme hlasovat. Nejprve tedy budeme hlasovat o tom, že přerušujeme... (O slovo se hlásí poslankyně Černochová.) Bez rozpravy. Aha, pan předseda Stanjura tu není. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já doufám, prostřednictvím vás, pane předsedo, vůči panu předsedovi Faltýnkovi, že to, že tady je přítomen pan ministr, není mimořádná událost. Formulujte to prosím jinak. Jinak Občanská demokratická strana ten návrh podpoří.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně, to usnesení, které upravuje tuto záležitost, hovoří o zvlášť odůvodněných případech, takže bych řekl - a pokud s tím pan předseda Faltýnek bude souhlasit, tak bych modifikoval jeho žádost tímto směrem. Takže bychom nejprve hlasovali o tom, že přerušíme projednávání tohoto bodu, poté bychom hlasovali o tom, že se jedná o zvlášť odůvodněný případ, a potom bychom hlasovali o zařazení bodu 226, tisku 761. Všechny vás odhlásím. Prosím o novou registraci.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat, že přerušíme projednávání toho bodu s tím, že pokud ostatní návrhy pana předsedy Faltýnka projdou, tak se k němu vrátíme po projednání bodu 226.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 429, přihlášeno je 110, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom tedy hlasovali, že podle usnesení 755 číslo IV se jedná o zvláště odůvodněný případ ke změně pořadu schůze.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 430, přihlášeno je 116, pro 95, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní bychom rozhodli hlasováním, že teď budeme projednávat bod 226, sněmovní tisk 761.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 431, přihlášeno je 121, pro 99, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Já tedy otevírám bod

226.
Návrh na působení Leteckého poradního týmu rezortu Ministerstva obrany
v Irácké republice v období ode dne schválení Parlamentem České republiky
do 31. prosince 2018 v celkovém počtu do 35 osob
/sněmovní tisk 761/

Prosím pana ministra obrany, aby nám tento tisk uvedl.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dříve než začnu se svým úvodním slovem, tak bych jenom rád poděkoval za vstřícnost, že jste ten bod opět zařadili. Zároveň bych vás rád ubezpečil, že nepohrdám ani tímto shromážděním ani jinými a že ten bod byl původně, ale to většina z vás patrně ví, zařazen na čtvrtek, potom vzhledem k mimořádné zítřejší schůzi přeložen na dnešek, na středu, na hodinu, kdy jsem měl dlouhodobě dohodnutou povinnost u pana prezidenta, se kterou jsem nemohl nějakým způsobem nic dělat, pohybovat, měnit apod. To jenom k upřesnění.

Teď k samotnému návrhu. Předkládám společně s ministrem zahraničních věcí návrh na působení Leteckého poradního týmu rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice, který vláda schválila 30. března tohoto roku svým usnesením číslo 276. Navrhuje se vyslání Leteckého poradního týmu do Irácké republiky ode dne schválení návrhu Parlamentem České republiky do 31. prosince 2018.

Úkolem poradního týmu bude mentorování, tedy vzdělávání iráckých pilotů, technického personálu a dalších specialistů pro cvičné i bojové použití letounů L-159 a jejich technickou údržbu. Kromě poradenství při praktických činnostech budou příslušníci Leteckého poradního týmu poskytovat iráckým vzdušným silám pomoc při tvorbě doktríny, taktiky, metodických postupů a základní výcvikové dokumentace k použití a údržbě letounů L-159.

Letecký poradní tým bude působit na letecké základně Balad cca 80 km od Bagdádu v počtu do 35 osob bez letecké techniky a nebude, nebude se zapojovat do bojových operací. Nebude také poskytovávat ani zprostředkovávat iráckým vzdušným silám jakýkoli materiál související s provozem (Řečník zvyšuje hlas, aby překřičel hluk v sále.) a zabezpečením předmětných letounů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, aby pan ministr nemusel zvyšovat hlas, prosím o klid ve sněmovně!

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Tým bude složen ze dvou pilotů instruktorů, šesti techniků instruktorů, osmi osob vlastní ochrany, jednoho zdravotníka, jednoho velitele a pěti členů štábu, náčelníka štábu a šesti specialistů na logistiku, spojení a zpravodajství. V Iráku tak bude reálně působit 30 osob. Zbylých pět bude nasazeno v případě potřeby navýšení a posílení týmu.

Bezpečnost členů Leteckého poradního týmu bude zajištěna iráckými silami na základně Balad a dále ve spolupráci zejména s armádou Spojených států začleněním do struktur probíhající operace globální koalice proti ISIL, operace Inherent Resolve, výjezdy mimo základnu budou omezeny na minimum, přeprava do Bagdádu bude realizována letecky a tým bude mít na místě k dispozici obrněné automobily.

Maximální plánované finanční náklady na celou dobu mise se odhadují do 265 milionů korun. Finanční prostředky budou čerpány z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany.

Vyslání bude realizováno na základě pozvání od vlády Irácké republiky, které jsme již obdrželi, a nyní zpracovávaného technického ujednání mezi ministerstvy obrany Iráku a České republiky, garantujícího mimo jiné právní postavení členů Leteckého poradního týmu. Zahájením činnosti Leteckého poradního týmu se touto svou vojenskou přítomností v Iráku stane Česká republika aktivním účastníkem globální koalice v boji proti takzvanému Islámskému státu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP