(14.40 hodin)
(pokračuje Stropnický)

Vyslání Leteckého poradního týmu naplňuje dlouhodobé závazky České republiky a současně snahu o rozvoj spolupráce s Irákem. Je naším zájmem region stabilizovat a tímto přispět k boji proti terorismu a řešení důvodů migrace do Evropy. Jedná se o vítaný a adekvátní příspěvek země velikosti a možností ČR do probíhající mezinárodní operace na pomoc Iráku, na jehož území obdobně působí i další evropské a alianční země globální koalice proti Daiš.

Tolik úvodem. A rád bych závěrem požádal Poslaneckou sněmovnu, aby stejně tak jako Senát tento předložený materiál schválila. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Tento tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení vám bylo doručeno jako tisk 761/1. Prosím pana zpravodaje, pana poslance Antonína Seďu.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením č. 160 výboru pro obranu z 30. schůze ze dne 27. dubna tohoto roku k Návrhu na působení Leteckého poradního týmu rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v období ode dne schválení Parlamentem ČR do konce roku 2018 v celkovém počtu do 35 osob. Je to sněmovní tisk č. 761.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním vystoupení ministra obrany Martina Stropnického, náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálporučíka Josefa Bečváře, náměstka ministra obrany pro řízení sekce obranné politiky a strategie Jakuba Landovského, zástupce náměstka politického ředitele sekce bezpečnostní a multilaterální Ministerstva zahraničních věcí ČR Ivana Jestřába, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sedi a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se usnesla, že

1. vyslovuje souhlas s návrhem na působení Leteckého poradního týmu rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v období ode dne schválení Parlamentem ČR do 31. prosince 2018 v celkovém počtu do 35 osob;

2. výbor žádá vládu, aby informovala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o působení Leteckého poradního týmu rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v roce 2016, a to nejpozději do 30. června 2017, dále, aby informovala o působení Leteckého poradního týmu rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v roce 2017, a to nejpozději do 30. června 2018, a o působení Leteckého poradního týmu rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v roce 2018, a to nejpozději do 30. června 2019.

II. Výbor pro obranu pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR;

III. ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Mám zde zatím jednu přihlášku a to je přihláška paní poslankyně Jany Černochové. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Já jenom k tomu, co tady zaznělo od pana ministra v úvodu. Nevím, jestli se účastnil začátku včerejší schůze, když předseda jeho poslaneckého klubu pan Faltýnek tady načítal zařazení tohoto bodu na dnešek na 12.40 nebo 12.45. Takže to, co tady pan ministr řekl, že měl jiný termín, já nevím. Pro mě je podstatné to, co tady navrhoval předseda jeho poslaneckého klubu a co Občanská demokratická strana podpořila v naději, že tady pan ministr bude.

Víte, je celá řada usnesení. Celá řada bodů, u kterých přítomnost ministra se dá nahradit přítomností jiného ministra. Ale já myslím, že se většina z vás se mnou shodne, když řeknu, že státní rozpočet, státní závěrečný účet příslušného rezortu a vysílání stovek vojáků - v tomto případě 35, ale budeme mít tady zanedlouho další vyslání na zahraniční operace, na ten dvouletý mandát, kde vojáků budou stovky, tak by prostě přítomnost ministra obrany měla být povinností, protože vysíláme skutečně do zahraničí vojáky, kteří se budou pohybovat v lokalitách, které nejsou bezpečné. Asi se shodneme, že Irák bezpečnou zemí není. A máme jako poslanci zákonodárného sboru právo chtít tady přítomnost ministra, který zaštítí tuto misi tím, že případné dotazy kolegů, kteří nejsou ve výboru pro obranu a kteří neslyšeli to, co jsme slyšeli my, dokonce i v režimovaném jednání, tak se tady mohou na to pana ministra zeptat.

Využila bych toho - a nechci to prodlužovat, jak jsem říkala před chvílí. Klub občanských demokratů podpoří tento návrh, protože považujeme vysílání našich vojáků na zahraniční operace za správný postup. Toto je skutečně úplně nová mise. I ti z vás, kteří jste sledovali v médiích dlouhou proceduru, tak víte, že tam byl vyžadován i souhlas ze strany Velké Británie. Všechno se odehrálo včetně zvacího dopisu. Už není před námi žádná překážka, proč bychom pro to nemohli hlasovat. Ale já mám jednu prosbu a jeden dotaz na pana ministra.

Vy jste včera nezařadili ten bod, o kterém jsem hovořila v úvodu jednání. To znamená, nasazení vojáků v ulicích. A já právě jsem zmiňovala zahraniční operace, u kterých jsem nevěděla, jestli Armáda ČR má dostatečnou kapacitu na to, aby mohla pokrýt ty požadavky, plány, které jsou, plány i cvičení v rámci ČR. A chtěla bych se tedy pana ministra zeptat, nebo spíš od pana ministra slyšet ubezpečení - protože jestli se nemýlím, tak vojáci mají na tuto misi odlétat již v létě, za měsíc, možná za měsíc a půl. V těchto dnech tam probíhá rekognoskace terénu ze strany jak lidí ze zamini, tak z Generálního štábu. Jestli skutečně to nenaruší nějakým způsobem to, co tady v Praze probíhá. Jestli skutečně ti lidé, kteří tam budou, nebudou chybět zase někde jinde. A využívám spíš toho jako příležitosti, aby tady i pan ministr řekl to, co si myslím, že říká velmi opatrně v médiích a v čem se s ním shoduji - že skutečně v těchto dnech nasazení Armády ČR v ulicích velkých měst už považujeme za nadbytečné. A jsem ráda za ta jeho slova, že se to postupně změní.

Takže ptám se, pane ministře, jestli skutečně nebude žádný problém s tím neplánovaným cvičením, které probíhá od března v našich ulicích, ve vazbě na zahraniční operace, ať už je to Irák, anebo jsou to operace, které tady budeme probírat pravděpodobně na další schůzi Poslanecké sněmovny.

A to je za mě všechno. Jak jsem řekla, Občanská demokratická strana návrh podpoří.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, kdo další do rozpravy. Pan ministr si přeje reagovat. Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Jsem rád, že debata se snad začíná ubírat tím směrem, který si dovolím neskromně říct, že je podstatný, a to jsou samotná fakta toho celého počinu, řekněme. Protože já bych byl hrozně nerad, kdyby ten samotný fakt, že se zapojujeme do mezinárodní koalice, a to považuji za velmi významné. Strašně často se tady mluví o tom, jak je potřeba zlo vykořenit tam, kde vzniká. No tak konečně, konečně tam i fyzicky budeme přítomni a po materiální pomoci v podobě munice apod. to, že tam vysíláme tento tým, myslím, že je velmi důležité. Možná že už jste také zaznamenali, že státy, které v této, řekněme, neformální koalici působí, tak mají na to své schůzky ministrů obrany, což má také svůj nezanedbatelný nějaký politický vliv. Pokud mluvíme o tom, že nejsme ochotni přijímat nějaké direktivně nařízené počty migrantů, tak potom je ale velmi důležité mít také argument, že jiným způsobem participujeme nebo se snažíme napomoci řešení problému. A to přesně do tohoto spadá. Je to iniciativa s prominutím naše. Nikdo nám to nepřikázal a nikdo to za nás nevymyslel. A jsem rád, že zřejmě, doufám, tenhle návrh podpoříte.

Ke konkrétům, co říkala paní poslankyně. Tak nástup by měl být 1. 6. Rekognoskační tým tam působí. Všechno zatím vypadá, že by ten termín mohl být, z hlediska armády je armáda schopná ho dodržet. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP