Neautorizováno !


(20.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolím si dát protinávrh, pane předsedající, přerušit zasedání této schůze do doby, než předseda vlády veřejně přizná, že jeho první místopředseda je lhář.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jsem vždy říkal, že bude dobré, když se v průběhu rozpravy a návrhů ušetříme vzájemných invektiv. To platí i zde. Každopádně je to procedurální návrh tak, jak byl přednesen. To znamená, eviduji dva návrhy - jeden je pana předsedy Kalouska a poté pana předsedy Sklenáka.

 

Nejprve budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana předsedy Kalouska.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro procedurální návrh pana předsedy Kalouska, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 12. Přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro návrh 20, proti 65. Tento návrh byl zamítnut.

 

Ještě eviduji žádost o vaše odhlášení. Než dám hlasovat o dalším procedurálním návrhu, tak vás odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Pořadí se ustálilo.

 

Nyní tedy zahajuji hlasování o procedurálním návrhu pana předsedy Sklenáka.

Kdo je pro návrh, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 13. Přihlášeno je 120 poslankyň a poslanců, pro návrh 67, proti 48. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Není otevřená rozprava. Omlouvám se, týká-li se to hlasování. Prosím.

 

Poslanec Radek Vondráček: Pouze pro stenozáznam. Nezpochybňuji hlasování, já jsem se umáčkl u návrhu pana kolegy Kalouska. (Hlasitý smích.) Hlasoval jsem "ne".

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Není otevřena rozprava, to znamená pouze s přednostním právem - pan předseda Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. (Poslanci se zvedají k odchodu.)

Jenom k průběhu dnešní schůze chci říct jedno - že jsem velmi zklamán z chování sociální demokracie a KDU-ČSL, protože jsme od vás očekávali, že skutečně dodržíte své sliby, že se budete držet v duchu svých prohlášení -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane poslanče, ale ještě neskončilo jednání Poslanecké sněmovny. (Hlasy ze sálu: Je přerušena.) Není přerušeno, ještě jsem nepřerušil schůzi. Požádám vás pouze o to, jestli máte připomínku k proběhlému hlasování. Pan poslanec Bendl má připomínku k proběhlému hlasování. Není otevřena rozprava.

 

Poslanec František Laudát: Jenom chci konstatovat, že nevím, nakolik mají vaše prohlášení cenu, vaše sliby a vaše chování. Měli jsme velká očekávání a dopadlo to jako vždycky. Doufám, že si toho vaši voliči všimnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, pan poslanec Bendl ohledně hlasování.

 

Poslanec Petr Bendl: Omlouvám se, opravdu se mi to nestává. Hlasoval jsem "ne" a na sjetině mám "ano". Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zpochybňujete hlasování? (Ano.) Dobře. Takže je zde návrh na zpochybnění hlasování. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Eviduji žádost pana poslance Bendla s tím, že zpochybňuje poslední hlasování. Nejdříve budeme hlasovat o této námitce.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přijetí této námitky. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 14. Přihlášeno 115 poslankyň a poslanců. Námitka byla přijata.

 

V tom případě budeme opakovat hlasování. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana předsedy Sklenáka tak, jak zde zaznělo.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh pana poslance Sklenáka. Eviduji žádost o odhlášení. V tom případě se vám omlouvám. Všechny vás odhlašuji a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, tak jak bylo předneseno panem předsedou Sklenákem, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 16. Přihlášeno je 115 poslankyň a poslanců, pro návrh 63, proti 48. S výsledkem byl vysloven souhlas.

 

Mohu udělit pouze slovo v případě, že se chcete vyjádřit k proběhlému hlasování. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dle pokynu předsedajícího dovolte, abych se přihlásil k proběhlému hlasování. Chci říct, že moje politická frakce ten výsledek respektuje, že každý z nás si prostě ponese domů svoji odpovědnost za své hlasování panem ministrem Hermanem počínaje a panem předsedou Sklenákem konče. Teď už to není odpovědnost pana ministra Babiše, jeho lží, které jste slyšeli na vlastní uši, a jeho chování, ale je to odpovědnost každého z vás, kterou si odnášíte, a vaše vlastní rozhodnutí.

Přeji vám krásné a požehnané Velikonoce.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přerušuji jednání této schůze tak, jak bylo usneseno. Přeji vám příjemný zbytek dnešního dne.

 

(Schůze přerušena ve 20.27 hodin.) ***




Přihlásit/registrovat se do ISP