Neautorizováno !


(19.50 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení této schůze na 6 minut, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 10. Přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro návrh 47, proti 56. Tento návrh byl zamítnut.

 

Jako další budeme hlasovat návrh, aby tato schůze byla přerušena na 5 minut.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 11. Přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro návrh 45, proti 54. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu pana předsedy Sklenáka a to je přerušení této schůze do zveřejnění závěru OLAF. Takže poprosím upřesnit návrh hlasování vašeho návrhu.

 

Poslanec Roman Sklenák: Dovoluji si upřesnit: Do zveřejnění výsledku policejního šetření ve věci Čapí hnízdo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. (Výkřiky z pléna o nehlasovatelnosti.) Vznášíte-li námitku proti navrženému usnesení, musíte vystoupit na mikrofon a vznést námitku.

 

Poslanec Marek Benda: Já bych fakt pana kolegu Sklenáka moc poprosil, aby dával návrhy, které jsou v souladu s nějakým právem v této zemi. Jaké zveřejnění výsledků vyšetřování? Kdyby to bylo zveřejnění ještě OLAFu, tak ten nám možná něco sdělí, ale vyšetřování může skončit buď podáním obžaloby, nebo ukončením a ani jedno se nedozvíme. Takže se netvařme, že to někdo může zveřejnit. To se fakt netvařme! (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že návrh usnesení je přednesen... Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pokud chcete dát hlasovat, pane předsedající, dávám námitku proti vašemu postupu, protože Sněmovna nebude vědět, o čem hlasuje. Nebude vědět, o jakém časovém limitu hlasuje, jakým způsobem se ověří, že ten čas nastal. Kdyby pan poslanec Sklenák třeba řekl do uvěznění, tak tam bychom věděli, že si umíme ověřit ten přesný okamžik, ale do zveřejnění, to prostě nepřipadá v úvahu. To je nehlasovatelné a já podávám námitku. A prosím, abyste dodržoval alespoň elementární pravidla a zákony. Teď to neděláte! Opravdu ne.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Věřte tomu, že se snažím dobrat ke konci tak, abychom mohli hlasovat o návrhu. Z toho důvodu, že probíhá jednání o definování návrhu, o kterém budeme jednat, tak já přerušuji jednání na pět minut a počkám... (Hluk a výkřiky v sále.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já podávám námitku proti vašemu postupu, protože teď jste vyhověl návrhu pana předsedy Stanjury, který Sněmovna zamítla.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Z jednacího řádu mohu vyhlásit přestávku. Já vyhlašuji jednací přestávku na pět minut a počkám, o jakém návrhu usnesení budeme hlasovat, případně o jakém procedurálním návrhu budeme hlasovat.

 

(Jednání přerušeno od 19.53 hodin do 19.58 hodin.)

 

Čas určený pro přestávku vypršel a já vás požádám, poslankyně a poslanci, abyste zaujali místa ve svých lavicích. Požádám pana předsedu Sklenáka, aby upřesnil svůj procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já si dovoluji po provedených konzultacích upřesnit svůj procedurální návrh, tedy abychom přerušili projednávání tohoto bodu do zveřejnění výsledků šetření OLAFu v této věci. Jak jsem byl informován, tohle je určitě jasně podmíněno, protože ta rozhodnutí se zveřejňují. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP