Neautorizováno !


(17.20 hodin)
(pokračuje Babiš)

Předpokládaná hodnota majetku farmy po těchto investicích bude k 31. 12. 2016 889 451 269 Kč. To znamená, že koncem roku 2016 klesne podíl dotace na 5,32 % z celkové investice. Nevím, kolik takových projektů s poměrem vlastních zdrojů 95 % a 5 % dotace je v celé Evropské unii. Myslím si, že minimum.

Od roku 2008 do roku 2013 vykázala Farma Čapí hnízdo ztrátu 28 560 000 Kč. Vlastní kapitál byl záporný, a to minus 25 844 000 Kč. Poměr oběžná aktiva a cizí zdroje byl k datu 31. 12. 2012 záporný, a to 572 755 000 Kč. A dnes ráno říkal ten pan redaktor, že vlastně neměla dluhy. Dluh farmy k předmětnému datu byl 615 458 000 Kč.

Původní investiční záměr se vzhledem k finanční krizi v roce 2008, 2009 a 2010 nenaplnil. Nepodařilo se získat dostatek zakázek a individuální turistika nedokázala pokrýt placení úvěru. Vzhledem k ručení bankovního úvěru Agrofertem byl tento nucen koncem roku 2013 projekt převzít. Po převzetí vykázala farma v roce 2014 ztrátu 40 961 000 Kč a v roce 2015 ztrátu 48 456 000 Kč. V roce 2016 je předpoklad ztráty 52 243 000 Kč. Celkově tedy ztráta za poslední tři roky, včetně tohoto roku, bude 141 660 000 Kč.

Na rozdíl od jiných miliardářů nevlastním luxusní letadlo ani luxusní jachtu. Ale moje firma provozuje projekt pro veřejnost, který mi dělá radost. Věřím, že po dokončení investic si perspektivně farma vydělá na svůj provoz. Takže opakuji, že projekt je dnes ziskový, slouží veřejnosti. A znovu zdůrazňuji, není to luxusní sídlo mojí rodiny. Každý občan naší země se může o tom přesvědčit.

Takže to, co jsem vám ukázal - (Vytahuje plakát s fotografií farmy. Potlesk z řad poslanců ANO.) - tady je Farma Čapí hnízdo, tohle je ten areál. Můžete se přesvědčit na místě. Myslím si, že Česká republika se nemá za co stydět.

Takže to je asi všechno. A jdeme do finále, abych vás nezdržoval.

V roce 2005, tedy před jedenácti lety, jsem byl s dětmi v pražské zoologické zahradě, tam vzadu, jak jsou ty ohrady. Byla tam dlouhá fronta, čekali jsme, že nakrmíme kozy, a tehdy mě napadlo, že vybuduju rodinnou farmu se zvířaty. Farmu měla postavit společnost IMOBA ze skupiny Agrofert a pronajímat ji. Záměr však ekonomicky nevycházel. Následně IMOBA jako alternativu zvažovala postavit kongresové centrum pro skupinu Agrofert. Ani tento záměr ekonomicky nevycházel. Specialistka na evropské fondy přišla v roce 2007 s návrhem nového projektu otevřeného pro veřejnost, multifunkční kongresový areál Farma Čapí hnízdo. Tento projekt, který se kvalifikoval pro dotaci, byl ekonomicky návratný. Protože se projekt netýkal byznysu Agrofertu, nechtěl jsem ho jako Agrofert realizovat, a tudíž jsem se jím nechtěl zabývat a nezabýval jsem se jím.

Moje dcery jezdí od dětství na koni. Rozhodl jsem se proto, že dám rodině prostředky, aby si firmu koupila a projekt zrealizovala. Farmu Čapí hnízdo vlastnily v rozhodné době mé dvě dospělé děti a bratr mojí partnerky, který držel podíl odpovídající podílu mých dvou nezletilých dětí a mé partnerky. Jsem přesvědčený, že vlastnictví společnosti Farma Čapí hnízdo nemělo žádný dopad na získání dotace. Dokonce podle dotačních specialistů jsem já osobně a ne společnost mohl být stoprocentním akcionářem farmy. Je to nelogické, ale je to tak. Proč je to tak? No to se zeptejte Bruselu. Neměl jsem teda žádný důvod nic skrývat. Dotace byla přidělena podle platných pravidel. Nespáchal jsem žádný dotační podvod.

Proč jsem nechtěl říci jména akcionářů? No protože jsem nechtěl ohrozit svoje děti. Svoji rodinu! To je to nejcennější, co mám! (Potlesk z řad poslanců ANO.) Proto jsem se ne vždy vyjadřoval správně. Nemohl jsem říct pravdu! Toto přece musí každý rodič pochopit! Já mám, pane Benda - pane Bendo, prostřednictvím paní předsedající, čtyři děti jak vy, takže vy to určitě pochopíte. Protože děti jsou to nejcennější, co máme. Jsou smysl našeho života.

Svého rozhodnutí nelituji, protože všichni vidíme, jakou já a moje rodina prožíváme mediální štvanici. Rodina je mi přednější než moje politická kariéra. Rozhodl jsem se akcionářskou strukturu nyní zveřejnit ne pod tlakem mých nepřátel, ale na žádost mých nejbližších jako reakci na nekončící útoky novinářů na mě a na projekt, který polorozpadlý statek proměnil v nádherný areál otevřený veřejnosti, který však byl politicky zneužit proti mé osobě s cílem vyloučit mě z politického života.

Jsem informován o tom, že si společnost IMOBA jako právní nástupce Farmy Čapí hnízdo nechala zpracovat k problematice udělení a čerpání dotace nezávislý znalecký posudek a kritickou nezávislou právní analýzu. S oběma dokumenty jsem byl seznámen. Mají ji k dispozici orgány činné v trestním řízení. Z obou těchto nezávislých zkoumání vyplývá jednoznačný závěr, že celý postup při získání a čerpání dotace byl zcela v souladu s právními předpisy. Věřím v to, že i přes bezprecedentní mediální masáž veřejného i odborného mínění mě občané pochopí a orgány činné v trestním řízení a auditní orgány si zachovají plnou nestrannost.

Na závěr bych se chtěl omluvit své rodině za všechny starosti a problémy, které vznikly díky tomu, že jsem v politice. Zároveň se omlouvám veřejnosti, že jsem se vyhýbal odpovědi na otázku, kdo jsou akcionáři farmy. Nepředpokládal jsem, že tento skvělý projekt pro veřejnost, za který by měla být v Bruselu Česká republika pochválena, bude zneužit proti mně.

Takže tolik ke kauze Čapí hnízdo. Nepochybuju, že cokoliv bych dneska řekl, že štvanice na mě bude pokračovat. Pro mě by bylo nejlepší dneska rezignovat. Aspoň bych mohl jít za lidmi a vysvětlit jim, co je to Čapí hnízdo, jak funguje politika. Dneska to vím. V říjnu 2013 jsem to nevěděl. Ale já to neudělám, protože jsem slíbil svým voličům, že budu bojovat za náš program. A proto budu dále pokračovat.

Není důvod, aby naše koaliční vláda nefungovala dál. A samozřejmě to závisí na našich koaličních partnerech. Ale já si myslím, že jsme si našlápli dobře a že bychom měli dále fungovat ve prospěch této země.

Děkuju za pozornost. (Poslanci ANO povstávají a dlouze tleskají.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Hezké odpoledne, vážené paní a pánové. Budeme pokračovat, a to ještě před schválením návrhu pořadu schůze tím, že konstatuji za prvé zrušení omluvy paní poslankyně Marie Benešové, omluvu od 16 hodin do konce jednacího dne pana poslance Zahradníčka, omluvu pana poslance Herberta Pavery od 18 hodin do půlnoci. (Silný hluk v sále.)

Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Petr Fiala. Stále jsme před schválením pořadu. Připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím pane poslanče, máte slovo. Prosím o klid sněmovnu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP