Neautorizováno !


(15.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ne, pane poslanče. V tuto chvíli -

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ne, to je námitka, paní předsedkyně. Paní předsedající -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Tak tu námitku vzneste. Jedinou námitku, kterou můžete dát, je námitka - (Ano, já vznáším -) Prosím, nechte mě domluvit! Námitka proti postupu předsedajícího. Tu jste učinil.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já vznáším námitku proti postupu předsedajícího. A neopovažujte se mě umlčet! (Smích, potlesk vpravo.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já si myslím, že vyhrožování na půdu Poslanecké sněmovny nepatří, a vy v tuto chvíli zneužíváte svého práva vznést námitku. A na tom trvám!

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Vznáším námitku proti postupu předsedajícího následujícími slovy, paní předsedající. (Hovoří pomalu a důrazně.) Budeme hlasovat o programu schůze, kauza Čapí hnízdo. Není umožněno předkladatelům schůze uvést důvody, proč tato schůze byla svolána, aby Poslanecká sněmovna mohla zaujmout stanovisko k člověku, který je podezřelý z toho, že je podvodník, lhář a tunelář. Vaším řízením, paní předsedající, dochází k tomu, že ten podezřelý podvodník, lhář a tunelář vystoupí jako první, proti čemuž vznáším námitku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: O vaší námitce dám hlasovat. Vyzývám vás všechny, abychom se navzájem neuráželi. Myslím si, že to nemá co dělat s Poslaneckou sněmovnou. Všechny vás odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování o námitce proti postupu předsedajícího. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 5, do kterého je přihlášeno 165 přítomných, pro 67, proti 53. Návrh byl zamítnut.

 

S námitkou pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Dámy a pánové, děkuji. Vzhledem k tomu, aby bylo zcela jasno, proč tady vznikla tato záležitost, tak vrchní představitelé hnutí ANO přesně věděli, že nedělají nějaký standardní postup, a k tomu bude směřovat moje námitka.

Tudíž pan Babiš, Ing. Andrej Babiš, první místopředseda vlády a ministr financí, 21. března 2016 odeslal a doručil dopis panu předsedovi sněmovny Hamáčkovi, takže 21. března, v kterém píše: Vážený pane předsedo, v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny si dovoluji požádat o slovo před otevřením rozpravy k bodu prvního návrhu pořadu 43. schůze Poslanecké sněmovny, která bude zahájena ve středu 23. března 2016 v 15.30. Děkuji a jsem s pozdravem, podpis.

Vzhledem k tomu, a kdo z vás, když k tomuto sahá, tak si ještě nechá pro jistotu potvrdit převzetí. 21. 3. v 16.20 je potvrzeno kanceláří předsedy Poslanecké sněmovny. To znamená, že vy dobře víte, co jste udělali. Za této situace vašeho způsobu řízení, paní první místopředsedkyně sněmovny, mně není jasné - uvědomte si, že hlasujete pro obrovský precedent, pokud toto dopustíte, protože mně není jasné, v který okamžik, a proto to dávám a vyzývám vás, abyste při první příležitosti nechala hlasovat, že požaduji, abychom dnes jednali po 19., 20., 21., 22. hodině až do ukončení celé schůze. Nejenom jednali, ale meritorně jednali i hlasovali. Protože máme předložený návrh usnesení.

Co se týká vašeho chování, nevím, a je velmi nešťastné a nebývalo tady v minulosti zvykem, že ti, co řídili sněmovnu, se uchylovali k praktikám, ke kterým se bohužel uchylujete vy. A vám z těch dokumentů, které jste mi umožnila získat, bylo zcela jasné v pondělí 21. března na první jarní den, možná i přiletěli čápi, že v 16.20 jste si nechali potvrdit, že tento dopis byl doručen a k tomu příslušně vyplněna přihláška. Nicméně i tak se domnívám, že tak jak je to formulováno, postupujete nesprávně.

Nechci dávat procedurální námitku o hlasování o vašem odvolání, nicméně pokud chcete šířit morálku a spravedlnost a férové jednání, tak byste z řízení této schůze z tohoto bodu odstoupila sama. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, vy víte, že nemůžu reagovat z tohoto místa, a ani na to reagovat nechci.

 

Nechám o vaší námitce proti postupu předsedajícího hlasovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 6, do kterého je přihlášeno 167 přítomných, pro 71, proti 48, návrh byl zamítnut.

 

Pan poslanec Stanjura se hlásil k námitce? Stahuje. Stáhl jste? Dobrá.

V tuto chvíli budeme pokračovat přednostními právy a já prosím k mikrofonu pana ministra financí Andreje Babiše. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Dobrý den všem. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážené dámy a pánové, hlavně k vám dneska budu mluvit. Doufám, že občané, naši voliči, se dívají dneska na naši sněmovnu. Já jsem strašně rád, že tady můžu vystoupit a vysvětlit všechny okolnosti této bezprecedentní masivní manipulativní pečlivě naplánované a načasované kampaně kolem Čapího hnízda, která má jediný cíl - abych skončil ve vládě a vůbec abych skončil v české politice. Za tyto dva roky totiž už pochopila i ta zdejší tradiční politická nomenklatura, že já nelžu, nekradu, nejdu nikomu na ruku (pokřik a smích vpravo.) a nikdo mě nemůže zkorumpovat. Ani hazardní lobby, pane Kalousku prostřednictvím paní předsedající. Uvidíme, jak budete hlasovat. Už se to blíží.

To je ten důvod, proč tu nyní máme tuto pseudokauzu Čapí hnízdo, která vám najednou tak vadí. Osm let uplynulo. A v tomto ohledu bych strašně chtěl poděkovat všem voličům, občanům. Tolik mailů a SMS jsem dostal těsně po volbách v říjnu 2013, kdy jsme uspěli. A nesmírně si toho vážím a děkuji vám.

Vycházím i z toho, že mnohým lidem dochází, jakým způsobem jsou u nás některá média zmanipulována. Jak vytrhují informace z kontextu, jak spekulují a lžou. (Potlesk vpravo.) A o tom všem bych chtěl tady dnes mluvit.

Jak jsem vstoupil do politiky, začaly kampaně. Nejdřív StB začala před parlamentními volbami. Mohu jenom znovu prohlásit, že jsem nikdy nespolupracoval, nic jsem nepodepsal a že jsem uspěl žalobou u bratislavského soudu. (Potlesk vpravo.) A že mě StB vyslýchala kvůli syrským fosfátům. Ano. Kvůli syrským fosfátům, protože Sýrie neměla peníze za tanky, které tam dodávala Hálova rodina pana Kalouska, přítele Asadovy rodiny, který vyvraždil desetitisíce lidí. (Pobavení.)

Další kampaň byla biopaliva. Podpora biopaliv byla zavedena v ČR na základě závazku ČR, který vychází ze směrnice Evropské unie z roku 2003. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP