Neautorizováno !


(15.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Takže mě přijde mimořádně korektní navrhnout vám následující kompromis. Netrváme na tom, že vystoupí, tak by to normálně mělo být, po řadě Fiala, Kalousek, Černoch, pak se schválí nebo neschválí program, pak se otevře diskuze a pak nám něco může možná říkat pan ministr Babiš. Já vám navrhuji, že vystoupí za všechny tři kluby, které svolaly mimořádnou schůzi, pan předseda ODS Petr Fiala, my se s panem kolegou Černochem umravníme a budeme akceptovat, že po něm vystoupí pan ministr Babiš a přednese své entrée. A pak to bude nějak pokračovat. Tohle mně přijde fér. Ale kdyby neměl vystoupit předkladatel jako první, tak to už si z nás fakt děláte legraci. To nebudete dělat, že ne? Děkuji. (Silný potlesk z řad poslanců ODS a TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, nechám hlasovat o té námitce. Jenom chci podotknout, že postupuji v souladu s jednacím řádem. O programu mimořádné schůze se nevede rozprava, tudíž mohou vystupovat pouze přednostní práva a já je uděluji v pořadí, v jakém jsou přihlášeni. Takže jenom dodržuji jednací řád.

 

Nicméně vaší námitku nechám samozřejmě hlasovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přijetí námitky, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 3, do kterého je přihlášeno 163 přítomných, pro 78, proti 42. Návrh byl zamítnut.

 

Dříve, než pozvu k mikrofonu pana poslance Laudáta, dovolte mi, abych přivítala na galerii hostů delegaci výboru pro obranu a bezpečnost Parlamentu Gruzie, kterou vede její předseda pan Iraklim Sesiashvili. (Celý sál povstává a tleská na počest gruzínské delegace.)

Děkuji, pane poslanče. Nyní je přihlášen pan poslanec Laudát... Nejsme v rozpravě. (Poslanec Kalousek vyjadřuje námitku a žádá slovo.) Přednostní práva jsou daná, pokud máte námitku, tak jestli pan poslanec Laudát odstupuje... (Poslanec Kalousek žádá procedurální návrh.) Nemůže být procedurální návrh, protože nejsme v rozpravě. Takže... Námitku. Prosím pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já samozřejmě respektuji, paní předsedající, jak rozhodla Poslanecká sněmovna, byť si nejsem úplně jist, že všichni kolegové opravdu věděli, o čem hlasují a s jakými důsledky pro další proces v této Sněmovně, ale to je jejich odpovědnost. Nicméně jsem přesvědčen, že tak jak jste řídila tento bod, jste ho řídila zcela zaujatě. Že jste zcela zaujatě uzurpovala řízení tohoto bodu, který podle pravidel v předsednictvu Poslanecké sněmovny měl spadnout na místopředsedu Poslanecké sněmovny poslance Gazdíka, protože tady není přítomen pan předseda Hamáček, a vy jste zneužili tu většinu, kterou máte jako koalice, že jste vyřadili poslance Gazdíka z možnosti hlasování a vy jste sama uchopila vedení této schůze, abyste to mohla zmanipulovat tím způsobem, který jste nám teď předvedla.

Byť jsem si jist, že vím, jak to dopadne, pro klid svědomí, protože jste se nechovala férově, navrhuji vaše odvolání z řízení schůze, paní místopředsedkyně, a prosím, abyste o něm dala hlasovat. (Potlesk z řad poslanců ODS a TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dám o něm hlasovat, nicméně vás chci upozornit, že v době nepřítomnosti předsedy Sněmovny jsem já první místopředsedkyní, tudíž to vedení, dohoda, pořadí, je po dohodě s místopředsedy. Nechám hlasovat vaší námitku, nebo návrh na moje odvolání z řízení schůze. S tím nemám problém.

Takže zahajuji hlasování o této... (Hlásí se poslanec Kalousek.) Ne, pane předsedo! Dovolte, já teď tuto... (Poslanec Kalousek z pléna: To je můj návrh, já mám právo ho stáhnout.) Jestli chcete stáhnout návrh na úpravy, tak tak učiňte.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Prosím, odpusťte mi. Já si opravdu neuvědomil, že jste ta první. Stahuji svůj návrh. (Pobavení a potlesk z řad poslanců ODS a TOP 09).

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan poslanec Stanjura s námitkou. Ano, prosím pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nebojte, nebudu navrhovat to samé, to by nebylo důstojné. To bychom se chovali podobně jako vy a to určitě nechceme. Já chci říct jenom pro kolegyně a kolegy, že vám skutečně nerozumím. Čeho se bojíte? Náš pan předseda promluví za tři kluby. Ten projev nebude delší než dvacet minut, nebude tady žádná zdržovací taktika, nedáváme mediální zprávy, že jsme si napsali třicet, čtyřicet nebo kolik stran. A paní místopředsedkyně se pořád ohání jednacím řádem. Myslím, že nemá pravdu. Ale ona je za tím kniplem, že? A ještě je první místopředsedkyně, takže samozřejmě jejich hlas je silnější a není rovný.

Ale i kdyby náhodou měla pravdu, tak je něco, čemu se říká slušné a normální chování. A vy jste připraveni to porušit, protože jste se rozhodli, že váš šéf bude mluvit jako první. Kdyby Andrej Babiš svolal schůzi iniciativně k Čapímu hnízdu poté, co to bylo v médiích, a říkal "já navrhuji Sněmovně, na mimořádném bodu vám to vysvětlím", tak by logicky tady stál jako první, protože by byl svolatel schůze, a my bychom mohli reagovat.

My máme plno dotazů a zřejmě na ty dotazy je připraven ministr financí odpovědět ještě dříve, než zazní. Obdivuji jeho jasnozřivost. Opravdu ano. A nechci se přít, kdo měl nebo neměl řídit schůzi, ale podívejte se, jaká stranická trička rozhodují dneska o tom pořadu, jakým způsobem budeme postupovat. Považujme to čistě za náhodu, že služba v tak těžké chvíli dopadla na první místopředsedkyni Poslanecké sněmovny.

V pořádku. Ale já vám navrhuji, abychom postupovali normálně lidsky slušně, abyste umožnili, aby za tři kluby, které svolaly tuto schůzi, vystoupil pouze jeden a ne všichni tři, a říkáme vám, že to nebude delší než dvacet minut. Mimochodem, už sedmnáct minut se přeme o to - už jste ten projev předsedy ODS mohli mít za sebou, kdybyste se chovali normálně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, vaše námitka je proti postupu předsedajícího? (Ano.) Ano, já o té námitce nechám hlasovat. Potom s námitkou pan poslanec Kalousek.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 4, do kterého je přihlášeno 166 přítomných, pro 67, proti 48. Návrh byl zamítnut.

 

Námitka pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dobrá, paní předsedající. Prosím, abyste můj výstup vzala jako námitku a když tak dala proti ní hlasovat.

Znovu opakuji, poslanecké kluby TOP 09, ODS a Úsvit svolaly mimořádnou schůzi k nějaké konkrétní kauze, kde se Poslanecká sněmovna má obrátit na vládu, aby vláda dala své stanovisko. Ti předkladatelé podle vás, paní předsedající, a podle vládní většiny nemají šanci uvést - byť jsme nabízeli, že to bude ten jeden jediný člověk, pan profesor Fiala -, ti předkladatelé nemají šanci uvést, proč vlastně tu schůzi svolali. Dovolte mi tedy, abych v rámci námitky to návěští učinil já. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP