(16.40 hodin)

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovolím si vznést procedurální návrh, který navazuje na dohodu předsedů poslaneckých klubů, o které zde byla řeč, a to v souladu s § 59 odst. 1 a 2 jednacího řádu navrhuji, abychom omezili řečnickou dobu v tomto bodě na 10 minut a současně aby jeden poslanec mohl vystoupit maximálně dvakrát.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jedná se o procedurální návrh, v tom případě o něm nechám hlasovat bez rozpravy. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Eviduji vaši žádost o odhlášení. Nejprve vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými elektronickými kartami. Padl zde procedurální návrh podle § 59 ohledně omezení řečnické doby, aby vystupující mohl mluvit maximálně 10 minut a k projednávanému bodu mohl vystoupit maximálně dvakrát.

 

Vzhledem k tomu, že počet přítomných poslanců a poslankyň se ustálil, zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tak, jak zazněl, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 342, přihlášeno je 109 poslankyň a poslanců, pro návrh 86, proti 7. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nyní tedy s přednostním právem vystoupí pan předseda Černoch a připraví se pan předseda Fiala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo, pane předsedající. Úplně na začátku bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým a obětem útoku z dnešního rána, protože si myslím, že to je namístě a má to zaznít.

Situace rozhodně není tak růžová, jak nám tady pan premiér popisoval. Pokud jste sledoval, pane premiére, dnešní média, tak to bylo jasným důkazem. Bohužel se opravdu nevede vůbec nic a dostáváme se do situace, kdy se necháváme vydírat státem, který požaduje jak peníze, tak bezvízový styk. Silná V4 určitě. Ale otázka: Proč se tedy nepřipojíte ke Slovensku a Maďarsku a kvóty odmítnete, nebo nepřijmete? Protože jestliže V4 je silná, tak vy, pane premiére, silný rozhodně nejste. Politická korektnost si myslím, že tady není namístě.

Chtěl bych se věnovat právě té dohodě, která s Tureckem zazněla. Smlouva s Tureckem je stejná, jako je smlouva s ďáblem, navíc bohužel podepsaná naší vlastní krví. Podmínky, které se dohodly na summitu Evropské unie s Tureckem, drasticky ohrožují bezpečnost České republiky. Dohodu s Tureckem lze rozdělit na dvě části. První je domluva o výměně imigrantů jeden za jednoho a nastavení mechanismu, jakým se to bude dít. Druhá část dohody je, čím za to Evropská unie zaplatí a potažmo i naše Česká republika.

Zaplatíme za to naší bezpečností. Podle smlouvy má totiž dojít k rušení vízového režimu pro turecké občany cestující do Evropské unie nejpozději do konce června roku 2016. My jsme premiéra Sobotku vyzvali a chtěli jsme na poslední chvíli tuto dohodu zastavit. Výbor pro evropské záležitosti minulý čtvrtek na návrh Úsvitu odsouhlasil, že vláda nemá akceptovat bezvízový styk s Tureckem, že je to zkrátka velmi nebezpečné. Premiér ale tento návrh, toto usnesení zcela ignoroval a návrhy i přes tento důležitý výbor Poslanecké sněmovny přijal.

Vízový styk s Tureckem je jedním ze základních pilířů naší bezpečnosti před pronikáním radikálů z Blízkého východu. Pane premiére, tím, že ho takto skokově zrušíte, ohrožujete bezpečnost všech občanů České republiky. Vízový styk s Tureckem platí už dlouhou dobu a jeho opodstatnění potvrzují bezpečnostní experti. Nemůžeme si přece dovolit bezvízový styk se zemí, která se chová tak, jak se chová, která nevyvrátila to, že obchoduje s Islámským státem, ve které se pohybují radikálové z Islámského státu.

Ptám se tedy vlády: Co se změnilo na bezpečnosti Turecka za poslední dobu, že nyní můžeme bezvízový styk přijmout? Odpověď si myslím, že je velmi jednoduchá. Nezměnilo se nic. Naše bezpečnost byla pouze vyhandlována za dohodu, která stejně nebude fungovat. Turecko si prosadilo podmínky, kterými vykoplo dveře od Evropské unie, a vy jste tomu, pane premiére, bohužel ještě tleskal a radoval se z toho.

Turecko si neprosadilo jen bezvízový styk, který má začít za tři měsíce, ale vynutilo si také oživení procesu vstupu Turecka do Evropské unie. Pane premiére, vy opravdu chcete, aby Turecko vstoupilo do Evropské unie? Otevřeně tady říkám, že nechceme být v Evropské unii, ve které bude i Turecko.

Třetím tureckým vítězstvím jsou pak finanční prostředky, které máme Turecku odevzdat, a Evropa podepsala Turecku bianko šek na 6 miliard eur.

Podstatný je i mechanismus, který si pan premiér Sobotka a paní kancléřka Merkelová za tuto obrovskou cenu koupili, takzvaný mechanismus jeden za jednoho. Nebudu se pouštět do rozboru, jak těžké je rozlišit, kdo je a kdo není skutečným uprchlíkem, ale podstatné je, že v žádném případě nevěřím tureckým a řeckým úřadům, že takovéto procesy jsou schopny zvládnout. Všichni známe případy ztracených dokladů, padělaných pasů či nespolupráce s úřady. Status uprchlíka před válkou se stane předmětem neuvěřitelné korupce. Peníze, které uprchlíci dosud platili převaděčům a pašerákům, teď budou platit tureckým úředníkům za to, že je uznají za uprchlíky.

Co je ale otázka, na kterou dosud nikdo neodpověděl, je, co bude s těmi desetitisíci a statisíci imigranty, kteří by se teď měli začít hromadit v Řecku. Kdo si je vezme? Kancléřka Merkelová si tímto připravuje půdu na zavedení superkvót. Nepůjde už o pár tisíc lidí, ale o statisíce. Za půl roku se v Řecku nashromáždí třeba půl milionu lidí a situace bude neudržitelná. Evropská komise pak přijde s tím, že si je členské země musí okamžitě převzít. Přerozdělování bude gigantické. A my se odmítáme účastnit těchto dohod, protože na ně naši občané jenom doplatí. Česká republika se od imigračních kvót musí distancovat stejně, jako to udělal Fico na Slovensku nebo Orbán v Maďarsku. Česká republika musí po vzoru těchto zemí kvóty odmítnout a vypsat o nich referendum.

Na závěr chci podtrhnout, že dosavadní politika Evropské unie i české vlády přímo ohrožuje bezpečnost České republiky. Proto navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna přijala tato usnesení, díky kterým by se politika české vlády měla změnit. Usnesení samozřejmě ještě přečteme v podrobné rozpravě, ale chtěl bych vás seznámit s tím, co budeme navrhovat. Máme dvě usnesení.

To první: "Poslanecká sněmovna

I. odmítá dohodu mezi Evropskou unií a Tureckem o vracení imigrantů a považuje ji za ohrožení bezpečnosti České republiky;

II. odmítá zavedení bezvízového styku s Tureckem;

III. odmítá oživení procesu vstupu Turecka do Evropské unie;

IV. odmítá zavedení systému jeden za jednoho na výměnu imigrantů mezi Evropskou unií a Tureckem;

V. odmítá vyplácení peněz Turecku na základě této dohody z českého státního rozpočtu."

 

A druhé usnesení: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby

I. okamžitě zastavila přijímání nelegálních imigrantů na základě imigračních kvót;

II. vypsala referendum o imigračních kvótách;

III. zavedla ochranu českých hranic nejpozději do července roku 2016 v souvislosti se zavedením bezvízového styku s Tureckem;

IV. připravila návrh zákona, který postaví mimo zákon politický radikální islám."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Fiala a připraví se paní poslankyně Dobešová se stanoviskem klubu. Prosím, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP