(16.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Dnes jsme byli svědky útoku v Bruselu. Můžeme říkat, že válka v Evropě začala útokem na Charlie Hebdo nebo v Paříži nebo v Bruselu. A já říkám, že válka proti Evropě začala dávno, nejpozději v dubnu 1999 napadením Jugoslávie. Tento brutální, z mezinárodního práva neodůvodnitelný zločin, válečný zločin, vlastně začal válku proti Evropě, která se stala skutečným konkurentem tehdy nejsilnější ekonomiky světa, Spojených států amerických. Spojeným státům americkým nemůže vyhovovat půl miliardy ekonomicky činných lidí s vysokou životní úrovní, s technologiemi, které jsou obdobné jako ve Spojených státech, a 350 milionů Američanů se samozřejmě bojí takové konkurence. Proto přijali teorii chaosu a začali bojovat proti Evropě. To je realita. A my jsme tady přijímali různá usnesení, různé kroky, které nikdy nevedly k tomu podstatnému: abychom buď Česká republika, a od roku 2004 my jako Česká republika, součást Evropské unie, pracovali na tom, že Evropa bude mít vlastní definovaný zájem, který bude odlišný od zájmů našich konkurentů. A v rámci budování multipolárního světa není nic jiného možné. Pokud přistoupíme na to, že budeme papouškovat cizí zájmy, nikoli zájmy České republiky, případně zájmy našeho společenství, ve kterém jsme se dobrovolně rozhodli, že budeme, v rámci referenda, v Evropské unii, tak nejsme schopni udržet ani naše vlastní zájmy, ani Evropskou unii, do které jsme po referendu vstoupili.

Podstata té války totiž tkví právě v tom, že v teorii chaosu se stane válčištěm znovu Evropa, tak jak to ti, kteří definovali ty příští kroky v roce 1915, tzn. že v Evropě bude válčiště a některé banky, vybrané banky, na tom budou vydělávat tím, že budou financovat jak ty, kteří tu válku rozpoutali, tak ty, kteří se budou muset bránit. Ano, už se to vyplatilo, dvakrát. V první světové válce i ve druhé světové válce. Vzpomeňte si jenom na nejznámější příklady druhé světové války, smlouvu mezi Spojenými státy americkými a tehdejším Sovětským svazem o půjčce a pronájmu, kdy řada zbraní byla dodávána vodní cestou do přístavu Murmansk a většina těch kolových vozidel byla ze Spojených států amerických, než je v Sovětském svazu začali vyrábět, a také je tehdejší Sovětský svaz doplácel až do roku, myslím, 1960. Poté vlastně začala teprve ta velká obrovská krize, jak karibská, tak berlínská.

My jsme nyní ve stejné situaci. Evropa je ve stejné situaci, protože jí nic nezbývá než se bránit teorii chaosu, než se bránit tomu, aby jednotlivé evropské národy byly vykořeněny, byla zničena jejich více než tisíciletá kultura, abychom se vzdali toho, co je nám vlastní. A my se budeme bavit, promiňte mi, o tom, jestli jsme dostatečně přijali s poklonou kapitulační dohodu mezi Evropskou unií a Tureckem. To je kapitulace!

Vážené dámy, vážení pánové, není možné přikyvovat na to, že aby splnil spojenecký stát v rámci Severoatlantické smlouvy, tedy Turecko, že bude dostávat peníze od ostatních, že bude plnit své povinnosti k ochraně vlastní státní hranice, a to ještě hranice mezi Evropou a Tureckem. Prohlášení, které jsme slyšeli, že nejdříve NATO nemáme do toho vůbec zapojovat, že se NATO netýká migrační vlna, je přece nesmyslné. Stejně tak bylo nesmyslné a nepravdivé, že NATO není schopno uhlídat vnější schengenskou hranici. Prosím vás, to je směšné prohlášení! Nejsilnější armády světa nejsou schopny pohlídat hranici mezi Tureckem a Řeckem? Námořní hranici ve Středozemním moři? To je směšné prohlášení! Tomu nemůže uvěřit ani největší hlupák! Pokud by tomu však uvěřil, tak v tom případě věří tomu, že tato vojenská síla je ve světě k ničemu, případně k obraně některých cizích zájmů, které s našimi zájmy nemají nic společného.

V tomto ohledu tedy nemohu jinak než k celé migrační krizi říct, že podstata není v tom, jestli se teď budeme, nebo nebudeme dohadovat s Tureckem, nakolik bude plnit své spojenecké závazky, ale budeme se bavit o tom, jestli jsme schopni jako osmadvacítka, jako Evropská unie, jako další, kteří jsou na trase, kteří ještě v Unii nejsou, jako je Makedonie, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, jestli jsou schopni společný zájem najít v tom, že se bude řešit příčina krize. Příčina krize přece tkví ve vyvolané válce v Afghánistánu, v Iráku a ve vyvolané válce v Sýrii. Syrský lid skutečně tu válku nevyvolal. V tomto ohledu jsem přesvědčen, že si musíme jasně říct, jestli čtyři roky působení cizích armád a prohlášená vojenská podpora tzv. umírněným islamistům, kteří pokaždé, když byli vyzbrojeni, přešli na stranu Al-Nusra, nebo chcete-li, Islámského státu, jestli skutečně vedla k tomu, že se bude řešit příčina krize, nebo jestli tu krizi vyvolávala, případně prohlubovala, a tak zvedala migrační vlnu. Protože migrační vlna nepostihuje Spojené státy americké. Migrační vlna postihuje Evropskou unii včetně České republiky. Ano, může pan premiér, a má v tom pravdu, říct, že migrační vlna z těchto arabských států zatím, podotýkám zatím, Českou republiku míjela. Ale jak dlouho to bude trvat, nikdo neumíte odpovědět.

V tomto ohledu tedy je třeba říct, že je naší povinností jako českých politiků, a já o to žádám předsedu vlády, aby jasně definoval zájem České republiky, zájem shodný s ostatními zeměmi osmadvacítky, že je třeba řešit příčiny krize. Že je potřeba odmítnout všechny falešné argumenty o tom, že je možné bez toho, aniž by došlo k mírovému urovnání v Sýrii, byť třeba vojenskou silou pod patronací OSN, najít cestu k tomu, že tito lidé, kteří utíkali před válkou, se budou moci vrátit. To je naše povinnost. Ne přemýšlet o tom, jestli kvóta je taková nebo maková. Promiňte mi, to je, jako když budete chtít zalepovat lepicí páskou díru, kterou udělal kulomet. V tomto ohledu jsem přesvědčen, že skutečným zájmem je definice zájmů České republiky, definice zájmů Evropské unie na tom, aby se vyřešila tato krize. A pokud nejméně dva členské státy Evropské unie, jako Francie a Anglie, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti, nebudou přispívat k tomu, že vojska OSN budou řešit situaci v Sýrii a v Iráku, tak se nemůžeme zbavit příští migrační vlny, protože pokud tam bude válka, pokud tam bude genocida jezídů, dalších křesťanů a dalších lidí, kteří tam jsou, Kurdů, tak v tomto ohledu nikdy nemůžeme říci, že ta migrační vlna skončí. A prosím, buď se budeme starat o skutečně vážné věci, nebo si tady budeme vytírat zrak.

Já podotýkám, že ty citáty jsem uvedl zcela záměrně, abychom si uvědomili, v jaké jsme situaci. Buď jsme v situaci, že si budeme přátelsky plácat po ramenou, jak to vláda dobře udělala, nebo si řekneme, že tento krok je sice možný, ale nedostatečný.

Já nemohu říct, že jsem spokojen s návrhy na usnesení, které jsou zatím předloženy, ale v každém případě myslím, že tři jsou k nepodpoře, ostatní k podpoře jsou, protože vedou k tomu, že minimálně eliminujeme alespoň část toho nebezpečí, které čeká české občany. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z celého sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane místopředseda. Další s přednostním právem vystoupí pan předseda Černoch a připraví se pan předseda Fiala. Omlouvám se, pan předseda Sklenák. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP