(15.40 hodin)
(pokračuje Novotný)

Celá řada pravicových poslanců v minulosti upozorňovala, že podpora obnovitelných zdrojů povede nutně ke zvýšení nákladů na elektřinu, na energie, a zároveň nejenom tím, že tyto zdroje podporujeme formou dotací, nejenom tím, že rozmělňujeme cenotvorbu v této oblasti, ale dojde k decentralizaci celé sítě těchto zdrojů, ke zvýšeným nákladům na přenosovou soustavu, časové nehomogenitě dodávání energie, k nutnosti její akumulace, řešení jejích přebytků, a tím k celé řadě vícenákladů.

Vy jste, pane ministře, na hospodářském výboru zmínil, že tyto externality jsou právě tím důvodem, proč dochází k vytvoření nových tarifů, a že představují náklad, který je potřeba rozložit nějak mezi obyvatelstvo. Mě by v tuto chvíli zajímalo, jestli považujete ten model, který je navržen, za racionální. Já ho považuji za velmi nešťastný. Jeho hlavním paradoxem je, že nejvíce si mají připlatit ti, kteří nejméně spotřebovávají a nejvíce šetří. Jak vidíte osud implementace těchto tarifů? Vidíme, že postupně vyjádřili zděšení ti, co ten systém připravovali, to jest ERÚ v čele s jeho předsedkyní -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, pane poslanče. Prosím, položte otázku.

 

Poslanec Martin Novotný: - postupně i pan ministr a koaliční poslanci. Co se tedy v této oblasti bude dít? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy pan poslanec Antonín Seďa a připraví se paní poslankyně Marie Pěnčíková. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, určitě je vám dobře znám současný stav bývalé věznice v Uherském Hradišti, tak jako dlouhodobá snaha Okresního soudu v Uherském Hradišti využít tuto nemovitost pro své potřeby. Připomínám, že nemovitost byla vyhlášena kulturní památkou. Téměř všichni ministři spravedlnosti vyjadřovali podporu této rekonstrukci, která by měla být využita i pro potřeby státního zastupitelství, mediační a probační služby, ale také pro vybudování muzea pietního místa připomínající oběti obou totalit 20. století. Uvedená rekonstrukce má podporu nejen státních institucí, města, kraje, ale i široké veřejnosti. Přestože vaše předchůdkyně uplatnila požadavek na rekonstrukci věznice a tyto finance byly původně zakotveny v návrhu programového financování vašeho ministerstva, tak vy sám jste tento požadavek změnil.

Pane ministře, chci se zeptat, proč jste nepokračoval v úsilí vašich předchůdců rekonstruovat tuto nemovitost. Pro připomenutí, vaše ministerstvo plánovalo vynaložit v roce 2016 15 milionů korun, v roce 2017 30 milionů korun a v roce 2018 dokonce 155 milionů korun na tuto rekonstrukci. Dále by mě zajímalo, co plánujete s bývalou věznicí v Uherském Hradišti podniknout a zda vůbec existuje záměr na její rekonstrukci. A pokud ano, v jakém časovém horizontu.

Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Pan ministr se chystá odpovědět. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ještě jenom taková drobná technická připomínka k již nepřítomné předřečnici. Pokaždé když mě interpelovala, tak jsem tu byl.

Teď k té vaší otázce. My jsme přehodnotili tu situaci z toho důvodu, že pro Ministerstvo spravedlnosti je ten projekt zcela neúčelný a zároveň značně přesahuje naše rozpočtové možnosti. Jenom pro vaši představu, máme ročně na investice do budov přibližně 270 milionů korun již řadu let a tato rekonstrukce sama o sobě by stála někam k miliardě. A je to rekonstrukce, kterou my jaksi z hlediska potřeb justice, vlastně na nic nepotřebujeme. Máme tam budovu okresního soudu, která v porovnání s jinými budovami je vyhovující. Když si to seřadíme podle priorit, tak je tedy hluboko ke konci. Takže za naše ministerstvo jsme se přesto snažili udělat, co jsme mohli. Oslovovali jsme jiné úřady, zda by spolu s námi tu rekonstrukci neudělaly. Bohužel jsme se nesetkali nikde se zájmem. V takové situaci, protože musíme vynakládat prostředky z našeho rozpočtu jen pro zajišťování našich potřeb, nikoliv pro, uznávám, bohulibé kulturní potřeby, na to je Ministerstvo kultury, tak nám nezbývá než prohlásit nepotřebnost tohoto majetku, což povede k jeho převodu na Úřad pro zastupování ve věcech majetkových a dále s tím bude nakládat stát jako celek. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Chci se zeptat: Budete mít doplňující otázku, pane poslanče? (Ano.) Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji za odpovědi, nicméně nemohu s nimi souhlasit. Za prvé chápu, že Ministerstvo spravedlnosti má omezené možnosti investice, na druhou stranu vaši předchůdci už uvažovali o této rekonstrukci, protože pokud jste se byl osobně podívat, a pokud nebyl, tak vás zvu, podívat se do budovy Okresního soudu v Uherském Hradišti, protože to je absolutně nevyhovující nejenom z pohledu kapacit, ale především z hlediska bezpečnosti. Dále, ta současná budova nebo nemovitost věznice se využívá jako archiv právě k okresnímu soudu. A co se týká vlastní rekonstrukce a nákladů, tak žádná jedna miliarda, ale podle původních odhadů, které byly, to bylo 350 milionů korun. Nic víc, nic méně. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuju. Pan ministr zareaguje. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Mně je známo, že původní odhad byl 350 milionů korun, ale po dalších konzultacích jsme jej považovali za hrubě podhodnocený, což bohužel bylo zvykem na našem ministerstvu za některých mých předchůdců. Vzpomeňte jenom stavbu brněnského areálu, která byla zcela záměrně podhodnocena na částku asi 700 milionů jenom proto, aby to prošlo u financí, a nakonec, jak všichni čekali, se ta rekonstrukce vyšplhala na dvě miliardy. Takže tohle tedy, tak jak to viděli naši odborníci, tak říkali, že to je science fiction, že by se to dalo pořídit za těch 300 milionů. My jsme skutečně vázáni zákonem a zákon říká, že můžeme vynakládat investiční prostředky jenom pro zajišťování potřeb justice, a tady to hodnotíme tak, že justice prostě tenhle náklad nepotřebuje. Skutečně si myslím, že hlavním záměrem je, že by tam mělo vzniknout nějaké pietní místo. Já s tím úplně souhlasím, protože ta budova si to svou historií zasluhuje, ale to je úkol pro Ministerstvo kultury. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane ministře. Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Marie Pěnčíková a připraví se pan poslanec Zdeněk Soukup. Prosím.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já i několik mých kolegů jsme vás interpelovali ve věci zpoplatnění tzv. obchvatu města Kroměříž. S vašimi důvody zpoplatnění jsem srozuměna, ale mám ještě jeden dotaz. Nevím, jak dobře znáte město Kroměříž, takže pro vysvětlení: Městem protéká řeka Morava, která jej rozděluje na dvě části, které spojuje jeden průjezdný most. Ve špičce je otázkou desítek minut městem projet, pokud nemáte dálniční známku a nemůžete využít obchvat. V případě nehody se tato doba výrazně prodlužuje. O počtu aut, která nám projíždějí centrem města, snad ani nebudu mluvit, to si určitě umíte představit sám. Vzhledem k tomu, že v centru se nachází několik škol, nemocnice a podobně, ale také kulturní památky UNESCO, nemusím snad zdůrazňovat, že odklonit dopravu z centra města je nutné.

Můj dotaz tedy je: Jakým způsobem mají představitelé města Kroměříž řešit dopravní situaci ve městě, aby ochránili zdraví svých obyvatel a usnadnili život ve městě nejen jim, ale i tisícům turistů, kteří město navštěvují? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně, a požádám pana ministra dopravy, aby vám odpověděl. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP