(15.50 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně Pěnčíková, já situaci v Kroměříži znám. Jsem z Jihomoravského kraje a to město jsem samozřejmě navštívil několikrát a celou situaci vím. Bohužel, co se stalo, tak přirozený obchvat města Kroměříže je dneska nahrazen dálnicí, která je zpoplatněna. Představa vybudování obchvatu, v tomto profilu by to muselo být silnicí II. nebo III. třídy, což je záležitost jednání s krajem, protože ten je zřizovatelem a provozovatelem těchto silnic. Nicméně já bych tady chtěl prohlásit, že tak jak jsme udělali obchvaty - ne obchvaty, ale takzvané peáže na dálnicích, to znamená tam, kde dálnice nahrazuje jedničku a vlastně se nedá logicky objet, že jsme zrušili dálniční známku, tak provedeme ještě pokus projednat s Ministerstvem financí možnost tam, kde jsou dálnice obchvatové, že by se tam neplatila dálniční známka a že by to v tomto případě Kroměříži pomohlo.

Je to samozřejmě spojeno s požadavkem na zvýšení rozpočtu do Státního fondu dopravní infrastruktury, protože tady by byl podle odhadů, které máme, výpadek, protože to nemůžeme udělat jenom pro Kroměříž, ale museli bychom to udělat pro všechna města, kde takováto situace je, tak ten výpadek by byl v řádku možná stovky milionů a na to musíme najít nějakou dohodu. Pokud se na tom dohodneme, tak já nemám problém to navrhnout, ale bez té dohody je to složité. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní poslankyně se chystá položit doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Už ani ne tak otázku, jako spíš chci poděkovat vůbec za to jednání s Ministerstvem financí, protože samozřejmě možnost vybudování náhradního obchvatu představitelé města Kroměříž řešili, ale tam už nejsou prostory, kde by se náhradní obchvat mohl nějakým způsobem vybudovat, takže tohle pro nás není řešení. A nějaké náhradní řešení k průjezdnosti města jako zbudování dalších kruhových obchvatů apod. nám sice zrychlí průjezd, ale rozhodně nám nevytlačí auta přímo z centra. Takže já děkuji za to jednání a určitě se zase v budoucnu zeptám, jak jste pokročili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Pan ministr už nebude reagovat.

Nyní tedy požádám pana poslance Zdeňka Soukupa a připraví se pan poslanec Petr Kudela. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem trošku na pochybách, jestli má vůbec význam předčítat další interpelaci, protože paní ministryně Marksová mi asi měsíc dluží písemnou odpověď na tu předchozí, nicméně já to zkusím. Ale v té souvislosti bych chtěl ocenit a chtěl bych upozornit na to, že tady téměř stoprocentní účast mají ministři za politické hnutí ANO. Takže byl bych rád, kdyby to ocenili i ostatní poslanci. (Potlesk jednoho z poslanců za ANO.)

Tedy jak jsem říkal, zkusím to. Odcituji z dopisu ředitelky jedné z pečovatelských služeb v Karlovarském kraji. Máme v péči od 2. 1. 2016 nového klienta, kterému jsme povinni na základě potvrzení o účasti v odboji poskytovat pečovatelské služby zdarma. Nařizuje to § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. My jsme tuto povinnost, jak si vzpomínám, loni začlenili do zákona příslušnou novelou. Ředitelka pečovatelské služby se obrátila na krajský úřad s otázkou, kdo jí úhradu za tuto službu vykompenzuje. Musí přece platit ošetřovatele, přepravní, resp. ubytovací a jiné náklady. Dostala odpověď, že se tak může stát až po roce 2017. Potom prý bude možné zohlednit takové náklady v rámci dotace, pokud příslušného klienta bude mít ještě ve své péči.

Musím konstatovat, a zjišťoval jsem si u svých kolegů z jiných regionů, že podobné případy nejsou zdaleka ojedinělé. A tak je tady otázka - opravdu je možné, že zákon něco uloží, a přitom není nastaven pružný systém, který náklady dodatečně, ale řekl bych co nejdřív, ve vztahu k financování sociálních služeb zajistí? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Bude vám odpovězeno písemně.

Nyní tedy pan poslanec Petr Kudela a připraví se pan poslanec Daniel Korte se svou interpelací. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý den, pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové. Já svou interpelací navážu na odpověď pana ministra Ťoka ohledně obchvatu Kroměříže, konkrétně se chci zeptat na vývoj v oblasti dálničních známek. Dnes elektronicky koupíme mnohé zboží, vstupenky, jízdenky, pojistky apod. Dálniční známky však musíme stále kupovat na benzinových pumpách nebo na poštách, pokud tedy však jsou. Přitom stačí podle mě k registru vozidel přidat další kolonku - dálniční známka. Na Slovensku už podobnou aplikaci mají. Chci se zeptat, jak jsme na tom v České republice, a také, co bych já jako poslanec mohl udělat k tomu, abychom tento proces urychlili, protože kontroly budou obdobné, jako je tomu dneska. Dneska policie musí přijít k autu a podívat se, jestli dálniční známku má, tak by se v registru podívala, jestli má dálniční známku zaplacenu. Ba naopak systém kontrol by byl ještě jednodušší a pro uživatele bude přístup k tomu jednodušší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče, a požádám pana ministra dopravy, aby vám odpověděl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený poslanče Kudelo prostřednictvím pana předsedajícího, já tady mám tedy napsán dlouhý elaborát o tom, jak to děláme, nicméně půjdu k meritu věci vašeho dotazu.

Na Ministerstvu dopravy se samozřejmě zabýváme také tím, že bychom rádi v reálně krátké době dali dohromady elektronické dálniční známky po vzoru Slovenska, nicméně jsou v tom tři čtyři body, které je potřeba dořešit.

Za prvé, byla velká debata, zdali celou záležitost nedat dohromady do jednoho systému mýta a jeho pokračování. Vzhledem k problémům, které máme zejména se stávajícími ustanoveními smluv, které máme, a dalšími věcmi, jsme se rozhodli, že ty systémy nebudeme spojovat a budou se dělat rozdílně. Abychom mohli pokročit, musíme změnit zákon. To je první věc. To znamená, tím, že to je komplikovaný systém, tak zákon bude muset být napsán pravděpodobně tak, a tak to udělali i na Slovensku, že umožňuje oba dva systémy a pak je na exekutivě, který bude využit. Měli jsme pracovní skupinu, která se shodou okolností tento týden seznámila se situací na Slovensku. Co jim můžeme závidět, tak novelu toho zákona oni zvládli v řádu měsíců. Bojím se, že u nás to bude trošku delší doba. Takže na vaši otázku, čím byste mohli pomoct, tak je to rychlým prosazením té novely.

Druhá záležitost, kterou bude potřeba udělat - celou záležitost samozřejmě vysoutěžit, připravit a musíme zřídit nový registr. Ono to nejde úplně dát do CRV, nicméně ten registr není nic úplně složitého, ale jsou to věci, které trvají. Já se tady nechci zavazovat k žádným konkrétním datům, protože ta jsou odvislá od legislativních kroků, ale v každém případě bych vás chtěl ubezpečit, že na tom pracujeme.

A jenom možná jedna zajímavost ze Slovenska. Oni chtěli tímto krokem opravdu převést většinu plateb na internet. Původně počítali, že budou mít 200 benzinových stanic nebo kiosků, které budou poskytovat tuto službu těm, kteří nechtějí přes internet. Nakonec těch bodů mají 380 a je to tak, že více než polovina si přijede pro známku na pumpu, nicméně druhá polovina - a oni očekávají, že by to mohlo být postupně víc - si známky kupuje přes internet. Já jsem to sám zkoušel, je to docela jednoduché. Takže půjdeme tímto směrem. Jsou tři podmínky - nový systém, nová databáze, změna zákona a pak úspěšné vysoutěžení. To jsou všechno věci, u kterých se průběžné doby v ČR těžko odhadují. Kdybychom měli cílit optimisticky, 2019 je ten čas.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane ministře. Pan poslanec chce doplnit další otázku. Prosím.

 

Poslanec Petr Kudela: Ne. Já to chci jenom trošku oglosovat. Bude to mít jednu jedinou výhodu: ty známky nedojdou.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr bude reagovat.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Já bych jenom chtěl říct, že se nám moc často nestává, že by známky došly a nešly koupit. A ještě bych je úplně nezatracoval, protože máme poměrně velký a efektivní výběr přes dálniční známky a nákladová efektivita je pod 6 %, takže ono to není tak špatné. Ale ta elektronická bude ještě výhodnější. To s vámi musím souhlasit. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP