(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Foldynovi a to je zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Jestli se již nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Pane ministře, máte zájem o závěrečné slovo? Ani pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Neeviduji žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat bodem

30.
Návrh poslanců Augustina Karla Andrleho Sylora, Pavla Bělobrádka,
Daniela Hermana, Heleny Válkové, Leoše Hegera, Marka Černocha,
Jiřího Koskuby a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 450/ - druhé čtení

Požádám za navrhovatele poslance Augustina Karla Andrle Sylora, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Zároveň požádám pana poslance Františka Váchu, aby také zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Nyní budu tedy konstatovat, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno ke sněmovnímu tisku 450/2. Nyní žádám zástupce navrhovatelů, aby se ujal slova, pokud má v úmyslu uvést druhé čtení. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, jsem rád, že jste dnešním hlasováním umožnili, že se tento zákon projednává ve druhém čtení. Věřím, že nás podpoříte i ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní žádám zpravodaje výboru pana poslance Františka Váchu, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. Návrh novely zákona byl poslancům předložen 8. 4. 2015 jako sněmovní tisk 450. První čtení proběhlo 29. září 2015 na 31. schůzi.

Podstatou navržené změny je zavedení nového významného dne - připomínám, že to není státní svátek, je to pouze významný den - do výčtu současných významných dnů tak, jak byly definovány v zákoně č. 245/2000 Sb., o státních svátcích. Tímto významným dnem by měl být podle předkladatele původně, a teď říkám původně, 31. srpen pod názvem Spojení přemyslovské a lucemburské dynastie. Stanovisko vlády je negativní. Já jsem v prvním čtení toto negativní stanovisko dostatečně jasně rozporoval. Já osobně s ním nesouhlasím, s tímto negativním stanoviskem vlády.

V současné době jsou v systému načteny některé pozměňovací návrhy. Předpokládám, že se k nim jednotliví poslanci přihlásí. Nicméně navrhovatel novely zákona pan poslanec Augustin Karel Andrle Sylor připravil nový komplexní a kompromisní pozměňovací návrh, kterým navrhuje významným dnem 14. květen - Den Elišky Přemyslovny a Karla IV. Zvolené datum 14. května je dnem, když se Elišce Přemyslovně narodil syn Karel IV., původně Václav. Pan kolega Sylor přednesl tento pozměňovací návrh na 18. schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dne 5. listopadu 2015 a garanční výbor s tímto pozměňovacím návrhem souhlasil a osvojil si ho. Tak se stal součástí usnesení garančního výboru. To je asi všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu ve druhém čtení. Prvním přihlášeným je poslanec Miroslav Grebeníček. Žádám ho o jeho vystoupení. Připraví se paní kolegyně Válková. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předkladatelé návrhu novely zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, přišli nedávno s poněkud překvapivou myšlenkou. Navrhli, aby se 31. srpen stal nově významným dnem pro českou státnost. V tento den roku 1310 byla prý provdána Eliška Přemyslovna za Jana Lucemburského. Jen tak pro pořádek, skutečností je, že se tak stalo až 1. září 1310. Přestože Sobotkova vláda vyjádřila pochybnosti o účelu posuzované novely a vydala k ní nesouhlasné stanovisko, je pozoruhodné, že jsou pod ní podepsáni i místopředseda vlády a ministr kultury.

Troufám si tvrdit, že ti, kdo se orientují v historii českého státu a mají představu o složitosti případných odborných, ale i laických polemik na téma spojení přemyslovské a lucemburské dynastie, jistě docení polemický potenciál skrytý ve vládním konstatování o spíše jen historické události bez hlubšího soudobého významu. Má-li ovšem o poslaneckém návrhu, a tím i o aktivitě svých členů pochyby vláda, která se neuchýlila k pouhému neutrálnímu stanovisku, ale přímo s ním nesouhlasí, pak její nesouhlasné stanovisko beru velmi vážně.

K vládnímu stanovisku nepochybně přihlédl i poslanec Augustin Karel Andrle Sylor, který nyní navrhuje zařadit mezi významné dny raději 14. květen jako Den Elišky Přemyslovny a Karla IV. Jistě, 14. května 1316, tedy před 700 lety, se Janu Lucemburskému a Elišce Přemyslovně narodil syn Václav, později, jak tady už tady zaznělo, český král a římský císař Karel IV., který se nesmazatelně zapsal do dějin nejen českého státu, ale i celé Evropy. "Mám sen o tom," prohlásil v prosinci 2013 komtur komendy svaté Zdislavy Vojenského a špitálního Řádu svatého Lazara Jeruzalémského Augustin Karel Andrle Sylor, "že Česká republika se vrátí k historickým kořenům a opět se stane českým královstvím, podobným, jaká jsou v západní Evropě, tedy že se naše krásná země stane demokratickou parlamentní monarchií. Mám mnoho dalších snů," cituji stále jeho slova, "které bych rád s pomocí Boha a vás všech uskutečnil." Ano, i to je možná důvod, proč se stal prezidentem Nadačního fondu Elišky Přemyslovny s jednoznačnou orientací na podporu jejího blahořečení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP