(13.20 hodin)

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Já jenom - krátká reakce na pana poslance Hájka. A velmi přátelsky, vaším prostřednictvím, ti, Josefe, říkám, hovořil's o dvou věcech. Abys tady nebyl donkichot. A potom jsi říkal, bezpečnostní předpisy. Takže prosím, vaším prostřednictvím (obrací se na předsedajícího) přijmi mou prosbu, nebo radu, abys z důvodu vlastní bezpečnosti už k tomu nevystupoval, aby se z tebe nestal "donchichot". Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Blažkovi za dodržení času. Nyní pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené dámy, vážení pánové, myslím, že není třeba ztrácet neustále čas debatou o tom, jestli se má, nebo nemá vystupovat ve třetím čtení. Myslím, že tahle věc už je zralá na debatu předsedů klubů, ale především na debatu podvýboru pro parlamentní procedury, tak abychom případně navrhli změnu jednacího řádu. Myslím si, že je správné, aby bylo možné, a z logiky věci pramení, vyjádřit se k pozměňovacím návrhům ve třetím čtení. Na straně druhé s ohledem na to, že zasedají garanční výbory, které se znovu vyjadřují ke všem pozměňovacím návrhům, je zbytečné, abychom tady mluvili hodiny a hodiny. Takže si myslím, že kompromis by mohl být v tom, že každý bude mít zhruba pět minut kromě samozřejmě těch s přednostním právem vystoupení, na to, aby se vyjádřil k pozměňovacím návrhům. Samozřejmě i tak bude mít každý klub možnost poslat jednoho svého zástupce s tím, aby vystoupil se stanoviskem klubu bez omezení. A myslím si, že pokud někdo chce něco sdělit, tak to během pěti minut určitě zvládne. Jakákoli doba nad pět maximálně deset minut si myslím, že už ve třetím čtení je skutečně neproduktivní.

To znamená, já mohu slíbit, že svoláme toto jednání a pokusíme se najít shodu. Myslím si, že i v rámci té debaty můžeme debatovat o tom, zda by třetí čtení mohlo nebo nemohlo probíhat i v jiných hodinách, než které jsou dnes pevně stanoveny. Ale myslím si, že je to spíše na debatu ve výborech než tady na plénu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji na přesné dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Bendl, protože ostatní se odhlásili s faktickou poznámkou. Tak, kolega Schwarz se neodhlásil. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Budu opravdu stručný. Jenom k panu kolegovi Tejcovi, který odešel. Často tady žádáme o projednání návrhu zákona i v jiných výborech. A často to neprojde. Tudíž ti poslanci, kteří se věcně chtějí zabývat tou danou problematikou ve výborech, ke kterým to třeba náleží, tak to často odmítáte. To musíte taky vzít na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Schwarz se přihlásil ještě k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré odpoledne všem, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já bych se chtěl vyjádřit k pozměňovacímu návrhu svého kolegy. Já mu rozumím. Má rád výpočetní techniku, ta doba jde dopředu. Ale já se vrátím k zastupitelstvu, proč je. Mnohdy na těch malých obcích je zastupitelstvo kvůli tomu, aby se sešli na obci, a občané tam mohou přijít. A my tímto, když to bude takhle fungovat, tak je donutíme, že tam chodit nebudou a na svoje zastupitele nebudou moci reagovat. Když je na tom zastupitelstvu, tak je občanovi umožněno říci, co chce. A mnohdy na těch menších obcích, když tam ti lidé přijdou, tak zastupitelé změní svůj názor. Já si myslím, že není všechno třeba elektronicky dělat, že se po zastupitelstvu podívám, jak to bude. To pak ta zastupitelstva můžeme za chvilinku utajit a kontakt občanů se zastupitelstvem, s obcí zmizí.

To je pouze můj náhled. Tak to jsem vám chtěl připomenout. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Schwarzovi. To byl poslední poslanec, poslankyně přihlášený do rozpravy ať už k faktické, nebo řádné poznámce. Hlásí se ještě někdo do rozpravy ve třetím čtení? Není tomu tak. Rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj závěrečné slovo také ne. Ale proceduru hlasování. Prosím ale zopakovat, přece jen jsme měli některé věci mezitím. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Petrů: K proceduře hlasování trochu rychleji, neb se to opakuje. Takže o pozměňujících návrzích A1, A2, A3 hlasovat společně jedním hlasováním. O B1, B2, B3 společným hlasováním. Samostatně o pozměňujících návrzích C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1 a D2. Dále potom společným hlasováním E1, E2, E3. Samostatně F1. A společným hlasováním F2, F3 s tím, že nejdříve budeme hlasovat o legislativně technických změnách načtených při třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Protože jde o 15 hlasování, tak raději to schválíme jako proceduru. Má někdo námitku? Nemá.

Budeme hlasovat o proceduře hlasování v hlasování číslo 181, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 181. Z přítomných 170 pro 156, proti 1. Návrh byl přijat. Budeme se tedy tím řídit.

 

Prosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé návrhy a vyjádřil se k nim. Stejně tak pan ministr Brabec. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Petrů: Nyní budeme hlasovat o legislativně technických úpravách podle § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny a ten, který byl přednesen, doporučuji. (Ministr: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 182, dvakrát doporučení k legislativně technickým úpravám. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 182, z přítomných 170 pro 155, proti nikdo. Legislativně technické úpravy byly přijaty. Nyní návrhy.

 

Poslanec Jiří Petrů: Dále budeme hlasovat jednotným hlasováním o bodech A1, A2, A3. Jsou to také legislativně technické pozměňující návrhy, které zazněly na výboru pro veřejnou správu. Moje stanovisko je doporučující. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nejdřív vás odhlásím na požadavek z pléna a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených, zahájím hlasování číslo 183. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 183. Z přítomných 157 pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jiří Petrů: Dobře. Budeme hlasovat jedním hlasováním o bodech B1, B2, B3, ale ve znění legislativně technické úpravy, která byla dnes načtena. Stanovisko výboru pro veřejnou správu je nedoporučující. (Ministr: Stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 184 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 184. Z přítomných 158 pro 14, proti 74. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jiří Petrů: Je to návrh C1. Je to úprava v oblasti evidenčních, popisných a orientačních čísel budov, který předložila kolegyně Černochová. Stanovisko výboru nebylo k tomuto přijato. (Ministr: Stanovisko nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 185. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 185. Z přítomných 160 pro 70, proti 66. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jiří Petrů: Dále budeme hlasovat o bodu C2. Výbor pro veřejnou správu doporučuje. Jedná se o úpravy v oblasti odměňování členů Zastupitelstva hlavního města Prahy. (Ministr: Nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 186. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 186. Z přítomných 161 poslance pro 74, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Petrů: C3 je také pozměňující návrh kolegyně Černochové. Stanovisko výboru pro veřejnou správu je doporučující. (Ministr: Stanovisko nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 187 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 187. Z přítomných 161 poslance pro 69, proti 67. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jiří Petrů: C4. Týká se opět návrhu paní kolegyně Černochové. Věcně se týká odměny poskytnuté po ukončení funkčního období. Stanovisko výboru pro veřejnou správu nebylo přijato. (Ministr: Stanovisko nesouhlasné.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP