(Schůze pokračovala ve 12.23 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane předsedo, členové vlády, zahajuji další jednací den včera přerušené 39. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí, jak bylo řečeno ráno na 37. schůzi Poslanecké sněmovny. Případně mi nahlaste, kdo má náhradní kartu. Potvrzuji, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami sdělenými na 37. schůzi. A nemyslím, že je nutné je opakovat.

Nyní bychom se měli věnovat bodům z bloku třetích čtení. Jedná se o body 146, 149, 150 až 154, 166, 167 a 177. Jedná se o sněmovní tisky 545, 585, 454, 581, 546, 571, 612, 473, 547 a 425.

Mám tady přihlášky k případným změnám programu. První je pan poslanec Votava a poté pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo rozpočtového výboru, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Moc vám děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dovolil bych si požádat o zařazení pevného bodu, a to o Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2016, který máte jako sněmovní dokument 3624, a to na zítřek, to jest čtvrtek, jako první bod po písemných interpelacích, to znamená první bod v 11 hodin, nebo krátce po 11. hodině.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. To znamená, přesun z třetího bodu po písemných interpelacích jako první. Ano? Rozumíme? (Poslanec Votava: Ano, přesně tak.) Protože je to zařazeno řádně od včerejška na schůzi.

Nyní pan poslanec Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Vážený pane předsedající, dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu a i po debatě vlastně včera v grémiu navrhl pevné zařazení bodů, a to bodu číslo 10, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, tisk 304, bodu číslo 11, tisk 458, bodu číslo 12, tisk 497, a bodu číslo 13, tisk 503, jsou to všechno návrhy zákonů z dílny Ministerstva spravedlnosti, vše ve druhém čtení, na dnes, středu 10. 2., jako první body odpoledního jednání, tak jak bylo avizováno, tedy od 15.30.

Dále mi prosím dovolte navrhnout pevně dneska na 18. hodinu bod číslo 17, jedná se o školský zákon, tisk 611, a po něm bod číslo 31, je to novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, sněmovní tisk 543.

A současně mi prosím dovolte navrhnout vyřadit z programu této schůze bod číslo 146, jsou to třetí čtení, podpora malého a středního podnikání, a bod číslo 151, uznávání odborné kvalifikace. Čili vyřadit tyto dva body z programu této schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, prosím, ještě ten zítřek, ještě zopakovat ten první bodík.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Ne. Já jsem se k zítřku nevyjadřoval. Všechno jsem navrhoval, pokud se týká dneška, tedy středy, to znamená první čtyři body z dílny pana ministra Pelikána.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, od 15.30. A potom?

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: A potom na 18. hodinu dnes. (Předsedající: Na osmnáctou.) Ano. Bod číslo 17 a poté bod číslo 31 o ochraně zemědělského půdního fondu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tomu rozumím. Ale pokud je mi známo, tak návrh na 18. hodinu na dnešek byl hlasován včera. (Předseda Faltýnek: To je možné.) Takže to je odhlasováno. (Předseda Faltýnek: Tím pádem je to vyřešeno.) A v tom případě tedy ten zemědělský půdní fond po školském zákonu. (Předseda Faltýnek: Tak, tak, tak.) Ano. Čili po školském zákonu.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobře. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je třeba hlasovat. To hlasováno včera nebylo. (Hlásí se předseda Stanjura.) Omlouvám se, pane předsedo. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuju za slovo. Chtěl bych navrhnout pevné zařazení bodu 177, je to třetí čtení, stavební spoření, za bod 150, což je myslím třetí bod dneska teď v tomto bloku. Takže za bod 150 bod 177, stavební spoření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Čili v podstatě jako čtvrtý bod dnešního odpoledního jednání. Ano, ano. Dobře. Kdo dál k návrhům na změnu programu? Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích.

 

První návrh je předřazení dnešního bodu 3 (Ohlasy v sále: Zítra.) jako bodu 1 na čtvrtek po 11. hodině, to je na zítřejší, čili je to rozhodnutí o zítřku, po písemných interpelacích bychom tedy neměli bod o poskytování dávek a SFDI, ale bylo by hospodaření klubů, bod číslo 205.

Rozhodneme v hlasování číslo 167, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro předřazení tohoto bodu rozpočtového výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 167, z přítomných 157 pro 145, proti nikdo. Návrh byl schválen a budeme ho mít zítra v 11 hodin.

 

Nyní budeme hlasovat o novém návrhu pana předsedy Faltýnka, který se týká pevného zařazení bodu na dnešní 15.30, to znamená na odpolední jednání, pevné zařazení bodů 10, 11, 12 a 13, a to od 15.30 s tím, že zůstává od 18 hodin školský zákon, to je bod číslo 186, a za ním bychom ještě měli zemědělský půdní fond. Ano? (Rozruch zprava.) V 17? Aha, tak to je změna, tak to musíme hlasovat. (Vyjasňování situace.) Bod 17. Dobře. Tak dobře. Bod číslo 17 od 18 hodin, potom zemědělský půdní fond. To je jedna věc. A budeme hlasovat jednotlivě. Čili nejdříve budeme hlasovat - můžeme jedním hlasováním, pane předsedo, body ministra spravedlnosti? (Posl. Stanjura: Ne.) Nemůžeme. Budeme hlasovat jednotlivě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP