(12.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Pevné zařazení bodu číslo 10 - hlasování 168, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 168 ze 161 přítomných pro 92, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Nyní jako pevně zařazený druhý bod dnešního odpoledne je bod číslo 11.

Hlasování číslo 169 jsem právě zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 169 z přítomných 162 poslanců pro 91 poslanců, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Třetí bod odpoledního jednání by byl bod číslo 12.

Jde o hlasování číslo 170, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 170 z přítomných 162 pro 117, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Čtvrtý pevně zařazený bod by byl bod číslo 13, tisk 503.

Rozhodneme v hlasování číslo 171. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 171 z přítomných 163 pro 117, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Máme tedy pevně zařazeny čtyři body na dnešní odpoledne a nyní budeme hlasovat o návrhu na 18. hodinu na zařazení školského zákona. Také platí ta jednotlivost, ano?

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 172 a ptám se, kdo je pro. Je to bod číslo 17. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 172 z přítomných 163 pro 139, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Nyní pevné zařazení po školském zákonu - zákon o zemědělském a půdním fondu.

Zahájil jsem hlasování číslo 173 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 173 z přítomných 163 pro 117, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy návrh na vyřazení bodů, a to bodů číslo 146 a 151. Ptám se, jestli mohu hlasovat najednou. Ano.

hlasování číslo 174 se ptám, kdo je pro vyřazení těchto bodů. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 174 z přítomných 165 pro 129, proti nikdo. Tyto body byly vyřazeny ze schůze.

 

A zbývá nám tedy hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury na zařazení bodu číslo 177 za bod 150, tedy jako čtvrtý bod v bloku třetích čtení.

Zahájil jsem hlasování číslo 175 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 175 z přítomných 165 pro 83, proti 44. I tento bod byl přijat.

 

Ještě pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Abychom zvládli dnes projednat všechny body, které jsme si pevně zařadili, tak já jménem dvou poslaneckých klubů ČSSD a ANO 2011 navrhuji, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. hodině.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Máme procedurální návrh. Rozhodneme o něm v hlasování číslo 176, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 176 z přítomných 168 pro 80, proti 47. Návrh nebyl přijat. Děkuji.

 

Budeme pokračovat, a to rozhodnutím, které tady máme před sebou. Předtím, než zahájím první bod, ještě odcituji návrh omluvy pana poslance Jaroslava Borky, který se omlouvá dnes od 12.30 do konce jednacího dne.

 

A my se budeme zabývat těmi body, které jsme si rozhodli ve třetím čtení. První bod, který máme zařazen na toto jednání, je bod číslo

149.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 585/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místo poslanec Pavel Kováčik a zpravodaj garančního hospodářského výboru poslanec Vlastimil Vozka. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 585/3, který byl doručen dne 10. prosince 2015, čili lhůty byly zachovány. Usnesení garančního výboru máte doručeno jako sněmovní tisk 585/4.

Nejdřív požádám sněmovnu o klid. Prosil bych kolegy v levém koutě a před řečništěm, abychom se uklidnili, a táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane poslanče, máte zájem vystoupit? Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne.

Otevírám rozpravu, do které nemám písemnou přihlášku, ale vidím přihlášku z místa pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP