(15.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Já bych si samozřejmě přál, stejně nepochybně jako pan poslanec Ondráček i další poslanci a poslankyně v této Sněmovně, abychom byli schopni nabídnout konkurenceschopný plat pro nastupujícího policistu, aby k policii šli lidé, kteří s tím spojují své dlouhodobé plány, kteří tam skutečně chtějí pracovat pro zajištění bezpečnosti a chtějí u policie chránit své spoluobčany. Ale musíme se k tomu dostat postupně. Nemůžeme udělat nějaké radikální, jednorázové zvýšení platů jenom u policistů, jenom u nastupujících policistů. Já jsem stoupencem toho, abychom každý rok učinili krok ke zvýšení tarifních platů, a na konci volebního období budeme schopni jasně doložit, jak jsme postupně odměňování policistů zlepšili. Ale není to jenom o tom odměňování. Je to o celkových podmínkách, které jsou pro práci policistů ze strany Ministerstva vnitra a Policie České republiky vytvářeny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, děkuji, tímto je interpelace vypořádána. Dalším interpelujícím je pan poslanec Jiří Valenta, otázka omezování anonymity internetu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, dovolte mi požádat o váš názor na registrované pokusy, prozatím nesmělé, směřující k budoucímu státnímu omezování anonymity internetu. V resortu informačních technologií vyvolala myšlenka podle médií vzešlá přímo z vaší vlády, nazvaná odanonymizování internetu, skutečně velký poprask, což vám na tomto místě jako předseda podvýboru pro ICT průmysl a eGovernment mohu plně dosvědčit. Každému z nás je jasné, že kyberkriminalita je významným společenským problémem dnešní doby, a i vy jste se mohl s některými z jejích projevů a minimálně s některými nepříjemnými dopady seznámit na vlastní kůži. Kyberkriminalita může útočit několika směry, na stát i formou takzvaných kybernetických válek, na jednotlivce, kterým je odcizována identita a osobní údaje následně zneužívané k rozličným podvodným jednáním, anebo na kritickou infrastrukturu, tedy například na atomové elektrárny, nemocnice či vojenské cíle. Může však ale i umožňovat či zprostředkovávat nákup drog, dětskou pornografii, nelegální obchod se zbraněmi, extremismus atd. Na straně druhé státem řízená kontrola, případně jakékoliv omezování svobody internetu jsou přímými zásahy do soukromí občanů a mohou nás tak přiblížit k autoritativním režimům, což byste asi jako sociální demokrat, předpokládám, že tělem i duší, nechtěl. Mohl byste se také teoreticky přiklonit k mezivariantě, tedy k nějaké formě měkčí regulace, jenže ta by se podle odborníků dotkla pouze domácích uživatelů, nikoliv skutečných kyberzločinců. Navíc by i v tomto případě vzrostl stupeň nechtěné státní kontroly doposud relativně svobodného média.

Vážený pane předsedo vlády, prosím tedy nyní nejen o váš osobní názor na tento problém, ale zejména o stanovisko vlády jako vrcholného exekutivního orgánu, tak aby bylo možno do budoucna předejít rozličným spekulacím. Děkuji předem za jasnou a nevyhýbavou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Valentovi a pan předseda vlády je připraven odpovědět. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, předpokládám, že pan poslanec měl ve svém vyjádření na mysli článek, který vyšel v Mladé frontě Dnes 19. ledna letošního roku. Ten článek tam vyšel pod titulkem "Chovanec: na web jen s povolením". Já bych rád zde ocitoval, abych byl přesný, reakci ministra vnitra, který se proti tomuto článku v Mladé frontě Dnes okamžitě 19. ledna ohradil, a chtěl bych tedy uvést na pravou míru tvrzení, která se objevila v Mladé frontě Dnes v této souvislosti.

Ministerstvo vnitra tedy ve svém stanovisku sděluje: Mladá fronta Dnes, konkrétně redaktor Václav Janouš, v úterý 19. ledna zveřejnil hrubě manipulativní text nazvaný "Chovanec: na web jen s povolením". Článek Mladé fronty Dnes podsouvá čtenářům lživé informace o tom, že ministr vnitra chce všem uživatelům rozdat jakési občanky a prosadit, aby lidé mohli na internet jen s povolením. Stejně tak ministr vnitra nikdy neřekl, že by chtěl přístup k internetu omezit. Tyto informace jsou lživé a nikdo z Ministerstva vnitra ani ministr vnitra nikdy nic takového neřekl. Považujeme tedy za nesmyslné dávat snahy o otevření veřejné debaty o bezpečnosti internetu do souvislosti s kroky Číny nebo třeba Ruska, tak jak to učinil redaktor Mladé fronty Dnes.

A dále tedy ještě cituji ze stanoviska Ministerstva vnitra: Ministr vnitra pouze vyjádřil názor, že zřejmě nastala doba otevřít na téma bezpečnosti internetu veřejnou diskusi. Otevřená odborná diskuse, která by se věnovala různým možnostem, jak se bránit působení extremistických hnutí ve virtuálním prostoru, je podle ministra potřebná a nemluví se o ní jen v České republice, ale i v dalších zemích. Ministerstvo vnitra považuje za zarážející, že se Mladá fronta Dnes v době, kdy o bezpečnosti internetu mluví prakticky celý svět, takto explicitně vymezuje proti snahám o boj s internetovou kriminalitou. Tolik tedy citace ze stanoviska Ministerstva vnitra, které v této věci bylo vydáno.

Čili i z toho stanoviska lze jasně doložit a dovodit, že ministr vnitra Chovanec nepřišel s žádným návrhem, jak omezit svobodu přístupu k internetu. Nicméně myslím, že je nám zřejmé, že tady existuje problém. Ten problém se spíše jmenuje ochrana údajů občanů při zveřejňování na internetu, protože obecně platí ochrana soukromí, ta obecně platí také na internet i na provozní a lokalizační údaje. A stejně se to týká i obsahu komunikace, kterou lidé vedou na internetu, dopadá na to listovní tajemství, které je ve většině případů možné prolomit jen se souhlasem soudce. To znamená, že velmi často se dnes i v rámci Evropské unie, jednotlivých zemí řeší problém, kdy si lidé stěžují, že na internetu jsou o nich nepravdivé či neaktuální informace, a velmi často se soudy za tyto stížnosti občanů staví. Takže myslím si, že není možné ignorovat situaci, kdy bohužel technologický pokrok v řadě oblastí, pokud jde o elektronickou komunikaci, předbíhá právo a předbíhá také oprávněný zájem občana na ochraně soukromí.

My si myslíme, že je důvod, abychom na toto téma vedli obecnou debatu, abychom na to vedli odbornou diskusi, ale cílem určitě není omezit svobodu internetu. Cílem je najít takové cesty, abychom omezili možnosti páchat internetovou kriminalitu. A já jsem velmi rád, že Česká republika patří mezi země, které jsou v této oblasti nadprůměrně aktivní. Jsem rád, že se nám podařilo prosadit v uplynulých dvou letech zákon o kybernetické bezpečnosti, že tady máme středisko, které provozuje Národní bezpečnostní úřad a které hlídá všechny incidenty v kyberprostoru, eviduje všechny incidenty v kyberprostoru. Jsem také rád, že Policie České republiky na úrovni celorepublikového útvaru zřídila specializovanou součást Policie České republiky v rámci ÚOHS, kde se experti policie věnují této kriminalitě. Chci také informovat o tom, že už na základě rozhodnutí, která byla učiněna v loňském roce v rámci zvyšování počtu policistů, výrazná část těch nových expertů, kteří budou najímáni k policii na celostátní úrovni, půjde do toho útvaru, který bude bojovat se zločinem na internetu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu premiérovi. Pan kolega Valenta ještě doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji, pane premiére. Víceméně jste mně odpověděl, i když to byla odpověď taková trošku opatrná, ale chápu to. Dovolil bych si vám položit ještě jednu otázku, a to trošku z jiného soudku. Zajímal by mě váš názor, co říkáte na to, že tato informace, správně jste řekl, z jakého článku to pochází, ty informace, o kterých jsem zde hovořil, zajímalo by mě, co říkáte na to, že pochází z tábora vašeho koaličního spojence Andreje Babiše z hnutí ANO, protože ten samozřejmě deník Mladá fronta Dnes vlastní. Takže co mi k tomu můžete říci?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za doplňující otázku. Pan premiér je pravděpodobně také připraven odpovědět. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Tak určitě pokud bych se vcítil do pozice pana ministra Chovance v okamžiku, kdy tedy se ráno podívám na headliny a zjistím, že jsem takto nepravdivě osočen, tak bych si určitě nic pěkného o koaličním partnerovi nepomyslel. Čili minimálně bych to označil za nedostatek solidarity a určitého pochopení v rámci koaliční spolupráce. A po dalším nechci raději pátrat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme pokračovat, interpelace je vyřízena. Nyní pan poslanec Herbert Pavera ve věci čerpání evropských fondů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP