(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu premiérovi. Interpelace je vyřízená. Dalším interpelujícím je pan poslanec Zdeněk Ondráček, který bude interpelovat předsedu vlády ve věci odměňování policistů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, na úvod bych řekl, že pokud zde budu mluvit o policistech, tak částečně myslím také ostatní příslušníky bezpečnostních sborů podle zákona 361.

Jsem velice rád, že vláda České republiky rozhodla o navýšení početních stavů policistů a pro rok 2016 se rozhodla, že nově přijme 850 nových policistů. Nábor to však nebude jednoduchý, protože pokud chci kvalitního člověka, tak ho musím také náležitě odměnit. Pokud se podívám do nařízení vlády č. 286/2015, kterým se stanoví základní tarify pro odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, tak u mladého nastupujícího policisty s maturitou, který splní všechny ostatní podmínky, je plat kolem 15 tisíc hrubého. Pokud by nám sloužil zde v Praze v přímém výkonu, tak má rizikový příspěvek, ještě příplatek 6 tisíc korun, takže jsme na hrubé odměně 21 tisíc plus minus. Pokud nebude v Praze, je to podstatně menší.

Když se podíváte do tramvaje pražské hromadné dopravy, tak uvidíte, že Praha shání také strážníky a nabízí jim nástupní plat 30 tisíc korun plus dopravu zadarmo, příspěvek na bydlení a další. Já se vás, pane premiére, ptám - zamýšlíte se nad přenastavením základních tarifů pro odměňování příslušníků a jaký by podle vás měl být nástupní plat policisty. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k otázce. Pan premiér je připraven k odpovědi. Prosím, pane předsedo vlády.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych na úvod ještě zmínil pár věcí, které se týkají celkového kontextu té otázky, kterou pan poslanec Ondráček položil, protože my jsme v situaci, kdy za prvé postupně zvyšujeme počet příslušníků policie, protože v minulých letech docházelo k výraznému poklesu. My jsme se rozhodli jako vláda, že to změníme. To znamená, měli by přibýt zhruba 4 tisíce policistů. Čili provádíme tento nábor. Současně je dobré poznamenat, že obdobný nábor provádí Armáda České republiky, protože posilujeme i počty příslušníků armády. Vedle toho máme rekordně nízkou nezaměstnanost. Loni jsme měli nejméně lidí bez práce v rámci Evropské unie společně s Německem. To znamená, máme tady nábor k policii, máme tady nábor k armádě, máme tady naštěstí velmi nízkou nezaměstnanost a pak tady samozřejmě máme velké rozdíly z hlediska platů v jednotlivých regionech, to, co pan poslanec zmínil. Rozdíl, který je nejmarkantnější, je v Praze, kde průměrné platy z hlediska regionálních rozdílů jsou mnohem vyšší než jinde, a tady rozdíl nástupního platu k policii a nástupního platu do jiných obdobných zaměstnání je asi největší. Kdybychom se dívali na platy v jižních Čechách nebo třeba na platy v Olomouckém kraji, tak by pravděpodobně ten rozdíl nebyl takový jako u toho příkladu, který se dotkl hlavního města.

Za druhé chci zmínit, že vláda se snaží celkově platy policistů zvýšit, ale nejde jenom o policisty, jde také o další příslušníky ozbrojených sborů. Chci zmínit hasiče. My se snažíme a snažili jsme se vrátit v uplynulých dvou letech policistům a hasičům to, co jim sebrala předcházející vláda Petra Nečase, která snížila tarifní platy o 10 %. My se snažíme postupnými kroky tarifní platy vrátit zpátky. To znamená, že 1. listopadu 2014 se zvýšil základní tarifní plat příslušníka policie o 3,5 %, 1. ledna 2015 se potom tarifní plat zvýšil o 1,5 % a 1. listopadu 2015, tedy loni, došlo ke zvýšení základního tarifního platu o 3 %.

Když se podíváme na to, jak vypadal nástupní plat policisty v roce 2011, tak celkem mohl počítat s částkou 15 820 Kč. To je ten základní tarif, nástupní plat policisty. Od 1. listopadu 2015 ta částka je zhruba necelých 17 tisíc korun. Po ukončení základní odborné přípravy je policista zařazen do třetí tarifní třídy a plat se potom každé tři roky zvyšuje o jeden stupeň. To znamená, je tam platový automat. Pak jsou tam další složky služebního příjmu policisty, se kterými se dá pracovat, to znamená kromě základního tarifu a zvláštního příplatku je to osobní příplatek, odměna, příplatek za službu v zahraničí a příplatek za vedení. To jsou tedy příplatky, které potom ještě ovlivňují celkovou výši platu policisty.

Chtěl bych pana poslance Ondráčka ujistit, že vláda si je vědoma toho problému, který tady dnes je z hlediska konkurenceschopnosti nabídky, která je předkládána ze strany Policie České republiky a Ministerstva vnitra jako zaměstnavatele, i s ohledem na všechny ty faktory, které jsem zmínil. Cílem vlády je, abychom postupně pokračovali i v následujícím období ve zvyšování tarifních platů zaměstnanců veřejného sektoru včetně tarifních platů příslušníků policie.

V uplynulých dvou letech se nám podařilo policii výrazně personálně stabilizovat. Naplnila se volná tabulková místa, snížily se odchody policistů, což je, myslím, velmi důležitá věc. To znamená, zvýšilo se relativní procento zkušenějších policistů, příslušníků sboru. Já jsem přesvědčený o tom, že loňský výborný výsledek, kdy se podařilo meziročně snížit kriminalitu o 14 % v České republice, 14 % je výrazný skok z hlediska snížení kriminality, tak je to také výsledek toho, že se stabilizoval policejní sbor, že jsme ho stabilizovali personálně, že se naplnila postupně volná tabulková místa a že policie je schopna policistům nabídnout i perspektivu postupného zvyšování platů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu premiérovi. Doplňující otázku položí pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ještě jednou děkuji. Pane premiére, všechno, co jste řekl, mně je samozřejmě známo, protože se tím zabývám. Jsem rád, že jste řekl, že sice navyšujete, ale že jste postupně vraceli, ano, vrátili jste to, co bylo odebráno Nečasovou a Kalouskovou vládou, ovšem stále je tady reálný propad mezd příslušníků o cca 9 %, protože mezitím za těch sedm let byla míra inflace. Pokud mluvíte o tom, že se daří náborovat a doplňujete tabulkové stavy, no pokud bychom nechtěli jít úplně daleko, tak pojďme jenom tady za dveře tohoto sálu, kde je ochranná služba. Deset lidí tady tabulkově chybí. A kolik desítek a stovek hodin tady lidé musejí udělat na přesčasech nebo zadarmo, o tom můžeme klidně diskutovat. A já tuto interpelaci dám odpovědnému ministrovi vnitra.

Znovu se vás zeptám na tu konkrétní otázku, na kterou jste mi bohužel neodpověděl, jaký by podle vás měl být nástupní plat policisty. Stačí, když mi řeknete nějakou částku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan premiér má zájem o doplňující odpověď. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já jsem zde před malou chvílí v té první části své odpovědi uvedl, jakým způsobem se platy policistů zvyšovaly v uplynulém období. Myslím, že to je důležitá změna oproti tomu, co jsme tady viděli v minulosti, protože v minulosti policie příliš perspektivu neměla. S čím se policisté setkávali, když nastoupili? Setkávali se s tím, že se snižovaly tarifní platy. Setkávali se s tím, že se rušily policejní okrsky. Snižovala se tabulková místa v rámci policie. Setkávali se s tím, že chyběly peníze na zajištění základního provozu policie. Já si pamatuji, a jsou to tři čtyři roky zpátky, kdy kraje a města přispívaly policii, dávaly dary policii, policejním okrskům, aby policisté vůbec měli na benzin a mohli zajišťovat tu práci, kterou by zajišťovat měli. Já jsem rád, že tyhle věci už jsou minulostí, že policisté nemusí žebrat na radnicích, aby mohli vyjet s policejním vozem z garáže, a že dneska policie má perspektivu, má jasno, kolik lidí bude mít, nabírá nové příslušníky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP