(12.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Táži se, zda má někdo námitku vůči proceduře. Není tomu tak. Dříve než dám o ní hlasovat, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o způsobu procedury.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 146. Přihlášeno je 136 přítomných, pro 136, návrh byl schválen. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Milan Urban: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem A1. Stanovisko hospodářského výboru je kladné. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 147. Přihlášeno je 138 přítomných, pro 91, proti 39, návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Urban: Nyní bychom hlasovali o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 566, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Poprosím stanovisko výboru.

 

Poslanec Milan Urban: Stanovisko výboru je souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 148. Přihlášeno je 140 přítomných, pro 98, proti 36. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím třetí čtení tohoto tisku.

 

Nyní s přednostním právem pan ministr a poté pan poslanec Laudát.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi z tohoto místa poděkovat za vstřícnost tohoto ctihodného shromáždění, že bylo možné projednat tyto dva zákony ve třetím čtení, byť není ani středa ani pátek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové František Laudát. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. My jsme umožnili projednání tohoto bodu. Máte ve Sněmovně většinu a děláte politiku likvidace malých a středních podnikatelů. Je to jenom další v řadě.

Zrekapitulujme si, co jste zatím na podnikatele naložili. Naložili jste kontrolní hlášení. Pokud se někdo domnívá, že to nikoho nebude nic stát, že nebude potřebovat u větších firem další zaměstnance, že OSVČ nebudou platit možná dvakrát tolik, neznám názory jejich účetních, teď jste naložili další zpoplatnění, další finanční závazky nemusí být v řadě případů, sofistikovaných případů, kdy lidi dělají vysoce specializovanou činnost, malé. Chystáte se brutálně prosadit elektronickou evidenci tržeb, což nebudou malé peníze. Není pravda, že to budou jenom jednotlivé tisíce a zanedbatelné a potom náklady každý rok pro živnostníky.

Na rovinu říkám, že děláte politiku, která zlikviduje malé a střední podnikatele. Jsem zvědavý, koho potom budete zdaňovat. Co je tedy fascinující, že vám zatím tato skupina občanů, protože oni většinou nevědí, zajímají se, až když to na ně spadne, pak už tedy bohužel bude pozdě, i podle mé zkušenosti z mně nepochopitelných důvodů zatím fandí. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Laudátovi.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

29.
Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Pavla Blažka, Jany Černochové
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb.,
o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění
zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.
/sněmovní tisk 425/ - druhé čtení

Návrh za navrhovatele uvede pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, Občanská demokratická strana 12. března loňského roku navrhla změnu ustanovení § 5 odst. 12 zákona o stavebním spoření. Naším cílem byla jednoduchá změna, aby akt ukončení smlouvy o stavebním spoření dítěte byl zařazen mezi běžné záležitosti správy majetku, ke kterému není třeba rozhodnutí soudu. Jenom stručně připomenu, že v roce 2014 se problém objevil poprvé, kdy v důsledku soudního rozhodnutí začaly stavební spořitelny odmítat bez souhlasu soudu i přes oboustranný souhlas rodičů, aby byly vypláceny zůstatky ze stavebního spoření s tím, že nechtějí být spoluodpovědné za výsledek, jakým bylo se zůstatkem naloženo.

Návrh Občanské demokratické strany měl jasný cíl, aby tedy nemuselo docházet k rozhodnutí soudu namísto rozhodnutí rodičů, a formálně byl náš návrh velmi jednoduchý. Spočíval ve vložení jednoho slova, a to slova "ukončení" mezi činnosti, které se považují za běžnou správu majetku dětí, což je třeba založení nebo změna smlouvy. Dále připomínám, že v listopadu loňského roku byl návrh zákona v rámci druhého čtení hlasy napříč politickými stranami přikázán ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu a byla zkrácena lhůta na projednání na 30 dní.

Dne 14. ledna tohoto roku ústavněprávní výbor schválil kompromisní pozměňovací návrh, který má následující znění. Cituji: "Ukončení smlouvy pro nezletilého účastníka se považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte, dojde-li k němu po uplynutí doby stanovené v § 12 odst. 2 písm. a); nesouhlasí-li s ukončením smlouvy pro nezletilého účastníka všichni jeho zákonní zástupci, vyžaduje se souhlas soudu."

Tolik kompromisní návrh. Je zcela jasné, co znamená - že smlouvu je možné ukončit po šesti letech a nebude třeba rozhodnutí soudu za podmínky, že souhlasí všichni zákonní zástupci, tedy rodiče, čímž jsou na jedné straně chráněna práva dítěte a na druhé straně rodiče získají právo disponovat s tímto spořením bez podmínky soudního rozhodnutí. Těch šest let je tam z toho důvodu, aby nedošlo k povinnosti vracet státní příspěvek.

Mohu za navrhovatele konstatovat, že považujeme toto znění kompromisního návrhu za přijatelné a jsme připraveni ho podpořit. Chtěl bych ocenit, že napříč politickými stranami došlo k nalezení kompromisního stanoviska, které pomůže odhadem více než 650 tisícům rodin. Jenom doufám, že shoda, kterou jsme tady v této věci zatím nalezli, nás bude provázat jak druhým, tak nakonec i třetím čtením a závěrečným hlasováním.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Petru Fialovi a též optimisticky věřím ve shodu. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru doručena jako sněmovní tisky 425/2 a 3. Nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Vlastimila Vozku, aby nás informoval o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP