(11.50 hodin)
(pokračuje Laudát)

Jestli je to tak důležité, tak nevím, proč to nepřišlo v původním zákonu, ale vlastně pak to přišlo až na hospodářský výbor, jestli tomu rozumím dobře. A dobře, kdyby nebylo zbytí, tak myslím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo prostě vyjednat s financemi jinou úlitbu, daňovou či podobnou, podnikatelům tak, aby nula od nuly pošla. Protože tady pořád jsme v éře, v tomto volebním období, kdy prostě nakládáme, nakládáme podnikatelům další a další věci. Takže určitě pochopíte, že TOP 09 tento zákon nepodpoří. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím. Ano, tak se omlouvám, paní poslankyně Putnová.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, dámy a pánové. Já bych si ten problém dovolila konkretizovat jedním stručným mailem, který mi přišel od známého architekta.

Je tu snaha, aby ze zákona zmizela povinnost bezplatně poskytovat normy, na které odkazují jiné právní předpisy. To by bylo velmi zlé, kdyby to prošlo. Vyhlášky regulují výstavbu velmi často, odkazují se na normy, které nejsou volně přístupné, přestože to zákon ukládá. Občané nemají rovnost před zákonem. Je to letitý problém. Již pan ombudsman Motejl na to odkazoval. Prosím, zamezte tomu.

TOP 09 se o to pokusí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. S přihláškou eviduji ještě pana poslance Hovorku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem tady již v roce 2014 upozorňoval na interpelaci a potom při návrhu státního rozpočtu, že došlo ke zdražení technických norem, resp. k zdražení přístupu k technickým normám nebo platbě za jednu stránku, která se stáhne z webu technického normalizačního ústavu. Chtěl bych říct, že to je krok špatný směrem. Byla zatím snaha vlády zajistit samofinancování tohoto úřadu, ale myslím si, že se tím zvýšily podstatně náklady našim firmám. Možná můžete říct, že to nejsou podstatné náklady a z pohledu celkových nákladů jsou to náklady zanedbatelné, ovšem řada argumentů, která tady zazněla, hovoří spíše pro to, aby ty normy byly snáze dostupné, tzn. aby byly co nejlevnější, případně aby byly zdarma, aby naše firmy měly přístup k tomu, aby mohly porovnávat kvalitu svých výrobků podle technických norem. Navrhoval jsem tehdy i částku, která by zajistila dofinancování normalizačního ústavu, bohužel, tehdy tento pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu neprošel. Tak se stalo, že vlastně normy byly zdraženy v podstatě, když se to tak řekne, o 100 % a se všemi důsledky, které na tu podnikatelskou sféru dopadají.

Tolik jsem chtěl k tomu podotknout. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a eviduji přihlášku pana ministra, poté pana poslance. Prosím, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl říct, že diskuse o poplatku za technické normy je samozřejmě relevantní, ale tu jsme tady absolvovali asi před rokem, rokem a půl, byla na tom koaliční shoda. Dělal jsem to bez nadšení, ale splnil jsem koaliční dohodu. Ale my tady tento problém dnes neřešíme, protože většina technických norem je i nadále zpoplatněna, jak jsme si odsouhlasili, akorát vývojem jednoho soudního rozhodnutí se stalo, že část stavebních norem z toho byla vyloučena. Čili tady jde také o rovnost těch subjektů při přístupu k normám tak, aby některé obory nebyly zvýhodňovány před jinými. A my si nemyslíme, že stavebnictví má být preferováno např. oproti strojírenství, čili my to vracíme do toho v uvozovkách normálního stavu. Já se nevyhýbám debatě o celkové míře zpoplatnění technických norem, ale to je něco, co dneska nedebatujeme. Ten pozměňovací návrh řeší jenom jednu malou specifikou oblast. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem poslouchal debatu předřečníků, argumenty, které tady uváděli. My jsme tady opět ve stavu, kdy to, co má být motorem našeho hospodářství, technická stránka, ať je to stavebnictví, nebo ať je to strojírenství, tak tady slyšíme: maličkost, zdražení norem pro ty firmy, které se tím zabývají, jejich velikost je různá. A my opět házíme klacky pod nohy tomu, co nám dělá hrubý domácí produkt, příjmy do státního rozpočtu. Jestli tady pan ministr Mládek říkal, že se tím ruší zvýhodňování stavebního sektoru oproti jiným, eviduji a registruji, v tom případě pokládám dotaz, proč to neřešíme komplexně.

Naše firmy říkají, ty, které vyrábějí, produkují, a já tvrdím, jsem technik, já to nezastírám, původní profesí, že to je hlavní zdroj pro náš stát příjmů hrubého domácího produktu. Je to maličkost. Teď se sice bavíme o maličkosti, ale je tam další ukázka toho, jak tady i tuto část, která by některým firmám, byť neříkám, že to je úplně v pořádku, jestliže má být jedna část trhu zvýhodněna, nebo toho segmentu zvýhodněna, a druhá ne, tak tohle budeme dělat.

Já jenom připomenu, že my jsme se tady, náš poslanecký klub, v tomto týdnu snažili Poslanecké sněmovně sdělit, že od února budou vypláceny každý měsíc čtyři miliardy korun s velkým otazníkem, jestli tato částka je správná a není nadsazená. A jsme opět u toho, kdy miliardy lítají a malé částky, milionové, budeme z lidí, z firem ždímat. Měli bychom se nad tím opravdu vážně zamyslet, jestli toto je ten správný postup. Já jsem přesvědčen že nikoliv.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Novotného. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, kdykoli diskutujeme o podpoře podnikání, o nejrůznějších programech, o nejrůznějších dotačních titulech, tak je ve vzduchu otázka efektivity. Je velmi obtížně měřitelné, do jaké míry ty obrovské prostředky podnikání reálně napomáhají, napomáhají zaměstnanosti, napomáhají inovacím apod. Tady máme před sebou relativně jednoduché opatření, které je průzračné jak na straně fiskálních dopadů, tj. když to na sebe vezme stát, tak na straně okamžitého efektu ve prospěch, byť části, podnikatelské veřejnosti. V tom smyslu si myslím, že je nejjednodušší ten pozměňovací návrh nepodpořit a zachovat stávající stan, který je vstřícný.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. To byly všechny přihlášky do rozpravy, kterou teď v tomto okamžiku končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Je tomu tak. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Jenom přes veškerou proběhlou debatu bych chtěl požádat o podporu pozměňovacího návrhu tak, jak byl schválen hospodářským výborem parlamentu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním k němu sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, procedura bude naprosto jednoduchá, hlasovali bychom o jednom pozměňovacím návrhu, ke kterému se tady vedla debata, a potom o zákonu jako celku. Snad jen konstatuji, že návrh na zamítnutí nebyl podán. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP