(14.40 hodin)
(pokračuje Havlová)

Proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna projednala bod služební zákon a Energetický regulační úřad a taky bod podpora obnovitelných zdrojů energie v České republice a její zákonnost. Oba body navrhuji zařadit dnes jako další body po navržených bodech kolegů Černocha, Fiedlera, Kádnera a Lanka.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni. A nyní prosím k mikrofonu s dalším návrhem pana poslance Stanjuru. (V sále je velký hluk.) Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl připomenout, že Parlament České republiky má dvě komory - nás a Senát. Chci navrhnout pevně zařadit senátní návrh zákona, ne opoziční. Je to bod 20 - senátní návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi. Už číslo sněmovního tisku 156 říká, že je tady poměrně dlouho.

Jenom vám připomenu některá data na podporu svého návrhu. Tento návrh zákona schválil Senát 18. prosince 2013. Letopočtem už je to tři roky, podle měsíců jsou to dva roky a jeden měsíc. Prvé čtení proběhlo přibližně před rokem, 29. ledna 2014, což bude za tři dny přesně jeden rok. Ne - abych byl přesný, 29. 1. to přišlo do Poslanecké sněmovny. Omlouvám se, bude to tady ležet dva roky. Prvé čtení - poměrně jsme váhali - skončilo 9. prosince 2014, projednávali jsme to jedenáct měsíců. Pak jsme to přikázali sociálnímu výboru a ten svoji práci ukončil usnesením 20. dubna 2015.

Pan senátor Vystrčil, který to má na starosti, přijel dneska kvůli tomu z Vysočiny, protože je předpoklad, že by se to mohlo dneska dostat na pořad jednání, i kdybychom to možná nezařadili. Já navrhuji variantně, abychom tento bod zařadili napevno buď v 16 hodin, a pokud bychom pro to nezískali většinu, tak v 16.30. Myslím si, že po dvou letech bychom to mohli ukončit a zákon by mohl projít druhým čtením, neočekávám žádnou dlouhou debatu, abychom na příští schůzi mohli hlasovat a rozhodnout, zda návrh kolegů ze Senátu podpoříme, či nikoliv.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Posledním přihlášeným ke změně programu je pan poslanec Sklenák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já jsem se přihlásil ke změně programu na poslední chvíli. Nechtěl jsem nic navrhovat, protože kdybychom postupovali, jak jsme si schválili program schůze, tak dnes máme blok druhých čtení a postupně bychom zákony jeden po druhém projednávali a dostalo by se i na senátní návrh o hmotné nouzi i na všechny ostatní, které se zde navrhují předřadit. Ale z opatrnosti, kdyby náhodou některé z těchto zákonů získaly podporu, tak nakonec taky navrhnu jednu změnu, a to je, abychom bod 16, návrh zákona o zdravotních službách, tisk 614, zařadili dnes po pevně zařazených bodech, které případně budou schváleny, protože to je zákon, na kterém velmi záleží. Kdybychom nedělali změny programu, tak by se na něj dostalo, ale pokud budou schváleny některé změny, tak by mohlo být jeho projednávání dnes ohroženo.

Tolik můj návrh. A když mám slovo, tak si dovolím jménem klubu sociální demokracie a ANO 2011 vetovat zařazení všech nových bodů, které byly navrženy.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Tímto jsme vyčerpali všechny návrhy na úpravu programu schůze. Nejprve se tedy budeme zabývat hlasováním o návrhu z grémia. Jenom pro jistotu zopakuji. Za prvé dnes projednat a pevně zařadit body 57, nový bod 63, sněmovní tisk 484, poté body z bloku druhé čtení zákony mimo body 10, 11, 12 a 13, které budou zařazeny na konec bloku druhého čtení, v 15.30 potom přerušený bod 203 - migrační krize. Za druhé ve středu 27. ledna pevně zařadit ve 12.45 hodin body volební, bod 183 a 184.

 

Pokud není námitek, nechám o návrzích z grémia hlasovat najednou. Nevidím námitku, tudíž zavolám kolegy z předsálí, pokud tam někteří jsou.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 74, do kterého je přihlášeno 159 přítomných, pro 143, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat dalšími přednesenými návrhy dle pořadí, v jakém byly předneseny. Nejdříve zde máme návrh pana poslance Vilímce a to je pevné zařazení bodu 97. Je to ve dvou variantách. První varianta je po již pevně zařazených bodech, druhá varianta v případě, že nebude přijato, zítra jako první bod po pevně zařazených bodech.

 

Takže nyní budeme hlasovat o první variantě, to je pevné zařazení tohoto bodu po již pevně zařazených bodech dnešní den.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 75, do kterého je přihlášeno 159 přítomných, pro 46, proti 67. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat druhou variantou, to je pevné zařazení bodu 97 na zítra jako první bod po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 76, do kterého je přihlášeno 160 přítomných, pro 51, proti 70. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní bychom se měli zabývat návrhem pana poslance Černocha. Jelikož je to zařazení nového bodu, nemůžeme se jím zabývat, bylo uplatněno veto. To samé je návrh pana poslance Fiedlera.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem pana poslance Bendy, který navrhuje zařazení bodu 29, je to sněmovní tisk 425, na 26. 1. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 77, do kterého je přihlášeno 160 přítomných, pro 73, proti 68. Návrh byl zamítnut.

 

Další návrh se týká zařazení nového bodu, na to bylo uplatněno veto, to byl pan poslanec Kádner.

 

Dále pan poslanec Martin Lank žádá o přeřazení bodu 119, zákon o azylu, ale mám trošku problém. Podle mě je návrh nehlasovatelný, protože on navrhuje zařadit dnes jako druhý bod a my jsme z grémia zařadili jiné body, nicméně já o tom hlasovat dám.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 78, do kterého je přihlášeno 161 přítomných, pro 35, proti 74. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP