(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Náhradní karta číslo 3 byla vydána panu poslanci Kádnerovi.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Bartošek Jan z odpoledního jednání - pracovní důvody, Berkovec Stanislav - pracovní důvody, Bezecný Zdeněk - pracovní důvody, Dobešová Ivana - zahraniční cesta, Gabal Ivan do 10.30 - pracovní důvody, Havíř Pavel od 17 hodin - osobní důvody, Hovorka Ludvík - pracovní důvody, Kasal David - pracovní důvody, Kolovratník Martin do 12 hodin - pracovní důvody, Komárek Martin - zahraniční cesta, Koníček Vladimír - zahraniční cesta, Matušovská Květa do 13 hodin - pracovní důvody, Nykl Igor - zdravotní důvody, Pěnčíková Marie - pracovní důvody, Pleticha Lukáš do 15 hodin - bez udání důvodu, Procházka Roman od 18 hodin - pracovní důvody, Snopek Václav - osobní důvody, Svoboda Bohuslav do 13 hodin - bez udání důvodu, Vácha František - pracovní důvody.

Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: Sobotka Bohuslav do 13 hodin - pracovní důvody, Brabec Richard - zahraniční cesta, Jurečka Marian do 14. 30 - pracovní důvody, Němeček Svatopluk - pracovní důvody, Pelikán Robert - pracovní důvody, Ťok Dan - pracovní důvody, Zaorálek Lubomír - pracovní důvody.

Připomínám, že na dnešní jednání máme pevně zařazené body. Je to návrh zákona, vrácený Senátem, bod 214, sněmovní tisk 416. Body z bloků třetích čtení - 153, sněmovní tisk 455, 154, sněmovní tisk 456, 155, sněmovní tisk 502, 158, sněmovní tisk 538, 165, sněmovní tisk 462. Poté body z bloku prvních čtení - bod 50, sněmovní tisk 655, bod 45, sněmovní tisk 554, bod 46, sněmovní tisk 555, bod 73, sněmovní tisk 564, bod 35, sněmovní tisk 504. Případně bychom se zabývali dalšími body z bloku prvních čtení - zákony.

S náhradní kartou číslo 6 dnes hlasuje pan poslanec Vondráček.

Nyní zde eviduji přihlášku k návrhu na změnu schváleného pořadu, a to pana poslance Klána. Já ho tímto prosím k mikrofonu, a dříve než vám dám slovo, poprosím sněmovnu o klid.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezký den, kolegyně, kolegové. Navrhuji zařadit na dnes ve 12.45 pevně bod 180, což je volební bod, Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, a bude to volba pomocí hlasovacího zařízení. A jako poslední bod před polední přestávkou. Nějak tak ve 12.45. (Hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já se omlouvám. Já jsem teď neslyšela.

 

Poslanec Jan Klán: Takže ještě jednou. Na dnes ve 12.45 pevně zařadit bod 180, což je volební bod - Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Ještě někdo se hlásí k programu? Není tomu tak. Svolám kolegy z předsálí, pokud tam nějací jsou, a zahajuji hlasování o novém zařazení bodu 180, což je návrh na změnu ve složení v orgánech Sněmovny, který bychom zařadili na dnes na 12.45.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 281, do kterého je přihlášeno 131 přítomných, pro 127, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní přikročíme k projednávání dle programu. Bodem, kterým bychom se měli zabývat je bod 214. Dříve než ho otevřu - jedná se o vratku ze Senátu. Tudíž bychom měli odhlasovat přítomnost pana senátora Radko Martínka.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 282, do kterého přihlášeno 135 přítomných, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Vítám mezi námi pana senátora Radko Martínka. Dobré ráno.

 

Nyní se tedy budeme zabývat bodem

214.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení
výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
(zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 416/5/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 416/6. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. A znovu prosím sněmovnu o klid... Děkuji.

Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, předmětem dnešního projednávání je vládní návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní, sněmovní tisk 416.

Jak jste již všichni obeznámeni, předmětem návrhu je zvýšení procentuálního podílu, kterým se kraje podílejí na výnosu daně z přidané hodnoty ze 7,86 % na 8,92 %, a to s účinností od 1. ledna 2016. Změna zůstává v příloze číslo 1, podle níž se na vymezené části výnosu podílí jednotlivé kraje ČR.

Návrh novely projednal Senát na své schůzi dne 3. 12. 2015 a přijal k němu pozměňovací návrh, který se týká rozpočtového určení daní obcí. Podstatou pozměňovacího návrhu je navýšení podílu obcí na DPH na 21,4 % a paralelní zrušení 30procentního podílu obcí na dani z příjmu fyzických osob z přiznání, který je obci alokován podle trvalého bydliště osoby podávající daňové přiznání. Účinnost těchto opatření se navrhuje od 1. ledna 2017. Jedná se kompromisní variantu, která nespočívá pouze v prostém navýšení podílu obcí na DPH, což bylo obsahem pozměňovacích návrhů předložených v průběhu projednávání tohoto tisku jak na půdě Poslanecké sněmovny, tak i v Senátu. Pozměňovací návrh přijatý Senátem navíc ruší problematický parametr současného systému rozpočtového určení daní, a to 30procentní podíl obcí na daní z příjmu fyzických osob z přiznání.

Příjmem tohoto podílu měly být obce motivovány k tvorbě vhodných podmínek pro rozvoj podnikání. V průběhu času z důvodu přijímání různých legislativních změn však tento parametr přestal plnit svou funkci, což mohu dokumentovat na následujících údajích. Pouze 23 % obcí mělo v roce 2014 nárok na prostředky z 30procentní daně z příjmu fyzických osob v přiznání. 77 % obcí nemělo být na podílu DPPO z přiznání převedeno nic, respektive Finanční správa v počátku roku podíl obcím převedla, ale ke konci roku jej z důvodu přetrvávajícího negativního salda kompenzovala z jiných sdílených daní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP