(9.10 hodin)
(pokračuje Babiš)

Došlo i k poklesu inkasa daně, na kterou je tento podíl navázán. Provedená analýza navíc ukázala, že inkaso z této daně nejen že meziročně klesá, ale na úrovni jednotlivých obcí vykazuje jeho výnos značnou volatilitu, je již nepredikovatelný, a tudíž pro rozpočtové účely obcí naprosto nevhodný. Ministerstvo financí proto s pozměňovacím návrhem souhlasí a dovoluje si vás rovněž požádat o jeho podporu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Táži se zpravodajů, především garančního výboru pana poslance Volného, zda se chce vyjádřit. Prosím, máte slovo. (V sále je silný ruch.)

 

Poslanec Jan Volný: Paní předsedající, kolegové, kolegyně. Tento bod uvedl pan ministr financí.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, ale opravdu ten hluk je velký.

 

Poslanec Jan Volný: Já se připojuji k podpoře senátního návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Táži se zpravodajky dalšího výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, paní poslankyně Věry Kovářové, zda se chce vyjádřit. Nechce. Dobrá. Otevírám tedy rozpravu a v rozpravě jako první vystoupí pan senátor Martínek. Prosím, aby se připravili další poslanci. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Radko Martínek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně poslankyně, kolegové poslanci, je mi ctí, že mohu před vás předstoupit s návrhem zákona, kterým se zabýval Senát ČR a který vám vrátil k novému projednání. Senát k tomu přistoupil z následujících důvodů. Za prvé Senát přivítal zvýšení daňových příjmů pro kraje z DPH a přijal je bez námitek. Za druhé po rozsáhlé debatě navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zvýšit taktéž daňové příjmy pro města a obce, a proto byl nucen vrátit zákon zpět k novému projednání. Pozměňovací návrh, který byl nakonec přijat Senátem, zvyšuje podíl daní obcí na DPH z 21,4 (?) na 21,4 % v kombinaci se zrušením podílu obcí na 30 % daně z příjmu fyzických osob z přiznání, které je alokován dle trvalého bydliště osoby podávající daňové přiznání. Tato změna je odložena s účinností od 1. 1. 2017. Celkový přínos pro obce z tohoto opatření by se měl v nejbližších letech pohybovat mezi jednou až jednou a půl miliardou korun.

Opatření, které ruší příjem 30 % podílu na dani fyzických osob z podnikání, reaguje na skutečnost, že přijímání různých daňových úlev, odpočtů prakticky výrazným způsobem snížilo výběr této daně, takže máme-li porovnávat v minulých letech, tak z původního výběru zhruba asi osmi miliard je dnes výběr zhruba na jedné miliardě korun. Navíc tato daň dlouhodobě, a kdo se tím dlouhodobě zajímá, tak ví, že je velmi nepravidelná, velmi špatně prognózovaná, prognózovatelná. Tímto opatřením se také řeší jedna věc, která, musím říct, senátory velmi trápila, to je skutečnost, že v okamžiku, kdy, a týká se to, vážené kolegyně a kolegové, také vás, když podáváte daňové přiznání, kterým si dáváte například různé odpočty, které v průběhu roku dáváte, jako například různé dary, které dáváte různým sociálním a dalším institucím, a pak si požádáte o odpočet, tak paradoxní je, že to, co se vám vrací do vašich peněženek, tak jde pouze, nebo do této chvíle šlo pouze z kapes vlastní obce, ve které bydlíte. Takže ten stav je natolik neutěšený, že se to týká prakticky 70 % obcí, a dokonce zhruba jedna třetina obcí je na tom tak, že nejenom že nevybírá žádné daně z této, nebo nedostává žádné příjmy z této daně, ale naopak díky těmto vratkám se jí ještě odebírají daně i z ostatních sdílených daní. Takže je evidentní, že tahle situace se musí řešit.

Senát zároveň v doprovodném usnesení žádal vládu, aby v případě přijetí dalších úlev se touto situací zabývala a zabránila tomu, aby tyto úlevy snižovaly dále rozpočty obcím. Z těchto důvodů doporučuji jménem Senátu Parlamentu ČR vrácený tisk ve znění pozměňovacího návrhu schválit. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane senátore, a prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou, která je řádně přihlášena do rozpravy, a po ní se připraví s přednostním právem místopředseda Sněmovny Gazdík. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve výboru pro veřejnou správu se v průběhu projednávání tohoto tisku podařilo schválit pozměňovací návrh, který obcím a městům s účinností od 1. ledna 2016 navyšuje podíl na výnosu daně z přidané hodnoty na 21,4 %. Jejich rozpočty by si tak přilepšily o nějaké dvě miliardy korun, což sice není částka omračující, ale rozhodně ani částka zanedbatelná. Pan ministr financí Babiš s tímto návrhem po celou dobu projednávání nesouhlasil. Mrzelo mě to, protože jsem argumenty, se kterými tak činil, považovala za velmi slabé. Například že obce hospodaří dobře, že mají příliš peněz na účtech. Říkala jsem si, že pramení z toho, že pan ministr nemá vůbec žádnou komunální zkušenost, a proto odůvodněnost požadavku samospráv svým způsobem pochopitelně podceňuje. Přitom hlas bývalých nebo současných komunálních politiků hnutí ANO je natolik slabý, že nedokáže korigovat rozhodnutí nezkušeného pana ministra. Nebyl prostě nikdo, kdo by vykřikl: "Král, respektive ministr je nahý!" Nepřekvapilo mě to. Překvapilo by mě, kdyby tomu bylo naopak. Nicméně pak přišla opravdu neuvěřitelná zpráva. Ministr Babiš v Senátu podpořil pozměňovací návrh, který podíl obcí a měst navýší na 21,4 %. Zpětně si říkám, že ta zpráva byla příliš dobrá na to, aby byla pravdivá. A taky že pravdivá nebyla. Nebo vlastně jen zčásti.

Po seznámení se s pozměňovacím návrhem, který vznikl horkou jehlou na Ministerstvu financí a který horní komora přijala, jsem pochopila, že pan ministr je v zásadě konzistentní. Alespoň se svými dřívějšími postoji, které k otázce novely zákona o rozpočtovém určení daní v posledním roce uplatňuje. Tyto postoje jsou směrem k požadavkům obcí odmítavé až nevstřícné. Pan ministr tak sice není konzistentní s tím, co svému hnutí vepsal do programu, ale vem to čert, to už si stejně pamatuje jen málokdo. Pro zájemce připomínám, že v programu hnutí ANO se hovoří o posilování rozpočtového určení daní pro obce a města a rušení národních dotačních titulů. Nemohu si pomoci, ale mám za to, že v politické praxi je tento program poněkud přehlížen.

To jsem ale lehce odbočila. Zkrátka pan ministr, který obcím přidat nechtěl, je konzistentní, protože navýšení na 21,4 %, a to ještě až od 1. 1. 2017, jednak není žádná sláva a jednak není jasné, jestli vůbec o navýšení v jednotlivých případech půjde. Proč? Toto navýšení je kombinované se zrušením motivační složky 30 % výnosu daně z příjmu fyzických osob z podnikání, které obcím značnou část toho, o co se jejich příjmy navýší, zase odebere. Můžeme se bavit o tom, o kolik přesně obce přijdou. Jestli to bude 80 milionů, jedna miliarda, jedna miliarda 200 milionů nebo třeba mnohem víc. To když se panu ministrovi podaří prosazovat některá navrhovaná opatření, ne že bych po tom zvlášť toužila, to musím přiznat. Paradoxně čím úspěšnější v této oblasti pan ministr bude, tím méně si polepší obce. Zlepšený výběr se projeví už výhradně jen ve státním rozpočtu, což by z pohledu obcí samozřejmě bylo mrzuté. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP