(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře (Pelikáne), jiné členy vlády tady nevidím, zahajuji třetí jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám.

Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Margita Balaštíková od 14 hodin z rodinných důvodů, Jan Bartošek z pracovních důvodů na celý den, Marie Benešová do 11 hodin z pracovních důvodů, Adolf Beznoska celý den z pracovních důvodů, Jaroslav Borka z pracovních důvodů na celý den, Jan Farský z osobních důvodů také na celý den, od 16 hodin Radim Fiala z pracovních důvodů, Stanislav Grospič do 13 hodin z pracovních důvodů, Gabriela Hubáčková je na zahraniční cestě, paní poslankyně Jermanová ze zdravotních důvodů na celý den, do 10.30 z pracovních důvodů David Kasal, na služební cestě je Petr Kořenek, do 11.30 Věra Kovářová z pracovních důvodů, do 9.45 Květa Matušovská z osobních důvodů, Jiří Mihola je na služební cestě, ze zdravotních důvodů se omlouvá Igor Nykl, z osobních důvodů Herbert Pavera, z pracovních důvodů Gabriela Pecková, Anna Putnová je na zahraniční cestě, Adam Rykala z osobních důvodů na celý den, Martin Sedlář na zahraniční cestě, Karel Tureček bez udání důvodu, Dana Váhalová je na zahraniční cestě, František Vácha z pracovních důvodů, Helena Válková do 13 hodin z pracovních důvodů, od 12 do 21 hodin z pracovních důvodů Miloslava Vostrá, Vlastimil Vozka z pracovních důvodů na celý den, Kristýna Zelienková od 14 do 22 hodin z pracovních důvodů, Jiří Zemánek z pracovních důvodů na celý den, Jiří Zlatuška je na zahraniční cestě.

Z členů vlády se omlouvají Bohuslav Sobotka, který je ještě na zahraniční cestě, do 18 hodin z pracovních důvodů Andrej Babiš, z pracovních důvodů Jiří Dienstbier, Jan Mládek je ještě na zahraniční cestě stejně jako Svatopluk Němeček a Karla Šlechtová, Lubomír Zaorálek ze zdravotních důvodů. Ostatní ministři by měli být přítomni.

Písemně mi byla doručena ještě omluva pana poslance Zavadila od 9 do 13 hodin. Včera byla ještě doručena také písemně omluva paní poslankyně Marty Semelové.

 

Budeme se zabývat podle programu a podle zákona o jednacím řádu bodem

211.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Upozorňuji, že do 11 hodin je možno předat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování ověřovateli této schůze.

Přistoupíme k projednávání bodu 211. Na pořad 36. schůze bylo předloženo celkem sedm odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. První takovou odpovědí je odpověď ministra financí a místopředsedy vlády Andreje Babiše na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci studie firmy BDO k tisku 513. Je to sněmovní tisk 586 a jde o přerušený bod. Takže se ptám pana poslance Zbyňka Stanjury, co navrhuje vzhledem k tomu, že pan ministr Babiš se omluvil do 18 hodin. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Situace se opakuje. Já myslím, že ta interpelace přišla na pořad minimálně dvakrát nebo třikrát. Nezbývá mi nic jiného než navrhnout Poslanecké sněmovně přerušit projednávání této interpelace, protože pan ministr financí je dnes omluven.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O návrhu na přerušení bychom hlasovali. Já zagonguji, abychom získali dostatečný počet poslanců a poslankyň, abychom mohli rozhodnout o návrhu na přerušení. (Chvíli čeká, v sále je málo poslanců.)

Mám tedy přihlášený dostatek, ale pro jistotu vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, aby potom všechna přihlašovací místa poslanců byla funkční. Ještě hlasovat nemůžeme, protože potřebujeme 67 přihlášených. (Počet přítomných na světelné tabuli je 64.) Ještě počkám.

Ještě budu konstatovat došlé omluvy. Ministr zemědělství Marian Jurečka se omlouvá z dnešního jednání do 10 hodin. Pan poslanec Ondřej Benešík od 9 do 10 hodin, paní poslankyně Nina Nováková do 13 hodin a pan poslanec Karel Schwarzenberg je na pracovní cestě.

 

Můžeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan poslanec Stanjura v hlasování pořadové číslo 34, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení projednávání té interpelace. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 34, z přítomných 79 pro 78. Projednávání této interpelace bylo přerušeno.

 

Budeme pokračovat. Požádám o krátkou výměnu v řízení schůze pana kolegu Gazdíka, protože další interpelací je moje interpelace na pana ministra Pelikána.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré ráno. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán odpověděl na interpelaci pana poslance Vojtěcha Filipa ve věci privatizace státního podniku Mototechna České Budějovice. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 603. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno. Já otevírám rozpravu a poprosím pana poslance Filipa. Prosím, pane poslanče.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády, já jsem interpeloval pana ministra spravedlnosti ve věci privatizace bývalého státního podniku Mototechna České Budějovice. Vycházím z toho - nebudu opakovat to, co je napsáno v textu interpelace a v odpovědi -, že ve skutečnosti po prověrce skončené věci, kterou provádělo Nejvyšší státní zastupitelství, bylo konstatováno, že při původním šetření té privatizační kauzy Policie České republiky konstatovala, že nedošlo k porušení právních předpisů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP