Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

211.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Upozorňuji, že do 11 hodin je možno předat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování ověřovateli této schůze.

Přistoupíme k projednávání bodu 211. Na pořad 36. schůze bylo předloženo celkem sedm odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. První takovou odpovědí je odpověď ministra financí a místopředsedy vlády Andreje Babiše na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci studie firmy BDO k tisku 513. Je to sněmovní tisk 586 a jde o přerušený bod. Takže se ptám pana poslance Zbyňka Stanjury, co navrhuje vzhledem k tomu, že pan ministr Babiš se omluvil do 18 hodin. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Situace se opakuje. Já myslím, že ta interpelace přišla na pořad minimálně dvakrát nebo třikrát. Nezbývá mi nic jiného než navrhnout Poslanecké sněmovně přerušit projednávání této interpelace, protože pan ministr financí je dnes omluven.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O návrhu na přerušení bychom hlasovali. Já zagonguji, abychom získali dostatečný počet poslanců a poslankyň, abychom mohli rozhodnout o návrhu na přerušení. (Chvíli čeká, v sále je málo poslanců.)

Mám tedy přihlášený dostatek, ale pro jistotu vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, aby potom všechna přihlašovací místa poslanců byla funkční. Ještě hlasovat nemůžeme, protože potřebujeme 67 přihlášených. (Počet přítomných na světelné tabuli je 64.) Ještě počkám.

Ještě budu konstatovat došlé omluvy. Ministr zemědělství Marian Jurečka se omlouvá z dnešního jednání do 10 hodin. Pan poslanec Ondřej Benešík od 9 do 10 hodin, paní poslankyně Nina Nováková do 13 hodin a pan poslanec Karel Schwarzenberg je na pracovní cestě.

 

Můžeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan poslanec Stanjura v hlasování pořadové číslo 34, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení projednávání té interpelace. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 34, z přítomných 79 pro 78. Projednávání této interpelace bylo přerušeno.

 

Budeme pokračovat. Požádám o krátkou výměnu v řízení schůze pana kolegu Gazdíka, protože další interpelací je moje interpelace na pana ministra Pelikána.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré ráno. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán odpověděl na interpelaci pana poslance Vojtěcha Filipa ve věci privatizace státního podniku Mototechna České Budějovice. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 603. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno. Já otevírám rozpravu a poprosím pana poslance Filipa. Prosím, pane poslanče.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády, já jsem interpeloval pana ministra spravedlnosti ve věci privatizace bývalého státního podniku Mototechna České Budějovice. Vycházím z toho - nebudu opakovat to, co je napsáno v textu interpelace a v odpovědi -, že ve skutečnosti po prověrce skončené věci, kterou provádělo Nejvyšší státní zastupitelství, bylo konstatováno, že při původním šetření té privatizační kauzy Policie České republiky konstatovala, že nedošlo k porušení právních předpisů.

Při té prověrce ten druhý vyšetřovatel konstatoval, že došlo k porušení právních předpisů, a že tedy došlo k trestnému činu, který souvisel s privatizací, s tím, že je samozřejmě na orgánech činných v trestním řízení, aby rozhodly, zda dále pokračovat, nebo nikoli.

Rozumím tomu, že privatizace z roku 1994-1995 je věc, která hraničí právě s promlčením, a mě v odpovědi pana ministra zajímalo, zda na to bude vztahovat ustanovení trestního zákona, to znamená, že ty věci, které se týkají privatizačních kauz, se nepromlčují po dobu 20 let, a jestli tedy po tom zjištění Nejvyššího státního zastupitelství bude požadovat od orgánů činných v trestním řízení, aby se v trestním řízení vůči těm, kteří nezaplatili ten privatizovaný podnik - to je jedna věc, to znamená nikdy nezaplatili tu věc. Shrnu to jednoduše - ti, kteří privatizovali, vytvořili společnost s ručením omezeným, ta nabyla majetek bývalého státního podniku Mototechna, oni přes vietnamského státního příslušníka, který nikdy nebyl podle sdělení Cizinecké policie v České republice, prodali sami sobě tu společnost a už jako vlastníci nové společnosti začali provozovat, rozprodali část toho nemovitého majetku, kdy nikdy nezaplatili daň z převodu nemovitosti, nechali to zaplatit ze zákona zákonnému ručiteli za tu daň. Čili ti další čtyři podnikatelé, kteří provozují na části toho areálu svou podnikatelskou činnost - mezi nimi je i zmíněný Ing. Václav Princ - museli zaplatit daň z převodu nemovitosti za toho, kdo to měl v povinnosti. Ti státu nic nedluží, ti čtyři podnikatelé včetně Václava Prince. A Václav Princ byl ten, který svým způsobem tvrdošíjně trval na tom, aby orgány činné v trestním řízení v podstatě, když on byl schopen dohledat, kdo je vlastníkem a jakým způsobem to přeprodali, aby se tím orgány činné v trestním řízení zabývaly. Když tedy došlo k té prověrce skončené věci Nejvyšším státním zastupitelstvím, očekával jsem, že orgány činné v trestním řízení budou pokračovat v šetření a na zjištění, že došlo k porušení právních předpisů, že byl spáchán trestný čin, budou požadovat potrestání viníků. Není tomu tak.

Smyslem mé interpelace je to, jestli Ministerstvo spravedlnosti udělalo nějaké kroky, kterými by donutilo orgány činné v trestním řízení, to znamená systém státního zastupitelství, systém policie, kde samozřejmě to můžou udělat jenom prostřednictvím dozorového státního zástupce orgány činné v trestním řízení, aby pokračovaly a potrestaly viníky této privatizační kauzy.

V odpovědi pan ministr říká, že s tím nejde nic dělat, protože je to promlčeno. A já se ptám, jakým způsobem se to dál bude probírat. Jestli bude použito ustanovení o tom, zda jde o podvod, který byl součástí samotné té privatizace, to znamená, že oni to udělali už s úmyslem v tom samotném privatizačním projektu. Na to, žel, tedy odpověď nemám. Myslím si, že pan ministr zná tu kauzu poměrně dobře, protože ho s tím otravuji již delší dobu, a že je schopen Poslanecké sněmovně odpovědět na tuto jedinou věc, která nás musí jako zákonodárce zajímat, protože takových kauz, kterým hrozí promlčení v roce 2015, resp. 2016, není úplně málo a je samozřejmě možné, že se nás začnou lidé ptát jako poslanců na to, co s tím děláme, aby ta promlčecí doba např. neskončila pro ty privatizace z roku 1996 v příštím roce, a jestli nemáme v úmyslu např. tu promlčecí dobu prodloužit ještě o pět let, jak už jednou se tady v roce 2011 nabízelo, ale žel to tedy nedopadlo.

V tomto ohledu si myslím, že je potřeba, aby odpověď od pana ministra byla, nebo jestli chystá samo ministerstvo - a to je ta jediná doplňující otázka, kterou jsem nepoložil v té písemné interpelaci - jestli chystá ministerstvo např. novelu trestního zákona, trestního řádu v této věci, aby se to lépe vyšetřovalo a mohlo také i po vyšetření těch skutečných důkazů potrestat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu místopředsedovi Vojtěchu Filipovi. Poprosím o odpověď pana ministra. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ta kauza skutečně je problematická. Ztotožňuji se s panem poslancem, že to je jeden z případů, kdy orgány činné v trestním řízení nebyly hodny svého jména a byly to spíš orgány nečinné v trestním řízení a prostě selhaly.

Na druhé straně tak jak jsem se s tou kauzou seznámil, obávám se, že už s tím opravdu dnes asi nikdo nic neudělá. To, o čem pan poslanec hovořil, čili o té poslední kontrole skončené věci a z toho vzniklých úkolů, které nejvyšší státní zástupce uložil tomu "vyšetřujícímu" nebo dozorujícímu státnímu zástupci, tak to byla právě tedy povinnost zabývat se otázkou, zda není možné dovodit úmysl již na tom začátku, podvodný úmysl již na tom začátku, v okamžiku privatizace, protože to by umožnilo doopravdy použít tu dlouhou promlčecí dobu, a tím by vůbec bylo možno ještě něco dělat. Protože připomínám, je to prostě dvacet let starý příběh. Bohužel, předmětný státní zástupce dospěl k závěru, že není schopen důkazně unést takové dovození úmyslu podvodného již od počátku. Čili v podstatě jde o to, zda by se podařilo prokázat těm lidem, že oni už když podávali privatizační projekt, tak za to nikdy nechtěli zaplatit a už měli vymyšlené, že nějakým způsobem utečou, aniž by platili. Čili dospěl k závěru, že to důkazně neunese, a tento jeho závěr byl překontrolován všemi dalšími instancemi a všechny ho shledaly alespoň formálně bezvadný. Jak víte, já jako ministr tam žádný instrument nemám, nemohu, i kdybych si myslel něco jiného, nemohu někomu nařizovat, aby se tím řídil.

Nemáme v úmyslu navrhovat prodloužení té dvacetileté promlčecí doby, protože naše zkušenosti z těchto případů nám ukazují, že již dnes je to marný boj. Prostě promlčecí doby existují z řady důvodů, ale jedním z těch nejdůležitějších je to, že s plynutím času se zhoršuje důkazní situace - svědci zapomínají, listiny se ztrácejí, notoriety mizí, takže když je věc stará, tak je ještě mnohem obtížnější ji vyšetřovat, než když byla nová. A vyšetřovat dvacet let staré věci dnes je prostě nesmírně obtížné a nebude to s dalším časem už lepší.

Takže myslím, že co se nepodařilo dotáhnout do dneška, ono se v podstatě nic nepodařilo dotáhnout, ale tento problém, který tu vznikl před dvaceti lety, dnes podle mého přesvědčení už nikdo nenapraví. Je mi smutno z toho, že to musím říci, protože si myslím, že každá trestná činnost má být trestána, a nelíbí se mi, když se někde hovoří o tom, že tehdy prostě taková byla doba, že to prostě byla nějaká divoká devadesátá léta. Vadí mně, že dnes spousta našich ctihodných občanů si tady pyšně vykračuje s majetky nabytými jasnou trestnou činností, ale zároveň jsem přesvědčen, že dnes prostě s tím nic neuděláme a že koneckonců je možná důležitější, abychom alespoň vyšetřovali to, co se děje dnes, nebo to, co se stalo před pěti lety, před deseti lety, a to, co je dvacet let staré, už prostě nechali spát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministru financí. Dalším řádně přihlášeným je pan místopředseda Filip. Pardon, pane ministře. Zatím spravedlnost. Ano. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já přesně ocituji to, co mi pan ministr napsal, předtím, než řeknu ten svůj návrh. O tom, že postup orgánů činných v trestním řízení nebyl vždy zcela v souladu se zákonem a s účelem trestního řízení, svědčí výsledky kontrol skončené věci, s čímž jsem byl seznámen, a dovolím si je odkázat.

Je zřejmé, že v prvotním stadiu prověřování věci bylo dokazování zaměřeno příliš úzce, takže nepostihlo celý předpokládaný rozsah trestné činnosti, na což Nejvyšší státní zastupitelství dne 19. 5. 1999 podřízené složky upozornilo. Přesto došlo k tomu, že majetkové převody ze společnosti Thorn Plzeň s.r.o., následně MD, ten první převod byl z Thorn Plzeň na Thorn Autotechnik - to byl ten převod přes toho Vietnamce, to bylo opravdu nerozpoznatelné orgány v trestním řízení, ta liknavost byla šílená, nešlo to bez toho, aniž by tam měli někoho na státním zastupitelství, a nikdo nebyl za to vyhozen! - se nepodařilo včas rozkrýt a výsledky právní pomoci do Lichtenštejnska byly obstarány až po uplynutí promlčecí doby. Pochybil vyšetřovatel, pokud včas neodhalil, že vlastníci společnosti MD je převedli na tzv. bílého koně bez odůvodnění usnesení o odložení věci dne (nesroz.) 6. 1998. Procesně mělo dojít ke spojení prověřování trestních oznámení poškozených Prince, Čejky, Pavelcové a Macháčka s šetřením trestního oznámení Konsolidační banky. V pořadí první ve věci nařízená kontrola skončené věci z roku 2004 se bohužel nezaměřila na prvotní genezi celé věci a skutečně důslednou kontrolu skončené věci zařídil až současný státní zástupce dr. Pavel Zeman. Já bych mu za to chtěl poděkovat. Ale bohužel to znamená, že pokud pan ministr ani neuvažuje o tom, že by alespoň prodloužil tu lhůtu, že by Ministerstvo spravedlnosti navrhlo Poslanecké sněmovně prodloužení té promlčecí doby alespoň o pět let, abychom se mohli nad takovými případy zamyslet a znovu je prověřit, kdy dojde k některým důkazům, tak samozřejmě budeme tím, že řekneme ano, to se nakradlo, to jim zbývá, a my jsme všichni za hlupáky. Ale já za hlupáka být nechci!

Takže já nesouhlasím s doplňující odpovědí pana ministra spravedlnosti, protože jsem očekával, že například na Ministerstvu spravedlnosti existuje nějaká studie na změnu trestního zákona prodloužení promlčecí doby alespoň na 25 let v těch kauzách, které se týkají těch zločinů, které byly spáchány v rámci privatizace v devadesátých letech. Já bych nerad, aby si ze mě ti lidé dále dělali legraci. Opravdu bych to velmi nerad. Takže navrhuji Poslanecké sněmovně, aby odpověď na moji interpelaci Poslanecká sněmovna panu ministru Pelikánovi odmítla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji a zapisuji si tento návrh. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Opálka, po něm pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, kdyby to umožňoval jednací řád, tak bych navrhl, aby se tímto bodem zabýval klub ANO. Pan ministr je ministrem za ANO. ANO šlo do voleb s tím, že se vypořádá s nešvary, i minulými, a tady vlastně zavíráme oči nad tím, že se zhaslo. Já nevím, jestli v budoucnu bude někdo muset vyhlásit tuto situaci za režim zlodějský a na základě toho zřídit nový vyšetřovací orgán, který se tím bude zabývat, a promlčení padne, ale přece nemůžeme tak jenom říci, s tím už holt nejde nic dělat. Já vím, že to je jeden případ ze statisíců, ale pane ministře, to opravdu nebylo obratně politicky řečeno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Faktická poznámka pana poslance Štětiny, potom pan ministr Pelikán.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den. Vážené dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, já budu hovořit trochu déle. Nevím, jestli mi to umožní - Dvě minuty jsou to? (Dvě minuty.) Tak to je málo. Já jsem šel do parlamentu z toho důvodu, že jsem si myslel, že se dá bojovat proti korupci. Nedá! V tomto státě se kradlo, krade a bude krást, pokud se nezmění zásadní přístup k těmto zlodějnám. Všichni předřečníci, a já se musím trochu zastat i pana ministra, protože z jeho odpovědi jsem nevyčetl, že by nechtěl, ale on nemůže, a teď je otázka, jestli nechce. Ale já myslím, že chce, ale on skutečně nemůže.

Včera naštěstí jedna veliká kauza, o které se hovoří deset let, byla konečně odsouzena. Ale já jsem zvědav, jaké zase další okolnosti budou, a zase bude zproštěn. V tomto státě, mám takový pocit, existuje takový systém, kterému jsem si já vnitřně řekl, je to tzv. korupční právo, do kterého jsou zařazeny stínově, jako to je v některých státech, které nebudu nazývat, že prostě je to všechno spolčeno dohromady a vždycky se někdo dohodne. Když už to vypadá, že prostě ta kauza by mohla být odsouzena, tak najednou se vyžádá revizní posudek od jakéhosi znalce, který se zásadním způsobem liší od oficiálních posudků, a takhle to jde stále dokola.

Pokud jste, kolegové, tady seděli v minulém volebním období, tak jste jistě mohli zaregistrovat, dvakrát jsem interpeloval pana ministra spravedlnosti a pana ministra vnitra a paní místopředsedkyni vlády pro legislativu a boj proti korupci, kde jsem nazval některé kauzy a vyjmenoval přesně, a že by mě zajímalo, kdo žaloval, kdo vyšetřoval, kdo soudil a kdo zprostil a jak to bylo ukončeno. Nikdo mně neodpověděl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, přihlásil jste se k faktické poznámce. Nikdo vám nebrání přihlásit se ještě jednou k normální, ale nemohu změnit vaši vůli.

 

Poslanec Jiří Štětina: Ale já myslím, že jsem řekl to, co jsem chtěl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr Pelikán. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Já musím reagovat na kritiku, která tady zazněla o tom, že to bylo politicky neobratné. Možná to bylo politicky neobratné, ale já tady nebudu politicky obratně lhát. Ano, můžeme si prodloužit promlčecí dobu o dalších pět let, můžeme si ji každých pět let prodloužit o dalších pět let, protože se každých pět let ukáže, že se zase nic nevyšetřilo. Protože tak to prostě je.

Jednak na těch okresních státních zastupitelstvích sedí stále stejní okresní státní zástupci, kteří tam seděli v těch 90. letech. A jestli si myslíte, že dnes ty věci umějí vyšetřit lépe, než je uměli vyšetřit tehdy, tak tedy neumějí. A jestli si myslíte, že dnes chtějí je vyšetřit lépe, než je chtěli vyšetřit tehdy, tak tedy nechtějí. (Šum a neklid v levé části jednací síně.) A na tom se, zdá se, ještě nějakou dobu nic nezmění.

Jsem zvědav, až tady bude za pár měsíců náš nový zákon o státním zastupitelství, který má nějakým způsobem tu soustavu zjednodušit tak, aby konečně začala směřovat k nějaké kvalitě a byla schopna dělat nějakou práci, tak zda tedy jej budete podporovat. Doufám, že ano. To, že prostě po dvaceti letech svědci začínají umírat a že to, že říkají, že si nic nepamatují, už začíná dokonce znít i věrohodně, to je prostě také pravda. Takže pokud tato ctihodná Poslanecká sněmovna se rozhodne, že nemajíc dost politické odvahy navrhne další prodloužení té promlčecí doby, tentokrát na pětadvacet let, já proti tomu nic nemám. Zároveň stejně tak jako to dělám dneska, kdy tyto případy, když se mi dostanou na stůl, tak je sám studuji a diskutuji většinou s nejvyšším státním zástupcem a skutečně se snažím všemi silami napomoci tomu, aby se tam ještě něco udělalo. Tak to tedy, pokud tam zrovna budu, budu dělat i v tom dalším prodlouženém období. Ale prostě vám říkám, je to marné, je to falešné, je to obelhávání sebe sama. (Ojedinělý potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Pelikánovi. Budeme pokračovat ještě faktickými poznámkami, ale nejdřív ještě budu konstatovat: náhradní kartu číslo 6 má paní poslankyně Jana Lorencová, omlouvá se z dnešní schůze paní ministryně Marksová, dále se omlouvá panu předsedovi pan ministr Milan Chovanec, od 10 do 13 se omlouvá pan poslanec Jaroslav Holík a pan ministr Stropnický do 11 hodin.

Nyní faktická poznámka poslance Mackovíka, poté pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Stanislav Mackovík: Pane ministře, pane předsedající, dámy a pánové, já jsem trochu šokován, ale na druhou stranu jsem rád, že zde z úst zástupce vlády zaznělo, že státní zástupci v tom tedy jedou také od 90. let a že nejsme schopni právní systém v České republice narovnat tak, aby skutečně právo bylo prosazováno bez ohledu na to, kdo za kterou kauzou stojí. Je šokující, že se zde dozvídáme tu pravdu, kterou jsme si mysleli, protože mnoho státních zástupců se skrývá za takzvanou nezávislost, a proto v podstatě vydávají ta rozhodnutí, která vydávají. Ale ptám se tedy: bude nějaká reforma v rámci státního zastupitelství, aby toto bylo jednou provždy zastaveno, aby se nám pak nemuselo dít to, co se děje, že tady slyšíme, že státní zástupci to nevyšetřují, protože už u toho byli v počátku té trestní kauzy? Děkuji. (Slabý potlesk z levé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Mackovíkovi. Další faktická poznámka: pan poslanec Zdeněk Ondráček a poté pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, jsem rád, že pan ministr konečně řekl tu pravdu, která tady je, a to znamená o tom neskutečném nepořádku, který je ve všech orgánech činných v trestním řízení počínaje policií a konče státními zastupitelstvími a soudy.

Na předchozí dotaz kolegy Mackovíka mohu odpovědět, že nic se konat nebude, protože pan ministr předkládá nový zákon o státním zastupitelství, kde současný stav chce zakonzervovat, a víceméně pokud státní zástupce by neprokazoval svoji odbornost, tak ho maximálně přeloží někam jinam, místo aby ho vyhodil. Takže to jenom tak, abychom věděli, kam naše justice směřuje.

Pane ministře, myslím, že by bylo dobré, kdybyste si tato slova, která jste pronesl, dali jako svoje hnutí do příštího volebního programu, protože jsou absolutně v rozporu s tím, co jste slibovali občanům této země a proč jste se do této Poslanecké sněmovny dostali. Prostě vy s korupcí a s tím šlendriánem, který tady je a byl, bojovat nechcete! Děkuji. (Slabý potlesk z levé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Karel Fiedler také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Já bych měl dotaz na pana ministra a je to reakce na to, co tady zaznělo od mých předřečníků.

Vy jste tady, pane ministře, řekl, že tam jsou pořád stejní zástupci, častokrát pořád stejní vyšetřovatelé, že se to nevyšetřilo, že se to nevyšetří. Já nejsem z právního prostředí, ale poslouchám to jako občan, jako neprávník. Mám tomu rozumět tak, že kdyby tam byli jiní státní zástupci, že by se ty věci tedy pohnuly jinak? To je ale - kýváte hlavou - to je v tom případě velmi špatné. A musím opět zareagovat na to, co tady řekli předřečníci nebo předřečník: vy jste přece šli do té politiky s něčím jiným, abyste to změnili. Tak neslibujte!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Schwarz, také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý den, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já ne že bych se chtěl zastat pana ministra, ale jsem rád a jsem hrdý na to, co řekl. On si tady nebral servítky a řekl přesně, že ví, jaký řídí resort, ví, jaký má nepořádek v resortu. Abychom ho tady kárali... Někteří, vy, co jste tady seděli, kteří jste tady takové zákony schválili, někteří jste s nimi i pracovali, kolego (řečník se dívá doleva) prostřednictvím pana místopředsedy. Já také jsem pracoval a myslím, že jsme se dokázali, i pan kolega Štětina, když jsme zkoušeli a pracovali na kauze Opencard, chtěli jsme zkusit i další kauzy tady odhalit. Vždyť vy sami nám také pro to nezvedáte ruce někteří, abychom mohli, ANO, dokázat, že umíme některé věci vyšetřit. Kdopak nám zvedl ruku, když jsme chtěli čtyřicetsedmičku a další ty věci, Blanku? Nikdo. Nebo vždycky to je tak, aby se náhodou nepovedlo to co v Opencard. Ukázat, že je bordel na státním zastupitelství, bordel u policie. A já jsem pyšný na pana ministra, že řekl, že ví, že státní zástupci jsou někteří, jací jsou, a mohl by tak pokračovat. Ale nezlobte se, myslíte si, že sám zmůže něco proti molochu, který tady existuje několik desítek let? Nezmůže chudák nic! My mu musíme pomoct, my, co tady všichni sedíme. Ale ne kecama s odpuštěním, ale tím, že uděláme něco, aby se to tady změnilo. Zatím jsme neuměli změnit ani jednací řád, jak říkáte vy rádi, ctihodné Sněmovny. Takže vůbec nejednáme, jenom se tady zdržujeme. Děkuji. (Slabý potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Nyní ještě pan poslanec Ondráček k nové faktické poznámce. Další faktická poznámka pana poslance Opálky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Já ke kolegovi Schwarzovi - co se týká D47. My jsme vám vyšetřování D47 odsouhlasili a hlasovali jsme pro. To, že vy tady nejste, dvě vládní strany, schopni se dohodnout, kdo tomu bude předsedat, a tři čtvrtě roku, možná už tři čtvrtě roku se tady dohadujete, a proto to tady visí - tak se domluvte mezi sebou. Vy jste koalice a domluvte si, jestli to bude vyšetřovat předseda od vás, anebo ze sociální demokracie. A jestli nejste schopni se domluvit, tak to dejte tomu, kdo to navrhl. A myslím, že to byl v tomto případě Úsvit.

A jestli tady bráníte pana ministra, že on je sám - no, sám je na tom ministerstvu. Ale vás je tady čtyřicet sedm. Tak pojďte teď ukázat, že s tím chcete bojovat, a zvedněte ruku pro to, co navrhuje místopředseda, to znamená odmítnout tu interpelaci, nebo spíš její odpověď, protože ta odpověď je prostě špatná. A pokud bychom zvažovali prodloužení promlčecí lhůty, tak je také potřeba, pane ministře, přiznat, že existují nějaké stavěcí doby, stavěcí lhůty. To znamená, pokud vyšetřovat budeme, tak ta promlčecí lhůta se přerušuje. Děkuji. (Slabý potlesk z levé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Nyní pan poslanec Opálka. Ne, odhlásil se z faktické poznámky. Nemám nikoho přihlášeného, končím tedy rozpravu této věci.

 

Budeme hlasovat o návrhu, který jsem podal. Hlasování pořadové číslo 35, které by znamenalo, že by pan ministr měl znovu odpovědět.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 35 a ptám se, kdo je pro návrh, aby byla ta odpověď odmítnuta. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 35 z přítomných 98 pro 39, proti 15. Návrh nebyl přijat a projednávání interpelace končí.

 

Ještě než budeme pokračovat, přišla další omluva z dnešní účasti od 16 do 23.59 pana poslance Tomia Okamury.

Další interpelací, která následuje, je má interpelace na ministra financí Andreje Babiše ve věci postupu Ministerstva financí České republiky při objasňování případu manipulace při odprodeji státních pohledávek. Interpelaci s odpovědí předkládá jako tisk 605. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno. Otevírám rozpravu, a aniž bych požádal kolegu... Jestli pan kolega Stanjura mi pomůže, jinak bych musel sám navrhnout přerušení tohoto projednávání.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak abychom nemuseli přerušovat schůzi, protože pan místopředseda řídí, navrhuji přerušení této interpelace, protože pan ministr financí je dnes omluven.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu ODS. Ano, o návrhu na přerušení budeme hlasovat v hlasování číslo 36, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení projednávání této interpelace. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 36, z přítomných 99 pro 72, proti 1. Návrh byl přijat a projednávání interpelace bylo přerušeno.

 

Čtvrtou interpelací na dnešní den zařazenou je interpelace pana poslance Miroslava Grebeníčka ve věci ekonomicky neodpovědného, nedbalého, hrubě asociálního postupu předsedy vlády, konkrétních ministrů a úředníků i orgánů právní ochrany v kauze zvlášť závažného poškození hospodářských zájmů republiky, moravskoslezského regionu a statisíců občanů Karviné, Ostravy, Havířova a dalších měst a obcí tunelováním státního majetku a bytového fondu někdejších Ostravsko-karvinských dolů ve prospěch sponzora Václava Havla, ODS, TOP 09 a Věcí veřejných Zdeňka Bakaly, sněmovní tisk 622. Jednání bylo přerušeno.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Miroslav Grebeníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, slyšeli jste, že jednání bylo přerušeno, a mně vzhledem k tomu, že jde o problém, který se týká osobně premiéra Sobotky, prostě nezbývá nic jiného, než abych jednoznačně dal najevo, že považuji za vhodné, aby se jednání mohl účastnit a aby měl možnost vyjádřit se k tomu, co se jej přímo týká, a za těch okolností navrhuji další přerušení projednávání do příštího termínu písemných interpelací. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Máme procedurální návrh na přerušení projednávání této interpelace do přítomnosti pana premiéra Sobotky.

Rozhodneme v hlasování číslo 37, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 37, z přítomných 99 pro 67, proti nikdo. Návrh byl přijat a jednání o této interpelaci bylo přerušeno, budeme se tím zabývat v příštích odpovědích na písemné interpelace.

 

Další, tedy pátou písemnou interpelací, kde požádal pan poslanec Karel Fiedler o projednání v Poslanecké sněmovně, je jeho interpelace podle sněmovního tisku 623 ve věci zasedání Bezpečnostní rady státu. Otevírám rozpravu a ptám se pana kolegy Fiedlera, jestli se hlásí do rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Tak jako v předchozích bodech požádám o přerušení tohoto bodu pro nepřítomnost pana premiéra.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Jednoduchý návrh. Rozhodneme v hlasování číslo 38. Ptám se, kdo je pro přerušení projednávání této interpelace. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 38, z přítomných 101 poslanců pro 67, proti 2. Návrh byl přijat a i tato interpelace, její projednávání bylo přerušeno.

 

Další interpelací, tentokrát číslo 6, je sněmovní tisk 624, kdy předseda vlády Bohuslav Sobotka odpověděl na interpelaci poslance Karla Fiedlera ve věci stanoviska Českého statistického úřadu k ocenění restitucí církevního majetku. Interpelace byla předložena jako tisk 624. Otevírám rozpravu, pan kolega Fiedler je u stolku, takže žádám o slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Tak jako v předchozím bodě pro nepřítomnost pana premiéra žádám o přerušení tohoto bodu. A jen poznámka. Vzhledem, bohužel, k tragické účasti ministrů vlády možná by stálo za to, vždycky na začátku schůze sdělit, kdo z ministrů bude přítomen i na odpolední interpelace, aby poslanci zbytečně nepodávali interpelace na nepřítomné ministry. Děkuji. Žádám o přerušení bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, procedurální návrh na přerušení projednávání této interpelace.

Budeme hlasovat v hlasování číslo 39, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 39, z přítomných 102 poslanců pro 77, proti 1. Návrh byl přijat a i tato interpelace a její projednávání bylo přerušeno.

 

Tím se dostáváme k poslední na dnešní jednání zařazené interpelaci a to je interpelace pana poslance Zbyňka Stanjury, kdy mu odpověděl pan ministr zemědělství Marian Jurečka ve věci výběrového řízení na obsazení pozice ředitele závodu Frýdek-Místek a státního podniku Povodí Odry. Interpelace se spolu s odpovědí a další odpovědí, kterou ministr zemědělství Marian Jurečka vypracoval poté, co Poslanecká sněmovna vyslovila nesouhlas s jeho původní odpovědí, předkládá jako tisk 652.

Otevírám rozpravu. Pan poslanec Stanjura se hlásí. Jen připomínám, že, jak nám to šlo rychle, tak pan ministr Jurečka předpokládal, omlouval se do 10 hodin, takže pravděpodobně tady ještě není, a je tedy na panu poslanci Stanjurovi, jestli....

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já určitě nebudu mluvit 13 nebo 14 minut, protože nevím, jestli přijde pan ministr přesně v deset. Interpelace začínají v devět. Navrhuji přerušení projednávání této interpelace z důvodu omluvy pana ministra zemědělství.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O procedurálním návrhu rozhodneme v hlasování číslo 40, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení této odpovědi na interpelaci. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 40, z přítomných 103 poslanců pro 80, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Přerušili jsme i projednávání tisku 652. Tím jsme vyčerpali všechny písemné interpelace na ministry, a já tedy přerušuji bod 211 do přespříštího čtvrtka, kdy v něm budeme pokračovat přerušenými body, tak jak tady byly směřovány. To je k této věci vše.

Protože lhůta pro projednávání písemných interpelací je dána od 9 do 11 hodin, přerušuji do 11 hodin jednání Poslanecké sněmovny s tím, že od 11.00 do 11.30 je podle je podle jednacího řádu i čas na případné změny schváleného pořadu schůze. Očekávám tedy v 11 hodin vaše další návrhy. Děkuji vám.

 

(Jednání přerušeno v 9.49 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Připomínám, že na 11. hodinu máme již pevně zařazené body 7, 133 a 209. Poté bychom se případně věnovali bodům z bloku zprávy, návrhy a další čtení. Dále připomínám, že v 18 hodin po skončení ústních interpelací bychom měli pokračovat body z bloku smlouvy, první a druhé čtení.

Pak tady mám omluvy. Paní poslankyně Gabriela Pecková ruší svoji omluvu, neb je přítomná, pan poslanec Jiří Štětina prosí o omluvení z jednání Sněmovny ze zdravotních důvodů dnes od 11 hodin do pátku 27. 11., dále pan poslanec Votava se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů, pan poslanec Ivan Adamec se omlouvá dnes od 14.30 do 17 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Volný se omlouvá od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Vítězslav Jandák by se pro pořádek rád omluvil z dnešního jednání 26. 11. po celý den ze zdravotních důvodů a paní poslankyně Marta Semelová se omlouvá dnes od 9 hodin z pracovních důvodů.

Mám tu dvě žádosti k programu schůze. Nejprve pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se strašně omlouvám, pane předsedo. Já jsem udělil slovo vám, nikoliv dalším 200 poslancům ve Sněmovně. Proto prosím, aby se Sněmovna ztišila a vyslechla si návrh pana poslance Sklenáka. Děkuji.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já děkuji také. Dovoluji si z důvodu zdravotní indispozice a nepřítomnosti pana ministra zahraničních věcí Zaorálka navrhnout zrušení pevného zařazení bodu 133, což je smlouva s Izraelem, kterou máme pevně zařazenou dnes. Zrušit to pevné zařazení a naopak zařadit dnes za bod 209 bod 13, energetický zákon, druhé čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Sklenákovi. Dalším řádně přihlášeným je předseda poslaneckého klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych navrhl zařadit dnes po bodu 212 Ústní interpelace body 66 a 67, to je vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek a související. Jedná se o tisky 637 a 638. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí k programu schůze. Jestliže ne, přivolám - pardon, pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já se tedy přiznám, že čtvrtek po interpelacích považuji tedy - my to klidně podpoříme - za krajně nešťastný. Čtvrtek by skutečně měl - a dávejte tam nekonfliktní smlouvy nebo body, zprávy, kterých valíme před sebou už desítky, a bylo by lepší odvalit ty bezproblémové věci. Já si myslím, že zákon o zadávání zakázek by měl být nejlépe zítra dopoledne, protože to je naprosto zásadní zákon, a ne ve čtvrtek po večerech.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám panu poslanci Laudátovi. Mám to brát jako návrh? Ne. Děkuji. Tolik k návrhům, pokud se již nikdo další nehlásí.

 

Budeme hlasovat nejprve o návrhu pana poslance Romana Sklenáka, který chce zrušit dnešní pevně zařazený bod, smlouvu s Izraelem, bod 133, sněmovní tisk 527, a po bodu 209 pak zařadit bod číslo 13, energetický zákon.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 41, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 140, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Dále předseda poslaneckého klubu pan poslanec Faltýnek chce zařadit dnes patrně na 18. hodinu, resp. po skončení ústních interpelací, body 66 a 67, což je zákon o zadávání veřejných zakázek a zákony s ním související.

S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Protože dnes pravděpodobně budou velmi rychlé nebo žádné interpelace na pana premiéra, tak je rozdíl, jestli to bude po ukončení ústních interpelací, nebo od 18 hodin. Já tedy navrhuji, abychom hlasovali, že to je od 18. hodiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nebudu to brát jako protinávrh, protože pan poslanec Faltýnek souhlasí, že od 18 hodin, takže pevně zařadit na 18. hodinu body 66 a 67. Děkuji za modifikaci tohoto návrhu.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 42, přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 88, proti 21. Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze.

 

Prvním bodem našeho dnešního jednání po 11. hodině je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP