(14.00 hodin)

 

Poslanec Jan Volný: Pokračujeme tedy hlasováním o pozměňovacích návrzích pana předsedy Votavy a Šincla. Je to bod B1 a B2.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výborů? (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 78. Přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro návrh 127, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: Jelikož byly schváleny body B1 a B2, stává se celá skupina pozměňovacích návrhů D2, všechny čtyři varianty, nehlasovatelné. Proto navrhuji hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pro pořádek se ptám, zda byly prohlasovány všechny pozměňovací návrhy. Nikdo nevznáší námitku. Mohu konstatovat, že o všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 626, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro takto přednesené usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 79. Přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro návrh 138, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Poslanci začínají odcházet ze sálu.)

 

Ještě jsme, vážené kolegyně a kolegové, neskončili dnešní jednací den. Já vás požádám, abyste zůstali v sále a abychom ho řádně dokončili, protože s přednostním právem se hlásí pan vicepremiér Babiš. (V sále je neklid.)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Dámy a pánové, já bych se ještě vrátil k předcházejícímu bodu. Nevím, jestli jste si vůbec uvědomili, co se tady dneska stalo. Pan kolega Kalousek - jeho lži o tom, jestli pan Sobotka bude premiér, nebude premiér, o mém bratrovi, jsou samozřejmě všechno vymyšlené lži. My jsme dneska totiž hlasovali - a možná jste měli pocit, že hlasujete a celý zákon je o tom, jestli dostanou víc peněz pojišťovny nebo makléři. Asi taky z toho máte ten pocit, možná vás o tom lobbisté přesvědčili, ale to není pravda. My jsme hlavně dneska neschválili novelu zákona o pojišťovnictví, což znamená, že Česká republika jediná v Evropské unii nesplní takzvanou Solvency II. To je nový evropský systém dohledu a regulace pojišťoven, který má fungovat od 1. ledna 2016 a který se připravoval řadu let. Všechny státy ho budou mít, jenom Česká republika ho mít nebude. Samozřejmě s námi Evropská komise zahájí infringement.

Bylo by dobré, abyste věděli, co jste vlastně dneska nehlasovali, protože ze 74 potřebných hlasů bylo jenom 71 pro a z toho hnutí ANO mělo 40, KSČM 23, KDU 6 a nezařazení 2.

Jenom vám chci říct, že považuji za skandální, že Sněmovna tento zákon neodhlasovala. Chci říct, že to zásadně zkomplikuje pozici České národní banky v dohledu nad pojišťovnami, hlavně u pojišťoven nadnárodních skupin. Znovu opakuji, že zákon nebyl o tom, jestli pojišťovny nebo makléři, to byl jen přílepek, který tam pan Šincl dal. Základ zákona byla pravidla řízení rizik pojišťoven v rámci Solvency II, pravidla dohledu nad pojišťovnami a solventností požadavků. To jen abyste věděli, co tady dneska proběhlo.

Samozřejmě nesmysly pana Kalouska nemám chuť do detailu komentovat. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pro pořádek nejprve učiním to, že ukončím projednání tohoto bodu. Nejsme v rozpravě, eviduji několik přednostních práv a faktickou poznámku. Faktická poznámka není možná, protože nejsme v rozpravě, pouze přednostní právo. Ale pan předseda Kováčik má přednostní právo jako předseda klubu. Vzhledem k tomu, že se přihlásil jako první, dávám vám slovo. Dále je kolega Stanjura, Laudát, Černoch a Sklenák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, já bych chtěl jenom jemně. Pravda, že věc, která se stala se zákonem o pojišťovnictví, není až tak úplně věcí klubu KSČM. Ostatně pan ministr Babiš tady řekl, že v podstatě nejvíce hlasů dodaly v uvozovkách poslanci a poslankyně z klubu KSČM. Jsem přesvědčen o tom, že je to jeden z důkazů, jak tady ve Sněmovně a potažmo zejména ve vládní koalici funguje nebo nefunguje komunikace.

Víte, dnešek byl takový, že na jedné straně jsme se dokázali sjednotit například nad návrhem, který jednorázově pomáhá důchodcům, pravda, dokážeme si představit víc, o 1 200 korun, a je úplně lhostejné, že to byl zrovna komunistický návrh, který vyhrál, protože jsme ho odhlasovali společně všichni. Já se poměrně docela dost divím, že když se dokážeme shodnout na politicky velmi složité záležitosti zvednout ruku pro komunistický návrh na přidání důchodcům, proč se ve vládní koalici nedokážete tak úplně shodnout, že záležitost, o které mluvil pan ministr Babiš, tedy že jsme jediní, kteří se budeme odlišovat od režimu, který funguje v Evropské unii, že se nedokážete koaličně dohodnout. My jsme pro to udělali úplně všecko a dali jsme potřebné hlasy, protože jsme pro věcná řešení. Nejsme pro nějaké populistické politikaření, ale bohužel tohle bude zřejmě na úplně jiných stranách než na levé straně Sněmovny.

Děkuji za pozornost. Přeji hezký víkend. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přesto pro pořádek říkám, že Poslanecká sněmovna ještě stále jedná, protože máme zařazené body, které jsme neprojednali.

Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Laudát.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejprve chci připomenout základní pravidlo, že opozice tu není od toho, aby podporovala vládu. Občas se vládní představitelé diví, jak to, že opozice nehlasovala s námi. Vy nás neposloucháte. Dneska naše mnohé dobré pozměňovací návrhy neprošly, já to respektuji.

Vystoupení pana ministra Babiše nepatří na Sněmovnu, ale koaliční radu. Já za to nemůžu, že koalice není schopna prosadit svůj vládní návrh zákona, ale nicméně kdybyste ten samý postup zvolili u bodů 16 a 17, tak to bych ocenil. Kdybychom se domluvili, že nejenom zákon o pojišťovnictví, ale že neschválíme i zákon o elektronické evidenci tržeb, to by byl bezesporu záslužný čin. Ale řešte si své koaliční půtky někde mimo řečniště Poslanecké sněmovny. My za to skutečně nemůžeme. Máte dostatek hlasů, projevili jste to při mnoha jiných zákonech. Když vám to nevyjde, tak si nestěžujte na nás. Je to váš problém. Pokud si dobře pamatuji výsledky hlasování, tak největší vládní klub to nepodpořil. Tak to berme jako fakt. Taky nepodpořil naše dobré pozměňovací návrhy. My to bereme jako fakt. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP