(13.50 hodin)
(pokračuje Volný)

Jako čtvrté hlasování budeme hlasovat o návrhu paní kolegyně Kovářové. Pozměňovací návrh A1, s výjimkou bodů 8 až 12, a A3 a C nejsou věcně v kolizi s D1, proto o nich lze hlasovat i po případném schválení bodu D1. Následovalo by tedy hlasování. V případě, že nebude schválen D1, bude se schvalovat B1 a B2. A pokud bude tento pozměňovací návrh pana Votavy schválen, již se nebudou hlasovat čtyři varianty bodu D2. Pokud nebude schválen, bude se hlasovat varianta D2, jedna varianta, druhá varianta, třetí varianta, čtvrtá varianta.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Než přistoupíme k hlasování, přivolám kolegy z předsálí. Ještě eviduji žádost o vaše odhlášení, takže vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili opět svými kartami. Funguje vám hlasovací zařízení? (Bez námitek.) Je to v pořádku. Já vás registruji, pane předsedo, jen počkám, až bude projednáno s legislativou.

Táži se vás, pane zpravodaji, zda předkládáte návrh, který byl předložen výborem rozpočtovým, nebo jste v něm zahrnul návrh pana předsedy Stanjury.

 

Poslanec Jan Volný: Tak já samozřejmě nechám hlasovat o proceduře, která byla navržena rozpočtovým výborem. Jenom bych doplnil. Kromě podané legislativně technické úpravy by se hlasovalo ještě jako první bod o stažení části pozměňovacího návrhu C paní kolegyně Kovářové, a je to C-y, a dále by se hlasovalo už jenom o C-x. Takže o tom bychom mohli hlasovat o proceduře jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Vzhledem k tomu, že je protinávrh, tak dám slovo předsedovi klubu ODS panu poslanci Stanjurovi, aby přednesl svůj návrh.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych jenom mírně modifikoval návrh pana zpravodaje - nejdříve o stažení, potom o legislativně technické úpravě. Pak navrhuji, abychom postupně hlasovali o čtyřech variantách bodu D2, varianta 1, 2, 3, 4, a pak už podle toho postupu, který řekl pan zpravodaj. To je vlastně předřazení tak, jak jsem avizoval v rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Má někdo ještě jiný návrh k úpravě procedury? Nevidím. V tom případě dám nejdříve hlasovat o protinávrhu. V případě, že neprojde, budeme hlasovat o návrhu tak, jak ho přednesl rozpočtový výbor.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 71, přítomných poslankyň a poslanců je 140, pro návrh 65, proti 63. Tento návrh byl zamítnut.

 

V tom případě budeme pokračovat podle postupu tak, jak byl schválen rozpočtovým výborem. Já vás tedy požádám, pane zpravodaji, abyste přednášel jednotlivé návrhy... (Šum v sále.) Schválíme proceduru. A poté byste přednášel jednotlivé návrhy a vyjadřoval k nim své stanovisko, stejně jako pan ministr.

 

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro schválení procedury tak, jak byla načtena. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 72, přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro návrh 105, proti 9. Konstatuji, že s návrhem procedury byl vysloven souhlas.

 

Nyní vás tedy požádám, abyste přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.

 

Poslanec Jan Volný: Dále bychom hlasovali o legislativně technické úpravě, kterou přednesl pan kolega Stanjura. Já text přesně nevím, ale věřím tomu, že je zaznamenán a dostaneme ho písemně... (Domluva mimo mikrofon u řečniště.) Pardon. Nejdřív hlasujeme o zpětvzetí části pozměňovacího návrhu paní Kovářové, a to je bod C-y).

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše stanovisko? (Zpravodaj: Pozitivní.) Respektive stanovisko výboru. A pan ministr stanovisko? (Souhlas.) Děkuji.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 73, přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro návrh 140, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Volný: Teď se dostáváme k legislativně technickým úpravám. Byla podána jedna úprava a je to z úst pana kolegy Stanjury.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše stanovisko? (Zpravodaj: Pozitivní.) Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh tak, jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 74, přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro návrh 139, proti žádný. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Volný: Pokračujeme už konkrétními pozměňovacími návrhy. První by byl hlasován pozměňovací návrh D1. Je to pozměňovací návrh pana Stanjury, který obsahuje jak úpravu sazeb, tak úpravu rozdělení mezi obce a stát.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše stanovisko? (Zpravodaj: Negativní.) Pan ministr? (Nesouhlas.) Děkuji.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 75, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro návrh 59, proti 69. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Volný: Jelikož tento návrh nebyl schválen, můžeme hlasovat o celém návrhu pod písmenem A1 až A3, který podal pan kolega Fiedler. Stanovisko výboru negativní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Nesouhlas.) Děkuji.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 76, přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro návrh 61, proti 75. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Volný: Jako čtvrté hlasování budeme hlasovat o návrhu C-x) paní Kovářové. Tady se jenom zmíním, že to není pozměňovací návrh, který by byl něco proti ničemu, nicméně opravdu by to bylo dublování, protože Nejvyšší správní soud 21. srpna 2014 opravdu vymezil tyto kvízomaty jako hrací automaty, jako výherní automaty. Nicméně (šum zprava) stanovisko výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Nesouhlas.) Děkuji.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 77, přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro návrh 61, proti 60. Tento návrh nebyl schválen. Můžeme pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP