(16.00 hodin)

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Přiznám se, že před dnešním projednáváním jsem neměl tak úplně jasno, jak se tady k této novele zákona postavíme. A říkali jsme to i na naší tiskové konferenci, že náš poslanecký klub v tomto není jednotný a budeme hlasovat volně. Ovšem po tom, co jsem tady slyšel tuto diskusi a argumentační smršť a sílu, jsem nabyl přesvědčení, že tak jak říká stranický kolega pana předkladatele, tento legislativní paskvil je třeba zamítnout. A dávám návrh na zamítnutí v prvním čtení. (Potlesk části poslanců z pravé strany sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Stejně tak učinilo již několik vašich předřečníků, takže ten návrh je tady evidován. Pokud se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy, tak obecnou rozpravu končím a zeptám se na závěrečná slova. Pan senátor, prosím.

 

Senátor František Bublan: Vážené dámy, vážení pánové, ten spor je skutečně ideologický. Ono to tady zaznělo, bylo tady několik poznámek o svobodě, o hrozbě sociálního inženýrství a o tom, že se to liberálně tržní hospodářství s tím vypořádá samo, s tou poptávkou a nabídkou. Já nejsem nepřítel tržního hospodářství, ale i ono musí mít nějaká pravidla a nějakou základnu. A o té základně, a tady bych chtěl možná ještě nějakou větu říct - záleží, na čem to budeme mít postaveno. Tady se mluví o těch prodejnách: zavřeme, otevřeme. Ale ty prodejny, to není nějaká věc, nějaký předmět. V těch prodejnách jsou lidé. A kvůli těm lidem, kvůli těm zaměstnancům, kvůli těm prodavačkám, skladníkům, kvůli těm je tento zákon koncipován. Nejde o ty prodejny, ale jde skutečně o ty lidi. Nejde o ty nakupující nebo nenakupující, ale o ty, kteří tam musí ty svátky trávit.

Já bych si dovolil jeden citát -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím kolegy, aby nevykřikovali. Pokud někdo má co sdělit, tak ať se přihlásí.

 

Senátor František Bublan: "Ekonomika a ekonomická základna je základem společnosti, který determinuje vše ostatní včetně morálky a kultury. Vše ostatní je jenom nadstavbou ekonomického základu, případně falešným svědomím a celospolečenskou iluzí." Pokud budeme mít jako základnu ekonomiku, tak skutečně můžeme tady hovořit, tak jak jsem tady slyšel z té pravé strany. Ale tento citát je z Karla Marxe. Tak to jenom na to, abyste věděli, jaké myšlení nebo jakou základnu chceme pro naše další směřování společnosti mít.

Mám tady několik poznámek k tomu, co tady zaznělo. Pan poslanec Kučera říkal, že je to záležitost katolických zemí. Skutečně ty okolní země možná vycházejí z katolické tradice, ale třeba taková Itálie nebo Irsko, a to jsou hodně silné katolické země, tak tam to regulováno není. Tam žádný zákon nezakazuje mít otevřeno. Tam to dělají sami od sebe. Tak v tom je ten rozdíl. A když se podíváme na mapu Evropy, jak je to v jednotlivých zemích, tak tam, kde není žádná regulace, tak kromě naší republiky jsou to ještě balkánské země, potom Pobaltí a Švédsko. A samozřejmě Irsko, o kterém jsem mluvil. Jinak ostatní země mají buď plnou regulaci, jako je Německo, Rakousko, Maďarsko, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Portugalsko, anebo částečnou, přičemž náš zákon by skutečně patřil do kategorie částečné regulace. A to mají země, jako je Španělsko, Francie, Švýcarsko a další. Takže bychom se jaksi příliš nelišili od těch ostatních zemí.

Pan poslanec Stanjura říkal, že v Senátu to vyšlo z dílny sociální demokracie. Není tomu tak. Bylo to schváleno napříč politickým spektrem, a dokonce jeden senátor za Občanskou demokratickou stranu tento zákon podpořil. Nebudu ho jmenovat, abyste ho nevyloučili z vaší strany.

O výběru svátků už jsem mluvil. Skutečně je to věc trošku takového posouzení. Pokud nabudete nějakého jiného dojmu, myslím si, že pozměňovací návrh v tomto směru by nebyl příliš obtížný.

Víte, tady se straší tím, že lidé přijdou o práci. Jedná se o sedm dnů v roce. Sedm dnů. Je to skutečně malý výčet. Nehledě k tomu, že tak jak jsem pozoroval v posledních dvou nebo třech letech, tak velké obchodní řetězce už mají zavřeno na Boží hod vánoční, dokonce i na ten druhý vánoční svátek anebo na Nový rok. Takže tím by se to trošku zmenšilo, pokud k tomu přidáme ještě nějaké státní svátky, tak nějaký velký zásah do té ekonomiky nebyl. A stejně tak by to nemělo vliv na zaměstnanost.

Já jsem několik let pracoval i v potravinách, v zásobování, tak vím, jak to chodilo. Když byl nějaký svátek, tak samozřejmě nákupy v předchozích dnech byly větší, to znamená i tržby byly větší. On ten ekonomický dopad, pokud nějaký bude, tak bude naprosto minimální nebo možná i žádný. Protože víme, jak u nás se nakupuje, když je nějaké volno, tak lidé nakoupí možná třikrát tolik, než potřebují. Ale už jenom vidina volných dnů je žene k tomu, aby si nakoupili více. Takže v tomto směru se ničeho neobávám.

A paní poslankyni Černochové, jak to bude se Sapou. To skutečně nevím. To záleží na tom, jak ten zákon bude vypadat, jestli tam bude 200 metrů, nebo tam bude počet zaměstnanců, nebo tam bude nějaké jiné kritérium. Ale určitě těch sedm dnů v roce, pokud bude Sapa otevřená, tak to nebude mít vliv na bezpečnost, to je záležitost daleko hlubší a problematičtější.

Já bych, dámy a pánové, k tomu už nechtěl více mluvit. Pokud se rozhodnete propustit tento návrh do druhého čtení, tak určitě tam bude prostor na velkou diskusi, případně na možná i lepší řešení některých problematických míst. Věřím tomu, že k tomu přistoupíme, jako že je to zákon pro zaměstnance, nikoliv pro nás, kteří nakupujeme nebo chceme svátek strávit nějakým jiným způsobem, ale je to skutečně pro ty ženy, většinou ženy, které jsou v těch obchodech a které po tom volají. A já, co jsem viděl nějaký průzkum veřejného mínění, tak většina zaměstnanců je pro to, aby se omezení, aspoň takové částečné, uskutečnilo. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana zpravodaje o závěrečné slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Já si skutečně splním jenom roli zpravodaje. V první části projednávání v obecné rozpravě 9. prosince 2014 vystoupilo 14 poslanců s faktickými poznámkami, někteří potom opakovaně, a zazněl jeden návrh na zamítnutí návrhu zákona již v prvním čtení. V dnešní obecné rozpravě vystoupilo 16 řádně přihlášených poslanců a 24 vystoupilo s faktickými poznámkami. Během této diskuse zazněly čtyři návrhy na zamítnutí návrhu zákona již v prvním čtení. Takže to je vše ke zpravodajské informaci.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji a přikročíme tedy k hlasování. Padl zde několikrát návrh na zamítnutí. Já vás všechny odhlásím, prosím o novou registraci. A budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Kvorum se ustálilo.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 98, přihlášeno je 157, pro 67, proti 74. Tento návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP