(15.50 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Nevím, jestli ten můj dotaz na pana senátora Bublana zapadl, každopádně odpovědi jsem se nedočkala. Ptala jsem se, jakým způsobem se bude v případě, že bude tento zákon přijat, posuzovat tržnice Sapa, kde je na jednom místě několik desítek, možná stovek podnikatelů s různými identifikačními čísly. Jak se bude posuzovat zákon na tuto tržnici? Myslím si, že i pan senátor Bublan ví, proč se na to ptám, protože jako bývalí kolegové v minulém volebním období v bezpečnostním výboru jsme se opakovaně právě i bezpečnostní situací ve vietnamské tržnici Sapa zabývali. Moc pěkně prosím pana senátora, aby mi odpověděl.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní pan poslanec Karamazov, který je zatím posledním přihlášeným do rozpravy.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh na omezení prodejní doby je dalším ze série opatření, které má jasný cíl - omezit naši svobodu. Levice ráda reguluje osobní život lidí. Teď si usmyslela, že bude nařizovat, jakým způsobem máme trávit volný čas, když o některých svátcích má být ve větších obchodech zavřeno.

Osobně nejsem velký příznivec trávení volného času nakupováním. Sám raději vyrazím za sportem nebo do přírody. Nikdy by mě ale nenapadlo nutit ostatní, aby do přírody chodili se mnou, když raději dělají něco jiného. Ano, třeba nakupují. Možná je to jejich koníček, možná ale nemají jinou možnost, možná mají čas si v klidu rozmyslet co koupit a porovnat nabídky jen ve dnech volna. To ale senátory, kteří pro návrh hlasovali, zjevně nezajímá. Asi mají času na nákupy ve všední dny dostatek.

Tento návrh je samozřejmě nebezpečný z principu. Vláda přestává oddělovat veřejný život a soukromý život. Stále častěji nám nyní chce stát nařizovat, jak se chovat v soukromém životě. Do toho ale instituce nemají strkat nos. Jedná se totiž o prostor každého člověka, na který stát nemá nárok. Pokud si tento prostor stát uzurpuje, svoboda se mění v totalitu. Zatím nám někteří politici chtějí nařizovat, co ve volném čase nedělat - nenakupovat. Jsme ale jen krůček od toho, kdy nám budou chtít přikazovat, co ve volném čase dělat. Nerad bych se vracel do doby vynucených účastí na takzvaně spontánních oslavách Svátku práce či k povinnému vyvěšování vlajek, ať už mají barvu rudou, či modrou.

Stát by měl omezovat a postihovat takové jednání, které je škodlivé nebo nebezpečné. Co je ale nebezpečného na nakupování o státním svátku? Čemu koupěchtiví občané škodí? Snad ekonomice, která díky vyšší spotřebě roste? Snad zaměstnancům obchodu, kteří si obvykle berou směny o svátcích dobrovolně -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se velmi odmlouvám. Prosím levou část sálu, aby se usadila a nediskutovala.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Snad zaměstnancům obchodu, kteří si obvykle berou směny o svátcích dobrovolně, protože jsou spojeny s lepším finančním ohodnocením? Proč je to levice, která škodí zaměstnancům a má záměr zrušit pracovní místa? Protože k rušení pracovních míst dojde. Na menší počet prodejních hodin bude logicky zapotřebí méně zaměstnanců. Proč se zabýváme neexistujícími problémy, místo abychom hovořili o výzvách dneška a čelili jim?

Vyzývám proto členy Sněmovny, aby si tyto otázky položili a zbytečně nebrali občanům svobody, které tak těžko získávali. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci. Pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych navázal na pana kolegu Fiedlera. Chtěl bych požádat pana senátora, našeho bývalého kolegu, protože on přesně ví, jak to tady chodí, aby trošku rozvinul tu důvodovou zprávu, protože kdyby to nebylo skutečně v tisku, v oficiálním tisku, tak bych měl podezření, že je to pokus o ironii či satiru. A já vám to klidně odcituji, abychom věděli, co nám tady ctěná horní komora poslala za odůvodnění:

Co se týká výdajů ze státního rozpočtu a jiných veřejných rozpočtů, budou spočívat v nákladech na správní dozor nad dodržováním zákona. - Tečka, žádné číslo.

Příjmy státního rozpočtu budou sníženy o zdanění zisku z tržeb z prodeje ve svátek. - Žádné číslo. Co tak DPH? Já myslím, že je evidentní, že to není jenom zisk z tržeb, ale zní to tak jako hezky, že někomu snížíme ten podezřelý zisk z tržeb. Žádné číslo.

Lze však předpokládat - to je předpoklad většiny senátorů -, že větší část tržeb se přesune do menších prodejen a do standardní prodejní doby, a proto k výpadku z daní nedojde. - Všimněme si té argumentace. V první větě říkají naši ctění kolegové, že dojde k výpadku daní, i když to nespecifikují, a ve druhé větě říkají, že k žádnému výpadku daní nedojde. Tak buď platí věta první, nebo druhá. Obě tyto věty nemohou platit současně.

Na druhé straně lze předpokládat vyšší příjem v oblasti turismu a služeb poskytovaných v oblasti volnočasových aktivit. -Tak zřejmě budeme platit za ten vstup do přírody, jinak nevím, argumentují tak hezky, jak lidé budou chodit do přírody, když nebudou nakupovat, ale když se předpokládá zvýšení příjmů a tržeb, a tím pádem i daní, tak se za to zřejmě bude platit. Zase žádné číslo.

Takže potom po pravdě, a to je třeba ocenit, říkají: Nároky na státní rozpočet jsou předem neodhadnutelné, avšak minimálního rozsahu. - To je také hezká věta, velmi nelogická. Odhadnout to neumíme, ale víme, že to bude minimální rozsah. Když někdo tvrdí, že to bude minimální rozsah, tak podle mě už to je odhad. Ale senátoři říkají, že to není odhad, ale přitom autoritativně tvrdí, že to je v minimálním rozsahu.

A to je všechno. Ale nemluvíme o těch příjmech z toho turismu, to už není nic. To byl první odstavec.

Dopad na hospodářské subjekty, dotčené podnikatele, bude spočívat na jedné straně v omezení tržeb z prodejů ve svátek, na druhé straně v úspoře mzdových nákladů a části režijních nákladů. To se však týká jen velkých podnikatelů. Dopad na malé a střední podnikatele bude kladný, neboť zákon nepřímo omezí konkurenci od velkých podnikatelů. - Tak já nevím, jestli je to podpůrné stanovisko k tomu návrhu zákona, nebo naopak věta, kdy bychom měli být obezřetní, že někdo chce zákonem omezit konkurenci a sám se k tomu hlásí. To byl druhý odstavec důvodové zprávy.

A přijde poslední: Sociální dopady budou příznivé, neboť lidé budou mít více volného času, aby se mohli věnovat své rodině a koníčkům, na což klade - pozor: kdo? - Evropská unie zvýšený důraz. Pracovní život by neměl negativně zasahovat do rodinného a osobního života. Konec důvodové zprávy.

A teď bez legrace. Je to důvodová zpráva, nebo je to pokus o satiru či ironii? Já si opravdu nejsem jist. Ale dozvěděli jsme se, že 200 metrů je opsáno z Francie. Tak když tady pan kolega poslanec Junek říká, že třeba by cyklisté mohli mít 0,5 promile, protože mimo jiné ve Francii, tak vláda říká ne, to nám závidí, že to nemáme. Když tady my něco navrhujeme třeba ohledně rychlosti, tak se zase řekne - ve Francii to není. Takový argument, že my jsme dali 200, protože 200 mají Francouzi, a pokud chcete, kolegyně a kolegové, tak si to v těch výborech změňte, svědčí o té kvalitě návrhu více než nějaká sofistikovaná kritika z řad opozice.

Když si přečtete důvodovou zprávu a uslyšíte, že to je stejné jako ve Francii, tak my nemůžeme hlasovat jinak než pro zamítnutí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Faktická poznámka pana předsedy Kalouska a potom ještě pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já vzhledem k těm zahraničním autoritativním vzorům bych chtěl poprosit předkladatele, jestli by nám nemohl říci, jak je to v Chorvatsku. (Smích zprava.) Žádná větší autorita tady není.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Fiedler. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP