(15.00 hodin)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Tento zákon, který je samozřejmě poprvé v historii, to znamená, že nám trvalo dvacet pět let, než Ministerstvo financí přišlo s nějakým zákonem, předtím byl "zákon Hušák".

Jsem překvapen, že pan poslanec Šincl není informován. Ano, je pravda, že Ministerstvo financí si hlavně dopisovalo s panem premiérem, a přímo na vládě pan premiér předložil různé návrhy z hlediska přerušení hry, maximální prohry, založení heren, maximální částky, délky jedné hry, a dokonce jednání vlády bylo i přerušeno, a všichni ministři jsme tam byli. Ano, přímo na vládě pan premiér přispěl se svými návrhy, aby se dospělo k nějakému kompromisu. Myslím si tedy, že vás informovali na klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Ještě faktická poznámka pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, připraví se s přednostním právem pan místopředseda Bartošek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Musím říct jako pamětník, že je docela nefér vinit Ministerstvo financí a předchozí ministry z toho, že dvacet pět let nebyl předložen návrh nového loterijního zákona. Snažilo se o to Ministerstvo financí v minulosti několikrát, snažili se o to ministři z různých politických stran. Ano, stalo se vždy, že při schvalování v Poslanecké sněmovně se ukázalo, že koalice Sazka a Synot a další firmy má v Poslanecké sněmovně více poslanců, než měla jakákoliv aktuální vládní koalice. Proto tento zákon nikdy nebyl schválen. To je pravda. Ale není pravda, že se o to nesnažilo Ministerstvo financí, a není pravda, že se o to nesnažili někteří ministři, včetně premiéra Sobotky, včetně mě v minulých letech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu TOP 09 za dodržení času k faktické poznámce. A pane místopředsedo, než vám dám slovo, dovolím si upozornit na to, že na galerii se přišla na nás podívat delegace Výboru pro evropskou integraci Albánie vedená paní předsedkyní Majlindou Bregu. Paní kolegyně a páni kolegové, hezky vás vítám. (Poslanci povstávají - potlesk.)

Děkuji a slovo má místopředseda Poslanecké sněmovny pan kolega Bartošek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Na začátek svého vystoupení chci říct, že jsem výrazným podporovatelem těchto tří zákonů, protože to je skutečně revoluční změna v oblasti hazardu a jeho provozování v České republice. Rozumím mnoha otázkám, které zde byly položeny, např. od pana kolegy Beznosky, prostřednictvím předsedajícího. On totiž hazard, jak zde zaznělo, je velice složitá oblast trhu těžko regulovatelná. Tento zákon z mého pohledu bylo potřeba předložit mnohem dříve, protože v roce 2013 se Česká republika zavázala, že do 1. ledna 2016 provede harmonizaci svého práva s právem Evropské unie. To, co zde zaznělo, proč se vlastně musí tento trh otevřít, je to, co nám Evropská unie vytýká, že v České republice mohou loterie a herní průmysl provozovat pouze firmy se sídlem v České republice a se stoprocentním českým kapitálem. A je to v rozporu s právem Evropské unie. Jeden z pilířů je volný pohyb lidí, zboží a služeb. To je ten důvod, proč ten trh musíme otevřít. Je to skutečně stanovisko, které musíme naplnit.

Je ale potřeba říct ještě jednu věc. Je potřeba to spojit s bojem s nelegálním hazardem. V dnešní době to, co se u nás děje, a především v oblasti online sázení, je velký prostor pro nelegální firmy. Tento zákon umožňuje, aby firmy ze zahraničí se oficiálně registrovaly v České republice, legálně provozovaly své podnikání, byly zde daněny, ale současně tento zákon zavádí účinné nástroje k boji s nelegálním hazardem. To je potřeba také říct. Proto konkrétně já mám takové výhrady k návrhu pana poslance Volného, kde se jedná pouze o zdanění, nikoliv o boj s nelegálním hazardem, protože se v podstatě jedná o to, že nelegálům dáme roční prázdniny a legály ještě o to víc zdaníme. Proto tam mám jeden z konfliktů, proč to připomínkuji.

Je velice chtít obtížné chtít regulovat hazard a znemožnit některým lidem hazard hrát bez toho, že bychom zavedli evidenci. Je to o tom, že každý z lidí této země by měl mít hráčskou kartu. A teď se bavme o tom, jakou by měla mít podobu. Osobně si myslím, že k jednotné identifikaci by klidně mohl stačit občanský průkaz s čipem, nikoliv vybavování občanů této země další kartou. Je to o technickém řešení, které skutečně lze uskutečnit. Ano, bude se vybudovávat monitorovací systém a jsou oprávněné obavy, zda nám zde nevznikne další velký bratr, který může nahlížet, kolik kdo jak sází apod.

Na druhou stranu je potřeba si říct, že bez toho, že bychom měli tento monitorovací systém jako funkční, který je schopen monitorovat kdo jak hraje, nedokážeme odseparovat lidi, a to je opakovaně připomínkováno, kteří jsou pobírači dávek v hmotné nouzi nebo například neplatí alimenty nebo jsou v exekuci či v insolvenci. A pak se bavme, kdo by hazard v této republice neměl hrát. Ale jsem přesvědčen, že tento nástroj je revoluční a správný, protože pouze tímto způsobem dokážeme, jak jsem říkal, odseparovat například lidi, kteří jsou velmi problematičtí, pobírají hmotnou nouzi a dávky místo toho, aby je věnovali rodinám, prohrají.

A proč ještě jednotný identifikátor? Je to především z pohledu online hraní. Dneska jsou online sázky zhruba 20 % trhu. S horizontem pěti let by měly online sázky být na 50 %. Je to trh, který je neregulovaný, kam mají přístup nezletilí, mladiství, bez toho, že by byli jakýmkoliv způsobem limitováni. Hráčská karta je skutečně nástroj, který ochrání vaše, moje a jiné děti této země od toho, aby mohly hrát hazard na svých mobilech a tabletech sedm dní v týdnu dvacet čtyři hodin.

Ano, rozumím kritice nebo připomínkám proč. Proč všichni? Ale věřte tomu, že to je funkční nástroj, který bude nastavovat pravidla a hranice pro hraní hazardu v této republice. Současně je tento nástroj dobrý k tomu, že se hráčům bude zobrazovat, kolik prohráli, aktuální stav prohry. V případě, že jejich chování bude vykazovat známky patologického hráčství, systém je bude informovat o tom, aby hledali pomoc, aby přestali hrát, aby se prostě distancovali od gamblingu.

Ano, rozumím pravicovému spektru, že to je další nástroj kontroly a regulace, ale věřte tomu, že tento moment a za dané situace, kdy Česká republika je svým způsobem Las Vegas Evropy, je to nástroj, který je účinný.

To, o čem se bavíme, je, že ten zákon má v sobě adiktologické brzdy, což je velmi dobře a reaguje to na vědecký výzkum a další poznatky. To je výhoda tohoto zákona, že skutečně reflektuje to, co člověku brání, aby propadl gamblingu. To je další přínos tohoto zákona.

Ale bavme se i o dalších věcech, které zde již zazněly. Došlo-li ke změně v průběhu jednání na vládě, je to pro mě nová informace a měli bychom se této informaci skutečně věnovat. Je potřeba si také říct, že projednávání tohoto zákona, a bavím se o sněmovním tisku 578 - došlo tam skutečně ke změně až zhruba jedné třetiny parametrů.***
Přihlásit/registrovat se do ISP