(14.50 hodin)
(pokračuje Beznoska)

Pokud máte kurzové sázky, které mají být měkký hazard, a proto mají mít stejnou sazbu jako číselná loterie, tak jsem se dočetl, že na kurzových sázkách je závislých 18 % hráčů. Čili dvacetkrát více než na Sazce. Pak tedy nechápu, proč by měly mít obě hry stejnou daňovou sazbu, pokud má být důvodem, a ne zastíracím důvodem opravdová rizikovost her.

Možná není náhodou, proč mají mít číselné loterie a kurzové sázky nižší daňovou sazbu. Protože, a to všichni dobře víte, tu číselnou loterii v zemi provozuje jedna silná a mocná finanční skupina a hlavní společnost na sportovní sázky pak druhá. Někdy se těžko vysvětluje a zdůvodňuje výhodnější daňová sazba v hazardním byznysu, kdyby příjemcem této výhody byla v zásadě jiná společnost.

Argument o daňových sazbách podle rizikovosti hry tedy evidentně kulhá. Kurzové sázky se totiž podílem gamblerů, a připomínám, že jich je 18 %, blíží hrám na automatech, kteří mají asi 23% závislost. A navíc, protože jsou kurzové sázky na internetu, tedy lehce přístupné i mládeži, a jsou pořád oblíbenější, tak je jasné, že jsou i velmi nebezpečné. Internetový hazard se zákonem nebo vyhláškou dá zlikvidovat jen velmi těžko.

Slabinou v otázce hazardu je také boj s nelegálním hazardem. Tady samozřejmě má vláda velké kompetence - ale co se děje? Kdykoli se v obci nebo obec rozhodne, že zakáže herny nebo kasina, velmi často nebo téměř okamžitě se objeví černé herny, černé automaty nebo nějaké kluby jen pro zvané, které obcházejí zákaz hazardu tím, že přidávají do hry nějaké spíš jednoduché znalostní otázky. Takže místo legálního, byť nepříliš líbivého podnikání nám tady vzniká něco na pozadí šedé ekonomiky a kriminality.

Proti nelegálnímu hazardu bojuje Ministerstvo financí už dva roky, ale spíš tedy silnými slovy zejména pana náměstka Závodského, v terénu je situace opravdu jiná. Pokud si pamatuji, ještě nikdo nebyl pravomocně za černou hernu nebo kvízomat, nebo jak se to nazývá, odsouzen, případně nějakým způsobem trestán.

Co mi z toho krátkého komentáře vyplývá? Na poli hazardu je potřeba zavést jasná, správným a moderním zákonem daná pravidla včetně, který bude obsahovat způsoby a míru zdanění. A přes obrovské množství připomínek, které vyvolala tvorba nového loterijního zákona z dílny pana ministra (náměstka) Závodského, si myslím, že bychom na ten nový loterijní zákon měli počkat a neřešit situaci těmito nesystémovými návrhy, tak jak jsou nám postupně do Sněmovny předkládány. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S přednostním právem se hlásí pan zpravodaj.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Budu postupně reagovat na připomínky řečníků, abych toho pak neměl moc.

Já bych chtěl odpovědět panu kolegovi Hovorkovi, on tady asi teď není. Tam spíš jak já to vnímám, protože jsem to viděl zpovzdálí, proč se tento zákon měnil, koneckonců i pan kolega Šincl o tom mluvil, než to přešlo na vládu. Podle mého názoru pan kolega Závodský a jeho odbor v tom prvním kroku udělal příliš tvrdý a nerealistický tento zákon. A já si myslím, že právě od toho je to vnitřní a vnější dohodovací řízení, právě od toho je Legislativní rada vlády, aby se tam případně takového situace odchytly a nějakým způsobem upravily. Protože není cílem tohoto zákona, abychom si tady řekli, a vždycky se o tom ujišťujeme, zlikvidovat hazard a zahnat ho do šedé ekonomiky. Tak proto asi tyto změny tam byly, já to tak cítím, protože já je zas nevidím tak úplně zásadní, protože to tělo, to hlavní motto, proč tento zákon vzniká, aby opravdu po dvaceti letech vznikl moderní nový zákon, který se částečně rekrutuje ze zákonů v moderní Evropě, aby vznikl.

Co se týče námitek pana kolegy Beznosky, tam vím docela jistě, že internetový hazard je velký problém. Ono to zní opravdu jako paradox, že my vlastně to největší zlo chceme legalizovat, ale ono to asi jinak nejde, protože on tady je a oni to ti naši mladí hrají, oni za to utrácejí peníze, ale jde to úplně mimo státní dozor, mimo daňový systém v neposlední řadě, ale především pokud se to chce regulovat, pokud se v tom chce udělat pořádek a případně i nějaké tvrdé postihy, tak to musí být nejdřív nějakým způsobem v tom zákoně podchycené a evidované.

Co se týče evidence hráčů, to je zase, ano, to je možná diskutabilní pohled. Někteří kolegové na tom trvají a říkají, že to je to nejprogresivnější na tom zákoně. Někdo to bude ne zpochybňovat, ale bude nad tím kroutit hlavou. Asi to není úplně jednoznačné, ale je to opravdu jediná cesta, jak evidovat právě ty problematické hráče, kteří prohrávají statisíce a ožebračují svoje rodiny, a pak se dostávají do těch ústavů na to velice těžkopádné, zdlouhavé a dlouhé léčení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Šincl.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Já jsem se řádně přihlásil, abych reagoval na kolegu Volného, který reagoval na jiné kolegy. Nicméně chci říct, že kolega Volný pravděpodobně nepochopil, kam mé výhrady a výtky směřovaly. Samozřejmě že zákon od svého původního znění k dnešní předložené verzi zaznamenal řadu změn, z nichž většina nebyla veřejností vnímaná kladně. Některé se samozřejmě řešily v rámci vnitřního a vnějšího připomínkového řízení. O těch, které již byly probírány, nehovořím. Moje hlavní výtka současného vývoje návrhu zákona směřuje ke změnám v rámci seberegulačních opatření, která byla jeho tvůrci provedena bezprostředně - zdůrazňuji bezprostředně - před posledním projednáváním ve vládě, jejíž členové na ně nebyli dle mých informací nijak upozorněni.

Pokud by šlo o něco nedůležitého, nekomentoval bych to. Ale jde o opatření, která mají bránit škodám způsobeným lidmi se sklony k závislosti, a opatření, která směřují ke snížení rizika vzniku závislosti. Na tato tzv. sebeomezující opatření se navíc tvůrci zákona silně odkazují - zdůrazňuji silně odkazují - i v důvodové zprávě, a to ve znění, v němž zákon ještě před touto změnou byl. Proto považuji za důležité, aby pan ministr tyto náhlé změny vysvětlil, a rád bych se zeptal i představitelů koaličních partnerů, jestli na ně byli upozorněni a jak tuto náhlou změnu vnímají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Mám zde faktickou poznámku, pan poslanec Koubek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan místopředseda Bartošek.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedající. Jenom bych chtěl navázat na pana poslance Šincla, aby možná bylo jasné, o čem je tady řeč, protože já jsem si všiml toho stejného, o čem tady pan kolega Šincl mluví. Já se vejdu samozřejmě do těch dvou minut.

Konkrétně § 14. Tak jak mně je známo, bylo v bodě 1 jasně uvedeno, že u hazardní hry, u které je to technicky možné, je provozovatel povinen účastníkovi hazardní hry nabídnout a umožnit stanovit si sebeomezující opatření. Tečka. Ovšem na vládě byla schválena jiná verze, která byla rozšířena: Nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout. A pokud tady pan kolega Šincl argumentuje tím, že ta důvodová zpráva neodpovídá schválené verzi, tak mi dovolte přečíst to přímo na straně 145, kde je uvedeno, a domnívám se, že důvodová zpráva je v jasném protikladu s tím, co přišlo z vlády: Z důvodů zajištění důsledné ochrany účastníků hazardní hry zákon stanoví další požadavky, bez kterých nelze registraci provést. Registraci nelze provést bez nastavení sebeomezujících opatření atd. To lze. Lze, protože zákon, který přišel k nám do Poslanecké sněmovny, rozšířil možnost, že ta sebeomezující opatření lze odmítnout.

To znamená, já tady osobně vidím to, že důvodová zpráva nekoresponduje s návrhem, který nám přišel do vlády. A myslím si, že by stálo za to to opravdu vysvětlit, protože jsem sám osobně ocenil to, jak je tam velmi na opakujících se místech právě zdůvodněno, a velmi dobře, řekl bych, i vyargumentována nutnost těchto opatření a posilování prvků, které jsou stanoveny opatření omezující striktně a které se může zvolit daný hráč.

Vzhledem k tomu, že tedy si s tím předkladatel dal určitou práci, tak potom ten výsledný návrh, výsledný návrh, který byl vládou schválen, neodpovídá, a pokud je pravda skutečnost, kterou říká pan Šincl, že o tom nebyli informováni ostatní členové vlády, tak je to přinejmenším zarážející až skandální. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. To byl pan poslanec Jiří Koubek s faktickou poznámkou. Nyní pan - ještě před panem místopředsedou faktická poznámka pana místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP