(19.50 hodin)

 

Poslanec Jan Volný: Vážený pane předsedající, vládo, kolegové, já si myslím, že nárok, resp. požadavek pana kolegy Laudáta je asi relevantní, není asi nic proti ničemu, pan ministr to řekl, aby dostal tento dokument, nicméně když už jdeme do té historie a do toho červnového sezení, tak já jsem pln optimismu, že tento zákon rychle a bez problémů schválíme, jelikož, jak říkal pan kolega Bendl, bylo hodně řečeno. Myslím si, že vše bylo řečeno, a my jsme tento bod přerušili do doby notifikace, získání notifikace Evropskou unií. Bylo řečeno, že pak tento zákon nějakým způsobem rychle bez problémů projde, takže za to děkuji a myslím si, že ten návrh pan ministr všem přepošle. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a táži se, zda ještě někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu.

Z předchozí rozpravy padlo několik návrhů. Dne 17. 6. navrhl pan poslanec Miroslav Kalousek návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Dále padl návrh na zamítnutí předloženého návrhu na 27. schůzi, navrhl to pan poslanec Kalousek, ale dne 17. 6. tento návrh vzal zpět. Budeme tedy hlasovat pouze o návrhu, který navrhuje vrátit předložený materiál navrhovateli k dopracování.

Já vás nejprve všechny odhlásím a požádám, abyste se znovu přihlásili, zavolám kolegy z předsálí.

 

Budeme tedy nyní hlasovat o tom, kdo je pro vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 26. Ze 134 přítomných poslankyň a poslanců je pro návrh 30, proti návrhu 85. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů, tak jak ji zde přednesl pan ministr.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 27. Přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 98, proti 32. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. V souvislosti s novelizací zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny s účinností od 1. 3. 2015 navrhuji, abychom přikázali návrh zákona k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání tohoto materiálu rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 28. Přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro návrh je 134, proti žádný.

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a tento materiál byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat dalšímu výboru k projednání, takže, táži se - eviduji několik přihlášek ohledně přikázání výborům k projednání. S přednostním právem tedy pan předseda.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já bych snad v této chvíli nevyužíval přednostního práva, protože chci pouze navrhnout ještě přikázání výboru zemědělskému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji váš návrh. Máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji. Vzhledem k tomu, že součástí této novely je i zákon o ovzduší a jedná se i o ochranu přírody a krajiny, tak navrhuji k projednání výboru pro životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: To byl návrh pana poslance Kučery. V tento moment neeviduji další návrhy k přikázání.... A, pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem to avizoval i elektronicky, takže vám to musí určitě blikat na obrazovce. Jsem přesvědčený o tom, že k zemědělskému a rozpočtovému patří ještě hospodářský výbor, protože je to souvislost, která má své širší konotace, a že by to hospodářský výbor měl projednat, mj. i potom, v okamžiku, kdy takováto podpora skončí apod.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Táži se, zda ještě někdo má návrh k přikázání dalšímu výboru. Nikoho nevidím. V tom případě budeme hlasovat o jednotlivých návrzích tak, jak byly předneseny.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat, aby tento návrh byl přikázán do zemědělského výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání tohoto tisku zemědělskému výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 29. Přítomných poslankyň a poslanců je 145, pro návrh 145, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a tento materiál byl přikázán k projednání do zemědělského výboru.

 

Dalším návrhem je, abychom přikázali tento tisk výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomu návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 30. Přítomných poslankyň a poslanců je 145, pro návrh 103, proti 11. Konstatuji, že tento materiál byl přikázán i výboru pro životní prostředí.

 

Jako poslední budeme hlasovat o přikázání tohoto materiálu hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání do hospodářského výboru, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 31. Přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro návrh 48, proti 52. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut.

 

Vzhledem k tomu, že jsme naplnili všechny body, tak končím prvé čtení tohoto tisku a současně předám řízení schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budeme pokračovat dle schváleného programu. Dříve, než tak učiníme, dovolte, abych načetla omluvu pana poslance Koskuby, který se omlouvá z dnešního jednání od 19.50 z osobních důvodů.

 

Nyní přikročíme tedy k projednávání bodu číslo

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 498/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP