(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat, a to pevně zařazenými body 33, 34, 35, 95, 98, 102, 91, 93, 103, 97, 104 a 108. Odpoledne budeme projednávat bod 170, to jsou ústní interpelace.

Hlásí se někdo? Teď je na to ten čas, kdy můžeme jednat o zařazení dalších bodů. Hlásí se pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Vážený pane předsedající, kolegové, členové vlády, dobré dopoledne. Děkuji a omlouvám se, že to je takhle hodně narychlo. Já se na vás jménem volební komise obracím s prosbou. My bychom rádi z toho bloku volebních bodů, které jsme se rozhodli zatím nezařazovat a nechat až na podzim, tak bychom rádi přece jen dnes realizovali jeden jediný volební bod. Je to bod číslo 141 - volba členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení.

Krátce vysvětlím proč. S tou žádostí se na mě obrátila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová s tím, že tato dozorčí rada v tuto chvíli má z pěti členů pouze jednoho, takže není funkční a není usnášeníschopná. Ten stav by potom mohl trvat do září až do října. Takže prosba volební komise je taková, můj návrh, zařadit nově volební bod volba členů dozorčí rady SFRB. A prosil bych standardně ten bod jako poslední před polední pauzou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji, poslední před polední pauzou. Má ještě někdo další návrh? Ano, pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. My jsme se v úterý na politickém grémiu Poslanecké sněmovny domluvili, že ty body zařadíme, když bude dohoda. Ta dohoda zatím není. Já se jí nebráním, ale vůbec jsme o tom nejednali. Tak já navrhuji, jestli bychom mohli, pane předsedo, přerušit jednání Sněmovny na pět minut, že bychom si, předsedové poslaneckých klubů a někdo z vedení Sněmovny, řekli, jak v případě tohoto návrhu pana předsedy volební komise postupovat. Já myslím, že během pěti minut jsme schopni se domluvit, jestli ano, nebo ne. Děkuji. Nepřítomní předsedové budou muset vyslat místopředsedy. Moc předsedů poslaneckých klubů nás tady není, pane předsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, rozumím tomu. Ano, je to taková dohoda z úterka. Takže vyhlašuji přestávku do 11.07 na poradu předsedů poslaneckých klubů k nově zařazenému bodu. Když tak se mohou soustředit tady u mě.

 

(Jednání přerušeno od 11.03 do 11.07 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat.

 

Po krátké poradě s předsedy klubů mám tedy jeden návrh na doplnění dnešního programu o volbu do Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení. Má někdo ještě jiný návrh na doplnění našeho programu? Není tomu tak.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 235, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 235 z přítomných 149 pro 94, proti 1. Návrh byl přijat. Cca ve 12.45, ve 12.50 bychom zahájili tuto volbu.

 

Budeme se tedy zabývat pevně zařazenými body a tím prvním bodem je bod číslo 33. Jde o

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb.,
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 455/ - prvé čtení

Požádám pana ministra obrany Martina Stropnického a pana zpravodaje pro prvé čtení Václava Klučku, aby zaujali svá místa u stolku zpravodajů, a zároveň požádám pana ministra, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, dovolte mi, abych odůvodnil předložené vládní návrhy zákonů branné legislativy, kterými vláda naplňuje svoje programové prohlášení, v němž se zavázala, že dokončí potřebné změny v branné legislativě. (V sále je značný hluk.)

Stěžejním návrhem je vládní návrh novely branného zákona a s ním souvisejících zákonů. Vláda tímto reaguje na neustálý a bohužel nikoli příznivý vývoj bezpečnostní situace v Evropě a rovněž na ne zcela uspokojivý stav zálohy ozbrojených sil České republiky, která v důsledku legislativní nečinnosti od roku 2004 zůstává nevycvičeným -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás na chvilku přeruším a požádám sněmovnu o klid. Pokud hlouček vlevo diskutuje jiné téma, tak ať odejde diskutovat do předsálí a nechá pana ministra obrany přednášet ten návrh. Já ještě počkám... Děkuji, pokračujte, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP