(9.20 hodin)
(pokračuje Chalánková)

Vy uvádíte ve své odpovědi, že příkladný návrat již zletilých chlapců do České republiky by byl věcí jejich úvahy a vážení všech okolností včetně zvážení jazykové výbavy. Sama tedy naznačujete, že Denis a David v Norsku postupně zapomenou, pokud se to již nestalo, český jazyk, a že to logicky bude limitovat jejich volbu. Norsko svým přístupem tak fakticky odnárodňuje české státní občany české národnosti a vytváří na ně tlak, aby se ve své dospělosti stali Nory. To je nefér nejen vůči nim, ale je to nepřátelské i vůči České republice.

Správně uvádíte, že je věcí každého, aby se rozhodl, ve které zemi chce žít. To vyplývá z ústavně- i mezinárodněprávně zaručené svobody pobytu. Toto právo se nepochybně vztahuje i na nezletilé děti, pouze je jejich jménem vykonávají osoby za ně zodpovědné. Rodičovská práva vůči Denisovi a Davidovi stále ještě má paní Michaláková. Paní Michaláková dala opakovaně najevo, že chce, aby děti žily a vyrůstaly v České republice a pod českou jurisdikcí. Norsko jí však ve výkonu tohoto rodičovského práva efektivně brání.

Toto jsou ve stručnosti důvody, proč nesouhlasím s odpovědí na svoji interpelaci a žádám o její dopracování, zejména pokud se týče dotazu na právní postavení Denise a Davida vůči České republice, a to nejen co se týče jejich práv, ale i povinností.

Vážený pane předsedo, protože tady žádám, tak bych si dovolila požádat o přerušení tohoto bodu do přítomnosti paní ministryně. Omlouvám se za svou informaci na začátku, kterou jsem sdělila. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je samozřejmě možné. Pokud si v tomto okamžiku přejete přerušit, tak svolám kolegy. Budeme tedy hlasovat o přerušení této interpelace na návrh paní poslankyně Chalánkové.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přerušením této interpelace, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 234, přihlášeno je 105, pro 65, proti 13. Tento návrh byl přijat a interpelace byla přerušena.

 

Další interpelací je interpelace paní poslankyně Jany Černochové na pana předsedu vlády. Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpověděl na interpelaci paní poslankyně Jany Černochové ve věci dotací pro motoristické sportovní organizace. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 520. Ale já tady nevidím paní poslankyni Černochovou, takže jakkoliv pan předseda vlády avizoval, že je na cestě, aby mohl odpovědět na interpelaci, tak zde není interpelující poslankyně, a podle § 112 tedy o této interpelaci jednat nemůžeme.

Tím pádem pokročíme k poslední interpelaci, kde se tedy obávám, že problém bude úplně stejný. Pan ministr vnitra Milan Chovanec odpověděl na interpelaci paní poslankyně Radky Maxové ve věci formy poučení poškozeného nebo oběti trestného činu v trestním řízení. Interpelace se předkládá spolu s odpovědí jako tisk 521. Ale za prvé pan ministr Chovanec je omluven a za druhé tady paní poslankyně Maxová také není.To znamená, opět podle § 112 nemůžeme tuto interpelaci projednávat. Mám pocit, že tím jsme se vypořádali s písemnými interpelacemi.

Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů, která byla učiněna, že v 11 hodin bude pokračovat projednávání branného zákona, mi nezbývá nic jiného než schůzi Sněmovny přerušit do 11 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.24 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP