(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 29. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Rykala dnes hlasuje s náhradní kartou číslo 17.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Jan Hamáček do 16 hodin - zahraniční cesta, Ondřej Benešík - zahraniční cesta, Martina Berdychová - pracovní důvody, pan poslanec Adolf Beznoska - zahraniční cesta, pan poslanec Jan Birke do 14.30 - bez udání důvodu, pan poslanec Petr Fiala - zdravotní důvody, pan poslanec David Kádner pracovní důvody, pan poslanec Josef Kott od 14.30 do 19 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Jaroslav Lobkowicz dopolední jednání - zahraniční cesta, pan poslanec Josef Nekl - zahraniční cesta, pan poslanec Ladislav Okleštěk - zdravotní důvody, pan poslanec Pavel Ploc - rodinné důvody, pan poslanec Karel Rais - zdravotní důvody, pan poslanec Milan Šarapatka - zahraniční cesta, pan poslanec Josef Vondrášek - zdravotní důvody.

Z dnešního jednání se omluvili tito členové vlády: pan Bohuslav Sobotka od 11 hodin - pracovní důvody, pan Pavel Bělobrádek z dopoledního jednání z pracovních důvodů, pan Marian Jurečka do 11 hodin z pracovních důvodů, pan Svatopluk Němeček z pracovních důvodů, pan Robert Pelikán z pracovních důvodů, pan Martin Stropnický do 10 hodin z pracovních důvodů, pan Dan Ťok z pracovních důvodů, pan Lubomír Zaorálek z pracovních důvodů.

Pan poslanec Adam dnes hlasuje s náhradní kartou číslo 22.

Ještě zde máme další omluvy a to je omluva pana poslance Leo Luzara od 12.30 do 15 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Stanislav Berkovec do 9.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Karel Pražák od 9 do 14.30 z pracovních důvodů.

Dnešní jednací den bychom měli zahájit body z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 109 až 114, sněmovní tisky 296, 363, 368, 376, 380 a 385. Poté bychom se zabývali dalším pevně zařazeným bodem číslo 18 a tím je sněmovní tisk 42, zákon ve druhém čtení, registr smluv.

Dále bychom se případně věnovali dalším neprojednaným bodům z bloku druhého čtení - zákony.

Připomínám, že ve 14.30 budeme pokračovat pevně zařazenými body 10, 38, 37, 39, 36, sněmovní tisky 395, 509, 498, 510, 495, a v 17 hodin pevně zařazeným bodem číslo 45, sněmovní tisk 418, zákon v prvém čtení, spotřební daně.

Nyní s přednostním právem předseda klubu ČSSD, pan poslanec... Sklenák, omlouvám se.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ano, děkuji. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Dovoluji si vás požádat o drobnou změnu v dnešním programu. Na základě přání pana ministra Mládka vás žádám o pevné zařazení bodu 97, což je ratifikace - Akta Světové poštovní unie, tedy bod 97, tisk 356. Dovolím si jej navrhnout pevně za bod 114. Podle konzultace, které jsem tady v rychlosti provedl, by to měl být bod, který by měl být schválen velmi rychle. Děkuji za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ještě někdo se hlásí? Pan poslanec Svoboda k programu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych požádat o zařazení bodu programu na zítřejší den. Bod programu by byla informace ministra zdravotnictví o problematice léčby sklerózy multiplex, protože jak všichni víme, došlo k tomu, že některá zařízení začala odmítat pacienty proto, že nemají na profinancování jejich léčby. Myslím, že by tato informace měla být poslancům známa, a doporučoval bych ji zařadit na zítra na 12. hodinu. (V sále panuje značný hluk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zítra ve 12 hodin - pane poslanče, mohl byste mi ještě zopakovat přesné znění toho bodu? Poprosím sněmovnu o klid. Já opravdu pak neslyším, jak se ten bod jmenuje.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Informace ministra zdravotnictví o problematice nedostatečné léčby sklerózy multiplex... nebo nedostatku financí na léčbu sklerózy multiplex, roztroušené sklerózy.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Můžeme to nazvat informace ministra zdravotnictví o problematice nedostatku financí na léčbu? (Hlasy z pléna - nesrozumitelné.) Já to neslyším. Já se omlouvám, je tady opravdu velký hluk. Pane poslanče, kdybyste mi to dal písemně, bylo by to snadnější.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já to zkusím říct nahlas na mikrofon a jasně. Informace ministra zdravotnictví o nedostatku financí na léčbu roztroušené sklerózy.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Ještě se táži jednou, zda někdo k programu. Není tomu tak, tudíž přistoupíme k hlasování o navržených změnách programu.

 

První návrh pana poslance Sklenáka na pevné zařazení bodu 97, tisk 356, na dnešní program za bod 114.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 43, do kterého je přihlášeno 143 přítomných. Pro 125. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní se vypořádáme s návrhem na změnu programu, a to konkrétně zařazení nového bodu podle návrhu pana poslance Svobody, a to je Informace ministra zdravotnictví o problematice nedostatku financí na léčbu roztroušené sklerózy, se zařazením na zítřejší program pevně na 12. hodinu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 44, do kterého je přihlášeno 145 přítomných. Pro 76, proti 40. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů programu. Prvním z nich je bod číslo

109.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 296/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodaj garančního výboru, kterým byl výbor pro sociální politiku, pan poslanec Jaroslav Zavadil. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 296/2, byly doručeny dne 22. května 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 296/3.

Nyní se táži paní navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Tudíž otevírám rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku. Vzhledem k tomu, že neeviduji žádnou přihlášku, rozpravu končím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP